SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
8
7
3

Tên

congbao_baclieu 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

gif 

Kích thước Hình ảnh

314 x 101 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Link liên kết

http://congbao.baclieu.gov.vn/ 

Sắp xếp

Mở link bằng cửa sổ mới

Có 

Chiều rộng

190 

Chiều cao

 

Hiện

Có 
Đã tạo vào thời điểm 15/02/2012 4:04 CH  bởi Hua Na vy 
Được sửa tại 15/02/2012 4:18 CH  bởi Hua Na vy