SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
6
3
4
Hệ thống Văn Bản Thứ Ba, 23/08/2016, 07:25

Về việc triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:        -CV/TĐTN-BTG
V/v triệu tập đại biểu tham dự Đại hội
Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
 

Bạc Liêu , ngày      tháng 08  năm 2016

                                       
Kính gửi:    - Ban Thường vụ huyện Đoàn Đồng Hải; Hồng Dân;
                     - Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh.
Căn cứ công văn số 7912–CV/TWĐTN-BTC ngày 19/08/2016 của Ban chấp hành Trung ương đoàn về việc “triệu tập đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ huyện Đoàn Đông Hải, huyện Đoàn Hồng Dân và Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh một số nội dung  như sau:
 
Tham mưu với cấp ủy tạo điều kiện đối với các đồng chí được Trung ương Đoàn xét chọn là Đại biểu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Lần thứ IV năm 2016 dự Hội nghị tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27/8 đến 30/8/2016 đảm bảo thời gian, thành phần đúng quy định của Ban tổ chức (kèm danh sách đại biểu).
 
Về kinh phí: BTV Tỉnh Đoàn lo toàn bộ kinh phí ăn, đi lại cho đại biểu trong suốt quá trình di chuyển từ Bạc Liêu đến Hà Nội và ngược lại. Ban tổ chức hội nghị sẽ lo toàn bộ kinh phí ăn, nghỉ, đi lại cho đại biểu trong suốt quá trình diễn ra Đại hội ( gửi kèm thông tri triệu tập).
Lưu ý: Các đại biểu tập trung tại trụ sở cơ quan Tỉnh Đoàn, số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vào lúc 6h sáng ngày 27/08/2016 để tập trung di chuyển đến sân bay Cần Thơ.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đề nghị Ban Thường vụ huyện Đoàn Đông Hải, Hồng Dân và Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh thông báo đến các đại biểu được chọn cử tham gia Đại hội đảm bảo đúng theo tinh thần thông tri triệu tập.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, BTG
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ
 
 
 
 
 
Trương Hồng Trang
 
 

Số lượt người xem: 1270 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày