SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
0
9
2
8
2
Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác Thứ Năm, 27/06/2019, 18:33
Tìm hiểu một số nội dung giáo dục thế hệ trẻ trong tư tưởng Hồ Chí Minh  (27/10)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ nước ta tình cảm thương yêu sâu sắc và sự quan tâm chǎm sóc, giáo dục ân cần. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại là những tư tưởng chiến lược về giáo dục thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Thông qua nhiều bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn cơ bản và cụ thể về quan điểm, đường lối, nội dung, phương pháp,... giáo dục đối với thanh niên. Đặc biệt, nội dung giáo dục là vấn đề được Người đề cập một cách toàn diện và sâu sắc.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày