SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
3
7
9
Hệ thống Văn Bản Thứ Hai, 12/11/2012, 19:30

Công văn V/v triển khai thông báo tuyển sinh lớp kỹ năng thuyết trình và dẫn chương trình

 

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

              BCH TỈNH BẠC LIÊU

                         * * *

 

    Bạc Liêu, ngày 09 tháng 11 năm 2012

                    Số: 14/ĐTN

V/v triển khai thông báo tuyển sinh lớp kỹ năng

        thuyết trình và dẫn chương trình

 

 

Kính gửi:          - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;

- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.

 

Căn cứ Công văn số 28/NTUD ngày 01/11/2012 của Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc thông báo tuyển sinh lớp kỹ năng thuyết trình và dẫn chương trình.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn công tác, thuyết trình và dẫn chương trình là những kỹ năng cần thiết cho cán bộ đoàn chuyên trách làm công tác tuyên truyền, vận động và thông tin – truyền thông.

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu triển khai thông báo của Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội đến các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (có thông báo kèm theo). Nếu các đơn vị có nhu cầu chọn cử cán bộ theo học lớp kỹ năng thuyết trình và dẫn chương trình tại Trung tâm Nghệ thuật ứng dụng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thì lập danh sách gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn trước ngày 25/11/2012 để tham mưu, báo cáo với thường trực Tỉnh Đoàn.

Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai tốt theo tinh thần thông báo trên.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Ban Biên tập Website Tỉnh Đoàn;

- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

     PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

                  Đã ký

 

 

        Phạm Thành Phước

 

 


Số lượt người xem: 1669 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày