SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
4
9
9
Hệ thống Văn Bản Thứ Hai, 05/11/2012, 09:15

Công văn V/v Tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và nguy cơ gây tai nạn giao thông do uống rượu, bia”

Công văn V/v Tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và nguy cơ gây tai nạn giao thông do uống rượu, bia”

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

            BCH TỈNH BẠC LIÊU                                      Bạc Liêu, ngày 05 tháng 11 năm 2012

                        ***

                  Số: 06/ĐTN

“V/v Tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn,

đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và nguy cơ gây tai nạn

             giao thông do uống rượu, bia”

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;

- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.

           

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông;  Văn bản số 191/UBATGTQG-VP ngày 25/9/2012 của Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia về việc tuyên truyền đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, hiểm họa tai nạn giao thông do uống rượu, bia; Căn cứ kế hoạch số 166/KH-BATGT của Ban an toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu.

Nhằm tuyên truyền về tác hại của đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và tác hại uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của cán bộ,  đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý thức tự giác, tự bảo vệ bản thân và gia đình.

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm và tác hại của rượu, bia thường xuyên và liên tục trong thời gian dài tại các cơ quan, đơn vị và địa phương theo nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

- Hậu quả của đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn;

- Hậu quả của uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông;

- Tuyên truyền nhân tố điển hình, gương người tốt việc tốt về ý thức tự giác đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy; không uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Phê phán những hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn, không đội mũ cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy; uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

- Khẩu hiệu tuyên truyền:

“Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”;

“Đội mũ bảo hiểm đạy chuẩn”;

“Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em”;

“Hãy nói không với rượu, bia khi lái xe”.

2. Hình thức tuyên truyền

- Đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến ĐVTN, nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và không uống rượu, bia.

- Các cấp bộ Đoàn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các hình thức như: Đài PT-TH tỉnh, Báo Bạc Liêu, Đài truyền thanh các huyện, Thành phố xây dựng nhiều chuyên mục, chuyên trang, bản tin, bài viết, câu truyện truyền thanh về tác hại của đội nón bảo hiểm không đạt chuẩn, tác hại của rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi đi xe mô tô, xe gắn máy.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc tập trung triển khai thực hiện tốt tinh thần công văn trên.  

           

                                                                   TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                          PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Như kính gửi;

 - TT BATGT Tỉnh;

 - BTV Tỉnh Đoàn;

 - BBT Website Tỉnh Đoàn;                                                   Đã ký

 - Lưu VP, BTG.                     

                   

 

                                                                               Phạm Thành Phước

 


Số lượt người xem: 3686 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày