SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
3
3
8
9
5
Bản tin tuổi trẻ Bạc Liêu Thứ Tư, 22/05/2019, 20:53
Nét đẹp văn hóa của Tuổi trẻ Bạc Liêu với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”  (12/05)
Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 của Bộ Chính trị khóa X về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, góp phần nâng cao ý thức của người tiêu dùng đối với hàng hóa nội địa. Ðồng thời, là thời cơ thuận lợi cho các doanh nghiệp khẳng định năng lực, bản lĩnh của mình, xác định cụ thể nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường, nâng cao uy tín sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong nước.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày