SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
9
6
0
9
Bản tin tuổi trẻ Bạc Liêu Thứ Năm, 09/07/2020, 16:20
Sức trẻ với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  (02/07)
Xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay, khi đất nước tiến hành đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phấn đấu vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được nhận thức một cách sâu sắc và toàn diện hơn, nhất là trong giai đoạn tỉnh Bạc Liêu đang tăng tốc phát triển nông thôn mới và đô thị văn minh, góp phần nâng cao rất đáng kể đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày