SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
1
1
3
6
5
5
Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác Thứ Hai, 30/03/2020, 20:57
Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc  (27/03)
Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”(1)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày