SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
0
5
1
4
Tin Trong Tỉnh Thứ Ba, 22/10/2019, 11:30

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Xác định tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch triển khai và chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu trên địa bàn tỉnh.

 

Quảng cảnh triển khai học tập, quán triệt của đơn vị Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

 

Theo đó, các huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã tích cực nghiêm túc triển khai và đồng loạt tổ chức cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt, bao gồm các nội dung: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” ; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” ; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận số 03-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Thông báo số 171-TB/TWĐTN-TNTH, ngày 29/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi. Kết quả:
 
Đối với cấp huyện và tương đương: Thường trực các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ đoàn chủ chốt cấp mình. Đến hết ngày 15/10/2019, đã có 16/16 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức thành công hội nghị cấp mình với sự tham gia của các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn cấp huyện và các đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn; thành viên tổ nắm bắt dư luận thanh niên; Ủy viên ủy Ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng đội các xã, phường, thị trấn.
 
Đối với cấp cơ sở: Các cơ sở Đoàn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các Kết luận của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIItại các Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở, chi đoàn trực thuộc các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn. Đến hết ngày 20/10/2019, đã có 115 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 174 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 1.553 chi đoàn (đạt 100%) tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền. Đồng thời, để mang lại hiệu quả tốt nhất , các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cũng đã chủ động thực hiện với nhiều hình thức, cụ thể như: đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Bản tin Tuổi trẻ Bạc Liêu, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… thông qua đó, đã 32.321 cán bộ, đoàn viên (đạt 100%) được học tập, quán triệt và 214.197/251.879 thanh niên (đạt 86%) được tuyên truyền về các kết luận củaBan chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Việc triển khai các kết luận, nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, giúp các cấp bộ Đoàn – Hội, mỗi cán bộ, đoàn viên thnah niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.
 
Một số hình ảnh triển khai quán trệt, học tập của các đơn vị:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NC-BBT
 

Số lượt người xem: 647 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày