SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
4
1
7
9
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 13/12/2012, 08:10

Hướng dẫn: Về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

          BCH TỈNH BẠC LIÊU

                      * * *

             Số: 02-HD/ĐTN

 

         Bạc Liêu, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

-------------

 

            Thực hiên Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 29/10/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; Để có sự thống nhất trong các cấp bộ Đoàn về học tập và rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn một số chuẩn mực đạo đức chung trong cán bộ, ĐVTN toàn tỉnh như sau:

            I/. NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CHUNG:

            1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Đoàn cấp trên:

            - Mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN phải yêu mến chế độ, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và thắng lợi của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; kiên quyết chống suy thoái, dao động về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng. Tích cực nghiên cứu, quán triệt, nâng cao nhận thức để nói, viết và làm đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, chấp hành nghiêm các Nghị quyết, Chủ trương của Tỉnh ủy, của Đoàn cấp trên và cấp ủy nơi mình công tác, sinh hoạt.

            - Cán bộ Đoàn cấp dưới phải chấp hành và tôn trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công, giao việc của Đoàn cấp trên. Nếu nhận thấy chủ trương chưa phù hợp thì mạnh dạn đóng góp nhưng phải chấp hành. Kịp thời giải thích cho những ai hiểu không đúng và phản bác những ai có quan điểm sai trái với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.

            - Bên cạnh việc nghiêm chỉnh chấp hành của bản thân, mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN phải tích cực tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình, quần chúng nơi công tác và cư trú chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị. Không tạo điều kiện hoặc xúi giục người khác nói, viết, làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của tỉnh.

            2. Có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiêm vụ được giao:

            - Mỗi người cán bộ đoàn phải toàn tâm, toàn ý với công việc được giao, dành nhiều thời gian, tâm trí cho công việc chung, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, luôn đặt mục tiêu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao, không câu nệ thời gian, điều kiện làm việc.

            - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cán bộ đoàn phải coi trọng năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Đi đôi với việc phấn đấu nỗ lực quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc, đòi hỏi mỗi cán bộ đoàn phải luôn năng động, sáng tạo, suy nghĩ, trăn trở để tìm kiếm những cách làm hay, cách làm mới đạt hiệu quả cao, giảm được chi phí, thời gian, công sức của bản thân, cơ quan, tổ chức và xã hội.

            3. Không tham ô, lãng phí, tiêu cực:

            Mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN phải là tấm gương sáng trong phòng, chống và thực hiện tham ô, lãng phí, tiêu cực. Trong thực hiện nhiệm vụ được giao và phục vụ nhân dân phải thật sự liêm, chính, chí công vô tư, không tham lam của công, luôn thực hành tiết kiệm cả về thời gian lẫn tiền bạc và các yếu tố vật chất khác. Tuyệt đối không nhũng nhiễu gây khó khăn cho nhân dân và quán triệt sâu sắc quan điểm “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

            - Đối với cán bộ đoàn có chức vụ, quyền hạn phải gương mẫu thực hiện, không được lợi dụng vị trí, uy tín của mình để thu lợi bất chính trái với quy định của pháp luật, hoặc tạo điều kiện cho người thân, bạn bè, doanh nghiệp thu lợi bất chính trái với quy định của pháp luật. Không được lấy của công chi tiêu cho cá nhân, hoặc chi tiêu cho công việc chung quá mức quy định gây tốn kém, lãng phí.

            4. Có ý thức tổ chức và thực hiện nghiêm kỷ luật của Đoàn, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị:

            - Tất cả cán bộ, ĐVTN phải chấp hành nghiêm Điều lệ Đoàn và những quy định kỷ luật của Đoàn, tôn trọng và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức, hoạt động và sinh hoạt Đoàn.

            - Mọi cán bộ, ĐVTN phải nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị. Chấp hành nghiêm sự phân công, điều động của Đảng, của Đoàn, của tổ chức, của lãnh đạo cơ quan.

            5. Thương yêu nhân dân:

            - Cán bộ đoàn, nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt phải gần ĐVTN, sát ĐVTN, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc của ĐVTN và nhân dân, từ đó nghiên cứu, đề xuất giải pháp để giải quyết đến nơi, đến chốn những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng ĐVTN và quần chúng nhân dân.

            - Có thái độ lịch sự, cầu thị, ân cần khi tiếp xúc với ĐVTN, lắng nghe và có trách nhiệm cao trong việc giải quyết các yêu cầu, khiếu nại của ĐVTN. Tùy theo cương vị công tác, cán bộ đoàn phải luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của ĐVTN, nhất là những ĐVTN con em gia đình chính sách, gia đình nghèo, cận nghèo, đặc biệt là ĐVTN có hoàn cảnh bất hạnh.

            - Kiên quyết khắc phục tình trạng “nói không đi đôi với làm”, nói mà không làm, nói nhiều làm ít hoặc nói một đường làm một nẻo gây mất lòng tin trong ĐVTN.

            6. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp:

            - Cán bộ đoàn, ĐVTN phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phải yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; dám tự phê bình và có trách nhiệm phê bình, góp ý đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần xây dựng.

            - Đối với cán bộ lãnh đạo Đoàn phải làm tốt vai trò là trung tâm đoàn kết thanh niên, đặc biệt là cán bộ của cơ quan, đơn vị; phải yêu thương, hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới cùng tiến bộ; quan tâm sâu sát đời sống vật chất, tinh thần và công việc của cấp dưới, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn nhỏ nẩy sinh trong nội bộ; không mua chuộc, lôi kéo cấp dưới theo mình, trù dập những người không theo mình để chứng tỏ quyền lực cá nhân, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ.

            7. Có trách nhiệm đúng mực với gia đình và cộng đồng xã hội nơi cư trú:

            - Mỗi cán bộ đoàn, ĐVTN phải có trách nhiệm cao đối với gia đình, đúng với cương vị của mình trong gia đình; phải dành thời gian phù hợp quan tâm đến gia đình. Thương yêu, đùm bọc và thể hiện đầy đủ, đúng đắn tình cảm đối với các thành viên trong gia đình.

            - Tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Tích cực cùng với người thân trong gia đình tham gia các phong trào xã hội do địa phương phát động.

            - Thực hiện đúng quy định về mối liên hệ giữa cán bộ đoàn, ĐVTN với nơi cư trú, hướng dẫn gia đình liên hệ, gắn bó với cộng đồng xã hội nơi cư trú.

            II/. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

            1. Trên cơ sở những chuẩn mực đạo đức chung, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đề ra thêm những chuẩn mực phù hợp với đặc điểm, điều kiện công tác của địa phương, đơn vị để cán bộ, ĐVTN đơn vị mình phấn đấu rèn luyện.

            2. Các đơn vị trực thuộc tổ chức cho tất cả cán bộ, ĐVTN tại địa phương, đơn vị đăng ký rèn luyện theo những chuẩn mực đạo đức chung và những chuẩn mực đạo đức riêng của địa phương, đơn vị mình (lồng ghép vào việc đăng ký thực hiện chương trình RLĐV, Hội viên). Cán bộ lãnh đạo, chủ chốt phải gương mẫu thực thiện những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (có quy định cụ thể).

3. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện, rèn luyện của tập thể và cá nhân. Có tổng kết, nhận xét, đánh giá định kỳ gắn với sơ, tổng kết công tác Đoàn, Hội và họp cơ quan. Nêu gương những tập thể, đoàn viên, thanh niên thực hiện, rèn luyện tốt; đồng thời phê bình, uốn nắn những tập thể, cá nhân thực hiện, rèn luyện chưa tốt. Việc đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm phải dựa trên kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức này và chương trình RLĐV, chương trình rèn luyện Hội viên.

4. Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc phải thường xuyên rà soát để kịp thời bổ sung những chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đề nghị các đơn vị Đoàn trực thuộc thực hiện tốt tinh thần Hướng dẫn này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- TT Tỉnh ủy;

- BTG TW Đoàn;

- BTG Tỉnh ủy;

- BDV Tỉnh ủy;

- UB MTTQ VN tỉnh Bạc Liêu;

-  BTV Tỉnh Đoàn;

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Phạm Thành Phước

 

 

 


Số lượt người xem: 21472 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày