SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
7
9
7

Tên

cong thanh giong 

Xem trước

Hình ảnh 

Tiêu đề

 

Loại Tệp tin

png 

Kích thước Hình ảnh

377 x 102 

Ngày Chụp Hình ảnh

 

Mô tả

 

Từ khoá

 

Link liên kết

http://thanhgiong.vn/Home/Default.aspx 

Sắp xếp

Mở link bằng cửa sổ mới

Có 

Chiều rộng

190 

Chiều cao

 

Hiện

Có 
Đã tạo vào thời điểm 15/02/2012 4:20 CH  bởi Hua Na vy 
Được sửa tại 15/02/2012 4:21 CH  bởi Hua Na vy