SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
2
4
3
5
6
8
Bản tin tuổi trẻ Bạc Liêu Thứ Ba, 26/03/2019, 07:59
Tỉnh Đoàn Bạc Liêu: Tập trung làm tố công tác Thanh niên trong thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước  (05/11)
Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nhiệp hóa, hiện đại hóa”.Thời gian qua BTV Tỉnh Đoàn tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên trong tình hình mới.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày