SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
5
8
8
6
1
3
Những Câu Chuyện Kể Về Bác Hồ Thứ Bảy, 21/09/2019, 19:19
Tìm hiểu một số nội dung giáo dục thế hệ trẻ trong tư tưởng Hồ Chí Minh  (27/10)
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ nước ta tình cảm thương yêu sâu sắc và sự quan tâm chǎm sóc, giáo dục ân cần. Một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại là những tư tưởng chiến lược về giáo dục thanh niên vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Thông qua nhiều bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn cơ bản và cụ thể về quan điểm, đường lối, nội dung, phương pháp,... giáo dục đối với thanh niên. Đặc biệt, nội dung giáo dục là vấn đề được Người đề cập một cách toàn diện và sâu sắc.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác Đoàn  (22/10)
Với quan điểm và nhận thức thanh niên là lực lượng có ý nghĩa chiến lược, quyết định sự phát triển hiện tại và tương lai của đất nước, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn coi trọng và hết sức quan tâm đến vấn đề thanh niên.
Đôi dép Bác Hồ - Lối sống giản dị  (15/10)
Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đôi dép đo cắt không dày lắm, quai trước to bản, quai sau nhỏ rất vừa chân Bác.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên  (08/10)
Chủ nghĩa Mác- Lê-nin ra đời, nhận thức về thanh niên trong tổng thể nhận thức về con người, trong sự phát triển chung của mỗi quốc gia, dân tộc đã được đặt ra một cách thực tiễn và sâu sắc. Trong các tác phẩm của mình, khi bàn về thanh niên, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin khẳng định: "Tương lai của giai cấp công nhân tùy ...
Học và làm theo phong cách lãnh đạo gần dân, vì dân của Bác  (24/09)
Phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là phong cách làm việc mẫu mực của một lãnh tụ, của một nhà khoa học chân chính. Từ quan điểm mọi quyền lực, lợi ích đều thuộc về Nhân dân, phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang sắc thái riêng của một vĩ nhân, đó là phong cách làm việc của Người có 24 năm trên cương vị đứng đầu Đảng và Nhà nước luôn gần dân, trọng dân, tất cả vì Nhân dân phục vụ, để mỗi cán bộ lãnh đạo có thể học tập và làm theo.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày