SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
4
0
0
Hệ thống Văn Bản Thứ Tư, 24/04/2013, 14:50

Kế hoạch: Hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

Số: 47-KH/ĐTN

 

Bạc Liêu, ngày 23 tháng 4 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2013

-----------------------------------

            Thực hiện Kế hoạch số 307-KH/ĐTN ngày 21 tháng 10 năm 2011 về việc Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới; Căn cứ hướng dẫn 03-HD/TWĐTN ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2013; Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013-2020”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2013 cụ thể như sau:

            Phương châm: Tư duy mới, Kỹ thuật mới, Sản phẩm mới, Nếp sống mới.

                I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            1. Tiếp tục thực hiện nội dung, giải pháp phù hợp để cụ thể hóa và triển khai hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” theo hướng rõ việc, rõ mô hình.

            2. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện những công trình, phần việc thanh niên cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới.

            3. Các hoạt động phải được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP

1. Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020”

Căn cứ Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 – 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 324/QĐ-TTg ngày 18/02/2013 (Có Quyết định gửi kèm), các Huyện, Thành đoàn xây dựng Kế hoạch gắn với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đề xuất UBND/ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của các huyện, thành phố phê duyệt và chỉ đạo triển khai thực hiện ở các cấp bộ Đoàn.

2. Hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế

- Định hướng thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Tiếp tục hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các hình thức tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), các mô hình lien kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương như: hợp tác xã thanh niên, tổ dịch vụ thanh niên, trang trại trẻ…Các cấp bộ Đoàn tập trung xây dựng và hướng dẫn thanh niên tham gia các loại hình Câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, giúp thanh niên có môi trường thuận lợi để trao đổi, chia sẻ và giúp nhau làm kinh tế; định hướng thanh niên  xây dựng mô hình “Kinh tế xanh” trong sản xuất nông nghiệp – phát triển kinh tế bằng trồng trọt, chăn nuôi an toàn.

- Sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm được phân bổ, tập trung cho vay theo mô hình sản xuất, kinh doanh để giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ TK&VV, các đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp trong thanh niên; đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích lũy trong đoàn viên, thanh niên, động viên đông đảo thanh niên nông thôn mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Tích cực phối hợp với ngành Nông nghiệp trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất cho thanh niên nông thôn, đồng thời tư vấn, định hướng các loại cây, con phù hợp. Khuyến khích thanh niên nông thôn chủ động đăng ký đảm nhận các chương trình phát triển kinh tế ở nông thôn, nhất là các lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất để tạo ra sản phẩm nông sản mới có chất lượng cao, từ đó tạo mô hình mẫu để nhân rộng trong thanh niên địa phương và cộng đồng.

- Tiến hành tuyên dương, tôn vinh các điển hình thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, nhất là những thanh niên vượt khó làm giàu thông qua tổ chức các loại hình hoạt động như: Liên hoan thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi, Gặp gỡ điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, Festival thanh niên nông thôn…

3. Tổ chức lực lượng tham gia đóng góp ngày công xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở của địa phương và giữ gìn, bảo vệ môi trường nông thôn

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia đóng góp ngày công; đề xuất ý tưởng sáng tạo tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương từ khâu thiết kế đến hình thức, cách thức triển khai xây dựng các công trình như: đường giao thông nông thôn, kênh, mương tưới tiêu nội đồng, nhà văn hóa, sân vận động, khu vui chơi của trẻ em…

- Chỉ đạo các chi đoàn ở khóm, ấp đăng ký đảm nhận đoạn đường, cánh đồng …thanh niên tự quản, từ đó vận động thanh niên hăng hái tham gia thực hiện. Vận động thanh niên đóng góp ngày công, vật liệu để cùng với chính quyền địa phương tu sửa, bảo dưỡng, xây dựng các trục đường giao thông liên xóm, ấp, tu sửa các công trình văn hóa, di tích lịch sử, xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát ở địa phương.

- Vận động các hộ gia đình trẻ đăng ký cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại chăn nuôi, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng…tạo mẫu để các hộ gia đình khác tham khảo, học tập. Động viên đoàn viên, thanh niên tích cực vận động gia đình hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, cùng gia đình cải tạo công trình, xây dựng cảnh quan; đồng thời, hỗ trợ các gia đình khác, nhất là các gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn trong việc chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp…

- Tổ chức đăng ký thi đua tham gia xây dựng cảnh quan, hạ tầng nông thôn giữa các chi đoàn địa phương và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các chi đoàn có thành tích xuất sắc. Triển khai và nhân rộng mô hình “Thắp sáng đường quê”.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương”; định kỳ thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, phát động các chi đoàn trên địa bàn dân cư tổ chức dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, kênh, rạch, ao, hồ; khuyến khích các cơ sở đoàn đảm nhận thu gom rác thải tại các khóm, ấp. Ngoài ra, từng bước chỉ đạo và tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Giữ sạch cánh đồng quê hương” ở các chi đoàn nông thôn.

- Các cơ sở đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh tại các điểm đã được quy hoạch và các trục đường của địa phương; tổ chức trồng rừng phòng hộ, rừng ngập mặn góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố, thành lập các đội Thanh niên xung kích vì môi trường, đội Tình nguyện xanh, đội hình phản ứng nhanh với các tình huống bão, đội Thanh niên xung kích hộ đê…để làm nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với thiên tai ở các địa phương.

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên nông thôn; vận động thanh niên nông thôn đi đầu xây dựng nếp sống mới ở nông thôn

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động lễ, hội lành mạnh; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hóa của địa phương; vận động thanh niên nông thôn gương mẫu thực hiện các quy ước của cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang.

- Các cơ sở đoàn phối hợp với các ngành chức năng khai thác và sử dụng có hiệu quả các Khu thiết chế văn hóa xã, nhất là trang bị các đầu sách, báo, tạp chí giúp nâng cao văn hóa đọc trong thanh niên nông thôn; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa tổ chức Đoàn của địa phương với thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn; khảo sát nắm số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng vận động và có hình thức hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ (CLB) gia đình trẻ và các CLB sở thích khác, làm sinh động hoạt động của Đoàn nông thôn, đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn; chú trọng thành lập và duy trì hoạt động của các Đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) ở các địa phương.

- Đoàn thanh niên khối hành chính - sự nghiệp, trường học tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn thành lập các tổ, trung tâm tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh trong thanh niên nông thôn…

- Tăng cường tổ chức và vận động thanh niên đi đầu trong hoạt động khôi phục các trò chơi dân gian truyền thống, các loại hình nghệ thuật của địa phương (hát cải lương, dân ca…), tiến tới tham gia Hội thi “Thanh niên hát dân ca” được tổ chức trên phạm vi cả nước (dự kiến vào năm 2014).

5. Vận động lực lượng “Trí thức trẻ tình nguyện” về địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới

Các Huyện, Thành đoàn tiến hành khảo sát số lượng đoàn viên, thanh niên ở địa phương đang học tập tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng. Trong năm, cần nắm chắc số lượng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp có mong muốn trở về địa phương tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng kế hoạch hoạt động Đoàn tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2013.

- Phối hợp với các ban, ngành tìm nguồn lực hỗ trợ hoạt động xây dựng nông thôn mới, đặc biệt tại 02 xã điểm của tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí, Đài phát thanh truyền hình của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn.

- Tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng nông thôn mới.

- Tổ chức sơ kết công tác tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã điểm Vĩnh Thanh, huyện Phước Long giai đoạn 1 (2011-2013).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, hỗ trî xây dùng, ph¸t hiÖn nhân rộng những mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng NTM của thanh niên.

2. Các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn trên cơ sở cụ thể hóa Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”.

- Đánh giá nội dung, tiêu chí tham gia xây dựng nông thôn mới chưa thực hiện được tại các xã chỉ đạo điểm của địa phương, từ đó xây dựng phương án cụ thể tham gia thực hiện trong thời gian tới.

- Chuẩn bị các nội dung tiến hành sơ kết giai đoạn 1 (2011-2015) tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới của địa phương.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới đoàn viên, TTN về NTM và vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM.

- Củng cố và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Chi đoàn địa bàn dân cư.

- Vận động các nguồn lực xã hội tiến hành xây dựng các công trình phục vụ an sinh xã hội và đời sống nhân dân, xây dựng thí điểm các khu thiết chế văn hóa ấp.

            Các đơn vị chỉ đạo điểm cần được các cấp bộ Đoàn tập trung nguồn lực, huy động sự ủng hộ của các lực lượng xã hội, nhất là lực lượng doanh nhân trẻ, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của TTN xây dựng được những công trình, phần việc cụ thể, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn đối với việc thực hiện các tiêu chí về NTM, từ đó nhân ra diện rộng.

3. Chế độ thông tin, báo cáo:

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, các huyện, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (qua Ban TNNT-CNĐT-LLVT).

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đoàn;

- Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn;

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực UBND tỉnh

- BCĐ của tỉnh về Chương trình XDNTM;

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;

- Sở Nông nghiệp & PTNT;

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn;

- Huyện, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- Các ban của Tỉnh Đoàn;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT-LLVT.

 TM. BAN THƯỜNG VỤ

 BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Trương Hồng Trang

 

 


Số lượt người xem: 5031 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày