SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
1
1
8
9
8
8
Những Câu Chuyện Kể Về Bác Hồ Thứ Tư, 01/04/2020, 15:48
Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc  (27/03)
Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng có ý nghĩa chiến lược cơ bản, nhất quán và xuyên suốt, là vấn đề sống còn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết là sức mạnh, là cội nguồn của mọi thành công: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”(1)
“Sửa đổi lối làm việc” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh  (19/03)
Ngay từ những năm đầu mới giành được chính quyền, Hồ Chí Minh đã nhận thấy vấn đề cốt tử và lâu dài trong Đảng cần phải “Sửa đổi lối làm việc”, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ to lớn của cách mạng.
Phương pháp, tác phong làm việc của người cán bộ cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh  (13/03)
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Người thường xuyên quan tâm đến việc bồi dưỡng rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước và quân đội. Nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng của Người về phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, nổi bật một số vấn đề có ý nghĩa sâu sắc, đó là:
Bác để lại cho phụ nữ muôn vàn tình thương yêu  (06/03)
Tháng Tư năm 1950, Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ nhất họp để hợp nhất Đoàn Phụ nữ Cứu quốc vào Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi được cử trong Ban Tổ chức trực tiếp đón Bác đến dự Đại hội…
65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức  (27/02)
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền y học Việt Nam vững mạnh và toàn diện, trong đó vấn đề y đức được Bác đặc biệt quan tâm.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày