SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
3
3
3
3
3
Công Văn Thứ Năm, 09/07/2015, 09:30

Phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng trên website Tỉnh Đoàn Bạc Liêu

 

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:         -CV/TĐTN-BTG

“V/v phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn

 hàng tháng trên website Tỉnh Đoàn Bạc Liêu”

 

       ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

          Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2015

           

Kính gửi: Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 124-CV/BTG ngày 15/5/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về việc phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015.

Nhằm cung cấp thêm thông tin, tài liệu cho các huyện, thị, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc chỉ đạo triển khai hoạt động sinh hoạt chi đoàn hàng tháng; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng công văn về việc phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng trên website Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; các đơn vị có thể truy cập địa chỉ td.baclieu.gov.vn vào banner Tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng để download về triển khai thực hiện.

Nhận được Công văn này, đề nghị Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên:

- Lưu VP, BTG.

TM.BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 6

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 7

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 8

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 9

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01- 02- 2016

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 01-02-2016

 TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4 NĂM 2016

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5-2016.1

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 5-2016.2


Số lượt người xem: 3492 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày