SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
9
5
9

Tên

cong thong tin tỉnh bac lieu 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

png 

Kích thước Hình ảnh

320 x 101 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Link liên kết

http://baclieu.gov.vn/default.aspx 

Sắp xếp

Mở link bằng cửa sổ mới

Có 

Chiều rộng

190 

Chiều cao

 

Hiện

Có 
Đã tạo vào thời điểm 15/02/2012 4:02 CH  bởi Hua Na vy 
Được sửa tại 15/02/2012 4:19 CH  bởi Hua Na vy