SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
7
8
5
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 08/05/2014, 08:25

Công văn: V/v đẩy mạnh tuyên truyền kiểm soát tải trọng xe

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:568 -CV/TĐTN-BTG
V/v đẩy mạnh tuyên truyền kiểm soát tải trọng xe
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu , ngày7  tháng  5 năm 2014

                                       
          Kính gửi:    - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                              - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
Căn cứ Công văn số 55/BATGT ngày 26/4/2014 của Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền kiểm soát tải trọng xe”.
Nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ của đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị kinh doanh vận tải, bốc xếp hàng, các đơn vị sản xuất kinh doanh nhất là đội ngũ lái xe chấp hành các quy định về tải trọng phương tiện trong hoạt động vận tải.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Các Đoàn trực thuộc tăng cường các biện pháp tuyên truyền cụ thể như sau:
- Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về tải trọng xe; các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm quy định tải trong xe đối với lái xe.
- Tuyên truyền kết quả xử lý vi phạm, kết hợp phổ biến các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không chở quá tải trọng cho phép, quá số người quy định.
- Vận động ĐVTN, nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa giao thông.
- Kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, đi đôi với việc phê phán các hành vi cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông.
             Trên tinh thần văn bản, Đề nghị các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc. Báo cáo về BTV Tỉnh Đoàn những vấn đề khó khăn để có hướng xử lý kịp thời.
 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Linh, Trưởng BTG Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTG.                                       
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thành Phước

 

Số lượt người xem: 1279 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày