SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
7
0
7
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 06/03/2014, 07:45

Công văn: V/v Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
* * *
Số: 485-CV/TĐTN-BTG
“V/v Tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế
Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2014
 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu, ngày 5 tháng 3 năm 2013
 
 

 
 
                       
 
 
 
 
 
      Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
-          Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
            Thực hiện Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”.
            Căn cứ Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL, ngày 26/02/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
Nhằm nâng cao nhận thức của toàn thể xã hội về vị trí, vai trò của gia đình về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh tuyên truyền theo tinh thần Quyết định 2589 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tổ chức hoạt động nhân Ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc ngày 20 tháng 3 năm 2014 trên địa bàn với các nội dung cụ thể sau:
1. Tuyên truyền, vận động sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhận thức về quyền, nghĩa vụ của gia đình; về kỹ năng sống, cách tổ chức cuộc sống gia đình và xây dựng mối quan hệ gia đình, bình đẳng giới trong gia đình và phòng, chống, bạo lực gia đình, tiến tới xây dựng một gia đình ấm no, hạnh phúc.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình truyền thống của gia đình Việt Nam thông qua các hoạt động tuyên truyền trên các tin, bài trên trang báo địa phương, cổng thông tin điện tử Tuổi trẻ Bạc Liêu, bản tin Tuổi trẻ Bạc Liêu, xây dựng các chuyên đề trên đài truyền thanh các huyện, thành phố và đài phát thanh truyền hình tỉnh…
 3. Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt Chi đoàn, các buổi nói chuyện chuyên đề, các Hội thi, các buổi tọa đàm…
4. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, cổ động như: treo Băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tờ rơi…tại cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư thông qua các khẩu hiệu tuyên truyền sau:
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2014;
- Hãy hành động vì mục tiêu: Gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc;
- Hãy tạo ra một môi trường sống và làm việc hạnh phúc hơn;
- Tích cực xây dựng gia đình hạnh phúc,cộng đồng hạnh phúc;
- Các thành viên trong gia đình hãy nói không với hành vi bạo lực gia đình;
- Vì một mái ấm gia đình không bạo lực;
- Nữ giới và nam giới không bị phân biệt đối xử trong gia đình;
- Hãy để yêu thương sưởi ấm gia đình bạn!
* Thời gian thực hiện: Từ ngày 08/3/2014 đến ngày 21/3/2014, trong đó tổ chức cao điểm vào ngày 20/3/2014 (thứ năm).
Đề nghị các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả tinh thần công văn.
                  

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- BBT Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước
                   

 
 
 
                                                                         
 
 
 
 

Số lượt người xem: 1827 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày