SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
5
4
9
Tin Hoạt động cơ sở Thứ Ba, 01/10/2019, 09:15

Đoàn TN Bộ CHQS tỉnh: Phối hợp tổ chức học tập chính trị cho đoàn viên 6 tháng cuối năm 2019

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1904/KH-PCT, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Phòng Chính trị về “Tổ chức học tập chính trị cho hạ sỹ quan – binh sỹ khối 4 cơ quan, Văn phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 6 tháng cuối năm 2019” đã được Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phê duyệt; Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 03/10/2019, Đoàn Thanh niên đã phối hợp với Ban Tuyên huấn – Phòng Chính trị tổ chức học tập chính trị cho đội ngũ đoàn viên (là hạ sỹ quan – binh sỹ nhập ngũ năm 2018 và năm 2019) thuộc các cơ quan Tham mưu, Hậu cần, Kỹ thuật, Văn phòng - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu.

 

 

Báo cáo viên đang chia sẻ tại lớp tập huấn

 
Qua 04 ngày tổ chức lớp học, các học viên được trang bị 18 chuyên đề gồm: 1- Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 2- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; 3- Nâng cao bản lĩnh chính trị của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; 4- Đẩy mạnh học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; 5- Một số nhận thức mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay; 6- Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; 7- Học tập và làm theo phong cách làm việc của Hồ Chí Minh; 8- Học tập và làm theo phong cách ứng xử của Hồ Chí Minh; 9- Xây dựng tình đồng chí, đồng đội ở đơn vị cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 10- Tăng cường biện pháp phòng, chống vi phạm kỷ luật nghiêm trọng trong Quân đội hiện nay; 11- Một số vấn đề về chủ nghĩa dân túy hiện nay; 12- Nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, chống đối trong thời gian gần đây; 13- Một số đặc điểm nổi bật của Phật giáo Nam tông Khmer; 14- Phát huy thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam trong củng cố, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia; 15- Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; 16- Xây dựng lực lượng Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 17- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; 18- Học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên.
 
 
Học viên tại lớp tập huấn
 
 
Kết thúc lớp học có 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 84,61%.
 
Tổ chức giáo dục, học tập chính trị cho đội ngũ đoàn viên (là hạ sỹ quan – binh sỹ) 6 tháng cuối năm 2019 cũng nhằm thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 2677/QĐ-BQP, ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về phê duyệt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh Bạc Liêu vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Thanh Phòng - BBT

Số lượt người xem: 537 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày