SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
5
8
7
Hệ thống Văn Bản Thứ Hai, 23/06/2014, 10:15

Công văn: Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số: 620 -CV/TĐTN-BTG
“V/v triển khai Tháng hành động
 phòng, chống ma túy”
 
 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu , ngày 13 tháng 6  năm 2014

 
Kính gửi:  - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                                            - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
            Thực hiện Công văn số 2800-CV/TWĐ-BTG, ngày 02/6/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Triển khai Thánh hành động phòng, chống ma túy”.
            Nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm ma túy. Đặc biệt, hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy (từ ngày 01 đến ngày 30/6/2014), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy (26/6), Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6).
 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện thành đoàn và các Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:
            - Tập trung tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống ma túy, tác hại của các loại ma túy tổng hợp, các chất tân dược gây nghiện sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân.       
            - Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn với nội dung về phòng, chống ma túy nhằm củng cố và nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”,…Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy tại địa phương. Đồng thời, kiểm tra, đánh giá và tăng cường chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “3 không với ma túy” trong các trường học.
            - Tổ chức sinh hoạt chi đoàn với nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua các hình thức phong phú, sinh động, tập trung vào thanh thiếu niên tại địa bàn dân cư, nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Lồng ghép nội dung tuyên truyền thông qua các hội thi cho đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên như: hái hóa dân chủ, trắc nghiệm, sân khấu hóa…
                - Kịp thời giới thiệu những mô hình hay, cách làm hiệu quả và tuyên dương những cá nhân sau cai được tổ chức Đoàn, Hội giúp đỡ tiến bộ hòa nhập với cộng đồng.
            - Rà soát, kiện toàn và nhân rộng mô hình “Đội thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” nhằm kịp thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các lực lượng chức năng, điều tra nắm chắc tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn, qua đó tiếp cận, tư vấn, cảm hóa, giáo dục các đối tượng, vận động người nghiện đi cai nghiện và giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu “Một năm mỗi Đoàn xã, phường phối hợp với các lực lượng chức năng giúp đỡ, cảm hóa ít nhất một thanh, thiếu niên nghiện ma túy cai nghiện hiệu quả”.
Đề nghị các huyện, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc nhanh chóng triển khai thực hiện theo tinh thần công văn. Đồng thời, báo cáo về BTV Tỉnh Đoàn (Thông qua BTG Tỉnh Đoàn); Định kỳ Báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và năm.
             

 
Nơi nhận:
- BTG TW Đoàn;
- BCĐ 138;
- Các Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thành Phước

 

Số lượt người xem: 5737 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày