SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
6
1
1
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 08/05/2014, 08:20

Công văn: Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:563-CV/TĐTN-BTG
Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu , ngày06 tháng 5  năm 2014

                                       
         Kính gửi:    - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                              - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TWĐTN, ngày 02/4/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn gửi tài liệu tuyên truyền đến các đơn vị Đoàn trực thuộc để các đơn vị có cơ sở căn cứ thực hiện (có văn bản kèm theo).
Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về BTV Tỉnh Đoàn để có hướng chỉ đạo kịp thời.

 
Nơi nhận:
- Như trên:
- BTV Tỉnh Đoàn;
- BBT Website Tỉnh Đoàn;                                                               
- Lưu VP, BTG.                                       
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thành Phước

 

Số lượt người xem: 2028 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày