SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
7
8
0
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 08/05/2014, 08:30

Công văn: thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:571-CV/TĐTN-BTG
V/v thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu , ngày7 tháng5  năm 2014

                                       
          Kính gửi:    - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                              - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
Thực hiện Công văn số 1358/UBND-KT ngày 22/4/2014 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc “Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải”.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đối với đoàn viên, thanh niên, các chủ phương tiện và lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, vì sự an toàn của chính mình và của cộng đồng. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai đến các đơn vị Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải (Có văn bản kèm theo) để các đơn vị nắm và làm cơ sở thực hiện, triển khai sâu rộng đến đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân.
Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Linh, Trưởng BTG Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTG.                                       
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thành Phước

 

Download Công văn tại đây


Số lượt người xem: 2213 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày