SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
3
2
4
9
0
1
Bản tin tuổi trẻ Bạc Liêu Thứ Hai, 05/11/2018, 14:15

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu: Tập trung làm tố công tác Thanh niên trong thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nhiệp hóa, hiện đại hóa”.Thời gian qua BTV Tỉnh Đoàn tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên trong tình hình mới.

 

Đ/c Trần Minh Huấn - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc cùng với Đoàn kiểm tra

của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đối với Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc thực hiện Nghị quyết 25

 

Đồng thời, tập trung tăng cường côngtác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên.Việc đổi mới phương thức tuyên tuyền hướng tới làm chuyển biến căn bản nhận thức, trách nhiệm của các cấp đối với công tác thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên Đổi mới nội dung, phương thức giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; công tác giáo dục truyền thống; giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn và phong trào thi đua yêu nước. Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đổi mới sáng tạo phương thức giáo dục bằng cách tổ chức các hoạt động Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, Hành trình du lịch học sử” theo phương châm “Mỗi tuần hiểu biết thêm về một nhân vật, sự kiện, địa danh lịch sử”, ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các cuộc thi “Tự hào Việt Nam”, giáo dục cho thanh niên giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phát huy vai trò tích cực của thanh niên trong việc kế thừa và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đi đầu trong việc tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại; đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm độc hại.

 
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa” Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ”, tổ chức thăm hỏi và hỗ trợ kịp thời cho các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, nhận phụng dưỡng 588 mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ 23.843 gia đình chính sách và gia đình thương binh, liệt sĩ. Thông qua đó,góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, truyền thống Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.Các cấp bộ Đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành có liên quan xây dựng và duy trì các mô hình giáo dục pháp luật hiệu quả như: CLB Pháp luật trẻ, CLB “Bạn giúp bạn”; CLB “Tuyên truyền và phổ biến pháp luật”; mô hình “Tủ sách pháp luật”, “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội”... Các đơn vị đã phối hợp củng cố và duy trì hoạt động 67 đội thanh niên tình nguyện, xung kích an ninh với 1.340 thành viên, thành lập 190 Chi đoàn dân quân tự vệ thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mua bán và sử dụng các chất gây nghiện, ma tuý; 143 tổ tự quản, tổ dân phòng; 34 tổ hòa giải; có gần 170 CLB, mô hình hoạt động với hình thức là tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.
 
Đổi mới nội dung phương thức  xây dựng chuẩn mực đạo đức, định hướnggiá trị mới cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh, coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống. Đặc biệt, tập trung vào nội dung thực hiện các Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi gắn với Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030,Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoànvà Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
 
Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, dự báo tình hình thanh niên gắn liềnvới những cuộc vận động “Tuổi trẻ sống đẹp - sống có ích”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và tập thể thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, góp phần trang bị lối sống đẹp, xây dựng lý tưởng và hoài bão trong lớp trẻ. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như: “Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Sáng tạo trẻ”, “Xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” cũng đã huy động được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp thanh niên.Thông qua các hoạt động như: Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, hành trình nhân ái vì sức khoẻ cộng đồng, tiếp sức đến trường, các hoạt động bảo vệ môi trường...Đi sâu vào các phong trào thi đua học tập trong thanh niên ngoài trường học cũng phát triển mạnh mẽ. Trong thanh niên khu vực nông thôn, tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên tham gia học tập nâng cao trình độ học vấn; tích cực tham gia xây dựng các quỹ khuyến học tại địa phương... Trong thanh niên khu vực đô thị, công nhân, viên chức, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động vận động thanh niên tham gia học kiến thức chuyên ngành, học nghề, học kinh nghiệm phát triển ngành nghề, dịch vụ để tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Trong thanh niên khối lực lượng vũ trang, các hoạt động trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, nghiên cứu sử dụng các loại vũ khí, khí tài quân sự mới... diễn ra sôi nổi.
 
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015 (Đề án 103), Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, Quyết định 157 của Chính phủ về “Tín dụng đối với học sinh, sinh viên”… với nhiều hình thức đa dạng và sáng tạo như: Đăng tải thông tin trên trang website của Tỉnh Đoàn, Báo, Đài, diễn đàn, tọa đàm và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của Đoàn, Hội… Bên cạnh đó, còn tổ chức tập huấn “Nâng cao nhận thức, kỹ năng về tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên học nghề lập nghiệp”, góp phần xây dựng nền tảng kiến thức tri thức cùng đồng hành khởi nghiệp với thanh niên, trong đó có nhiều hoạt động thiết thực như đẩy mạnh cuộc vận động Cán bộ Đoàn giúp đỡ thanh niên thoát nghèo” và hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình làm ăn kinh tế. Huy dộng xây dựng Quỹ tiết kiệm “Vì bạn nghèo”, vốn quỹ 120 và các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để hỗ trợ cho đoàn viên, thanh niên tham gia các mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương… Kết quả, đã phối hợp với các ngành tổ chức 205 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, chăn nuôi, trồng trọt cho 9.686 ĐVTN tham gia; hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 25.026 thanh niên, qua đó đã có 10.261 thanh niên được vào làm ở các Công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.
 
Công tác phát hiện, tuyên dương, động viên và bồi dưỡng tài năng trẻ tiếp tục được các cấp bộ đoàn chú trọng. Việc hỗ trợ, động viên các tài năng trẻ; thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác tài năng trẻ; nâng cao hiệu quả chỉ đạo đối với công tác tài năng trẻ của Đoàn đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng cơ sở dữ liệu về tài năng trẻ, góp phần thống kê, tập hợp, đoàn kết lực lượng ưu tú này tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể nói, việc phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tạo môi trường để các tài năng trẻ cống hiến, trưởng thành được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai, góp phần khuyến khích, động viên và tạo môi trường để tuổi trẻ nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống trong thời kỳ công nghiệp 4.0. Thông qua đó, nhiều gương điển hình trong thanh niên, nhiều tài năng trẻ trên các lĩnh vực đã được Đoàn phát hiện, tập hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để cống hiến và trưởng thành.
 
Công tác cán bộ Đoàn ghi nhận nhiều điểm mới, tích cực nhanh chóng khắc phục những yếu kém của tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở nhất là trên địa bàn khu dân cư. Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và trong khu công nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; tác động, ảnh hưởng của tổ chức Đoàn, tại cơ sở đối với thanh niên nhiều nơi chưa rõ nét. Chất lượng, hiệu quả của một số phong trào, mô hình, chương trình, hoạt động của một số nơi còn thiếu chiều sâu; sức hấp dẫn để thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên trong các hoạt động của Đoàn, chưa cao, tỷ lệ thu hút tập hợp thanh niên ở một số nơi còn thấp; tổ chức, cán bộ Đoàn có nơi còn lúng túng trong tiếp cận, định hướng cho thanh niên, trước nhu cầu, sở thích, trình độ của thanh niên, trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của thanh niên.
 
Trước thực trạng chung, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cấp bộ Đoàn đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy các cấp thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, coi luân chuyển cán bộ như một khâu đột phá trong việc đào tạo thực tiễn cho đội ngũ cán bộ. Hiện nay, đội đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được chuẩn hóa, công tác tạo nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ Đoàn của cấp ủy có chú trọng về tiêu chuẩn, độ tuổi, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức,... Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách được củng cố, kiện toàn, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị ngày càng được nâng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tinh thần làm việc năng động, sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.
 
Những kết quả cơ bản trên đánh dấu bước ngoặt trưởng thành vượt bậc của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về công tác thanh niên trong thời kỳ mới, trên cơ sở tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh tổng hợp, nghiên cứu khai thác yếu tố thời cơ, khắc phục khó khăn, mở ra cơ hội nhanh chóng hội nhập và phát triển, khơi dậy mạnh mẽ nguồn lực trẻ, phát động thường xuyên thi đua học tập rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt, tích cực lao động sản xuất kinh doanh thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong thanh niên phát triển ngày càng sâu rộng. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh văn minh.
 
                                      LAN NGỌC (BDV TU) - BBT
 

 

 


Số lượt người xem: 409 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày