SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
3
1
5
Lịch làm việc của Thường trực Tỉnh Đoàn Thứ Sáu, 07/08/2020, 21:34
Lịch làm việc của Thường trực (02-05/01/2019)  (02/01)
BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2019 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU (Từ ngày 02/01/2019 đến 05/01/2019 --------------------------- Tên Ngày Ngô Vũ Thăng Bí thư Lê Thị Ngọc Linh ...
Lịch làm việc của Thường trực (23-28/7/2018)  (23/07)
BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày 23 tháng 7 năm 2018 LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU (Từ ngày 23/7/2018 đến 28/7/2018) --------------------------- Tên Ngày Ngô Vũ Thăng Bí thư Lê Thị Ngọc Linh Phó ...
Xem theo ngày Xem theo ngày