SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
9
1
0
3
Hội LHTNVN Thứ Năm, 09/07/2020, 15:54
Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam  (02/12)
Những vấn đề cơ bản về Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam
Giới thiệu một số qui định trong nghi lễ Hội  (01/12)
GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUI ĐỊNH TRONG NGHI LỄ HỘI. I. Ngày truyền thống của Hội LHTN VN Hội nghị Uỷ ban TW Hội LHTN VN họp tại Hà Nội vào cuối tháng 02 năm 1993 đã thống nhất quyết định chọn ngày 15/10/1956 làm ngày truyền thống của Hội LHTN VN. Cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong những năm qua, Hội đã lập nhiều thành tích vẻ vang vì độc lập tự do ...
Điều lệ Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam  (01/12)
Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội LHTN Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Hội LHTN Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.
Xem theo ngày Xem theo ngày