SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
4
1
8
9
Hệ thống Văn Bản Thứ Sáu, 13/12/2013, 09:20

Công văn: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:       -CV/TĐTN-BTG
“V     V/v triển khai thực hiện Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ
 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 

Bạc Liêu , ngày     tháng     năm 2013

                                       
 
Kính gửi:         - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                               - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
Căn cứ Công văn số 992/SKH-TTr, ngày 02/12/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu về việc triển khai thực hiện Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ.
Để giúp cho đoàn viên, thanh niên trong tỉnh hiểu biết và nắm bắt kịp thời nội dung Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; đồng thời triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên tại đơn vị mình. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gửi đến Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc Nghị định 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2014 (để lấy Nghị định trên các đơn vị vào đường link: http://td.baclieu.gov.vn chọn mục hệ thống văn bản và được đăng kèm với công văn này).
Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên:
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTG.                                       
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 
 

Số lượt người xem: 1906 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày