SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
7
5
2
9
3
Lịch làm việc của Thường trực Tỉnh Đoàn Thứ Tư, 02/01/2019, 10:35

Lịch làm việc của Thường trực (02-05/01/2019)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
                  ***
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
     Bạc Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2019

  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU
 (Từ ngày 02/01/2019 đến 05/01/2019
---------------------------

               Tên
Ngày
Ngô Vũ Thăng
Bí thư
Lê Thị Ngọc Linh
Phó Bí thư TT
Lương Văn Pho
Phó Bí thư
Nguyễn Hoàng Thoại
Phó Bí thư
Ghi chú
 
Thứ tư
Ngày 02/01/2019
 
 
- Hội ý thường trực
- Hội ý chi ủy
-Họp BCĐ phòng chống  lụt bão
 
 
 LVCQ
 
 
 LVCQ
 
 
LVCQ
 
 
 
Thứ năm
Ngày 03/01/2019
 
 LVCQ
 
 LVCQ
 
 LVCQ
 
Công tác Lâm Đồng
 
 
 
Thứ sáu
Ngày 04/01/2019 
  
 LVCQ
 
 LVCQ
 
 LVCQ
 
 
 
 
Công tác Lâm Đồng
 
 
 
Thứ bảy
Ngày 05/01/2019
 

 LVCQ

 

 LVCQ
 LVCQ
 
Công tác Lâm Đồng
 
                                
 
 
 
                                
 
TL. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 

 


Số lượt người xem: 180 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày