SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
0
6
0
5
TUYÊN TRUYỀN NGÀY LỄ LỚN Thứ Ba, 07/07/2020, 23:43
Ý nghĩa của ngày 26/3 – ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (24/03)
Ngày 26/3, ngày Thành lập Đoàn TNCS Đông Dương, nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trở thành ngày vô cùng ý nghĩa với lớp lớp các thế hệ trẻ Việt nam. Vai trò của Thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được chứng minh, khẳng định qua suốt chiều dài lịch sử của Đất nước.
Lịch sử và ý nghĩa Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12  (22/12)
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Tên gọi “Quân đội nhân dân” là do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt với ý nghĩa “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 - 01/01/2017)  (14/12)
Download Kế hoạch tại Đây
Đề cương tuyên truyền thành tựu 20 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu (01/01/1997-/01/01/2017)  (13/12)
Tải Đề cương về tại đây
Đề cương tuyên truyền 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016  (03/03)
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2016 --------------- Năm 2016 đánh dấu chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để chúng ...
Bộ Công cụ tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  (29/02)
Bộ công cụ tuyên truyền 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Xem theo ngày Xem theo ngày