SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
9
2
3
8
Báo Cáo Thứ Hai, 03/06/2013, 09:25

Báo cáo: Kết quả xây dựng và triển khai mô hình Tổ hợp tác và Hợp tác xã Thanh niên

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:         -BC/ĐTN

 

Bạc Liêu, ngày         tháng       năm 2013

 

BÁO CÁO

Kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác

và Hợp tác xã thanh niên

----------------

 

Thực hiện công văn số 32/TNNT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn về việc phối hợp chuẩn bị nội dung Hội nghị đánh giá kết quả, tập huấn xây dựng, phát triển mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên và xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện khá tốt các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể. Xác định rõ trách nhiệm của mình trong chỉ đạo xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác; tập trung chỉ đạo tuyên truyền vận động; công tác khảo sát, củng cố, xử lý các hợp tác xã yếu kém; đang được tập trung quyết liệt hơn. Đa số các Tổ hợp tác, Hợp tác xã thanh niên trong các lĩnh vực vẫn duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, có lãi; nhiều hợp tác xã tăng cường năng lực nội tại, chú trọng phát triển và huy động nguồn vốn góp của xã viên; hoạt động liên kết, hợp tác giữa hợp tác xã với hợp tác xã, tổ hợp tác được mở rộng

II. Công tác tuyên truyền:

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo về xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, nhất là Chỉ thị số 20 CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”; tuyên truyền về Luật Thanh niên, Luật HTX, các văn bản hướng dẫn thi hành các chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tập thể…

Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài truyền hình, website của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu… nhằm tuyên truyền, giới thiệu về kinh tế tập thể và các hình thức liên kết hợp tác trong phát triển kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế, HTX điển hình tiên tiến của thanh niên; tuyên truyền hoạt động của các cấp bộ Đoàn thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Phối hợp tổ chức các hội nghị, toạ đàm trao đổi mô hình tổ hợp tác và HTX; đưa các nội dung phát triển kinh tế tập thể vào các hoạt động Đoàn- Hội, các buổi sinh hoạt Đoàn - Hội ở cơ sở; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

III. Công tác tập huấn:

Hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý các tổ hợp tác và cán bộ nồng cốt để thành lập Hợp tác xã thanh niên. Trang bị những kỹ năng, kiến thức, các quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình liên kết hợp tác , tổ hợp tác và Hợp tác xã cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Phát huy hiệu quả các câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư, các CLB thanh niên phát triển kinh tế, các tổ tiết kiệm và vay vốn; tăng cường phối hợp chuyển giao

tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh , tư vấn nghiệp vụ và định hướng phát triển loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và Hợp tác xã thanh niên.

Phối hợp với Liên minh hợp tác xã của tỉnh xây dựng các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của các mô hình HTX thanh niên, giúp tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia có hiệu quả vào công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương, đơn vị. Đồng thời tổ chức cho cán bộ đoàn đi tham quan mô hình HTX điển hình của các địa phương trong và ngoài tỉnh.

            IV. Công tác xây dựng mô hình:

Được sự hỗ trợ của Trung ương Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Đoàn cơ sở xã Vĩnh Thanh – xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh, tham mưu xây dựng 02 mô hình phát triển kinh tế - xã hội là mô hình máy gặt đập liên hợp tại HTX Đông Bình và mô hình kinh doanh vật tư nông nghiệp tại HTX 19/5 với số tiền thực hiện 02 mô hình là 01 tỷ đồng. Hiện 02 mô hình đang được Ngân hàng Chính sách xã hội thẩm định dự án để tiến hành hoàn tất thủ tục giải ngân nguồn vốn từ quỹ 120 của Trung ương. Bên cạnh đó Trung ương Đoàn còn đầu tư 300 triệu đồng để thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lúa chất lượng cao tại ấp Vĩnh Đông, và 01 Tổ hợp tác Bảo vệ môi trường tại xã Vĩnh Thanh. Mô hình cánh đồng mẫu lúa chất lượng cao đang đi vào thực hiện và đã hình thành được tổ hợp tác gồm 25 hộ với diện tích thực hiện mô hình là 21ha. Để trang bị cho các thành viên nắm được kỹ thuật và phương pháp thực hiện mô hình cánh đồng mẫu, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã phối hợp với chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Bạc Liêu tổ chức lớp tập huấn quy trình sản xuất lúa chất lượng cao.

BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Liên minh HTX tỉnh, ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn của tỉnh mở hơn 20 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút gần 700 lượt đoàn viên thanh niên tham gia; đặc biệt là lớp dạy nghề chăn nuôi Heo nái nạc cho các hộ ĐVTN nghèo là xã viên của 02 Hợp tác xã 19/5 và Hợp tác xã Đông Bình, học viên sẽ được Liên minh HTX tỉnh hỗ trợ 100% chi phí con giống, đồng thời trong thời gian nuôi sẽ có cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi hướng dẫn.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai mô hình kinh tế hợp tác xã, tổ hợp tác, chỉ đạo mỗi xã xây dựng một mô hình kinh tế điểm để đánh giá rút kinh nghiệm. Đến nay có 15 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trên các lĩnh vực được thành lập như: tổ hợp tác trồng lúa chất lượng cao, sản xuất lúa giống, nuôi cá bống tượng, mô hình nuôi cá sấu, tổ hợp tác đan lưới, bốc vác, vệ sinh môi trường…với hơn 200 thành viên tham gia.

V. Nhận xét đánh giá:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm lãnh đạo của chính quyền địa phương về việc phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu lao động, có chủ trương, xây dựng kế hoạch cụ thể và tạo điều kiện cho các tổ hợp tác, HTX thanh niên phát triển; hộ xã viên luôn luôn ủng hộ, hợp tác với lãnh đạo tổ hợp tác, HTX trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; hệ thống điện, nước, giao thông tại địa phương được đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo các hoạt động vận chuyển, sản xuất hoàn thành đúng thời hạn.

2. Khó khăn, hạn chế:

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn mang tính khách quan, chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế của các THT, HTX như nguồn vốn hoạt động hạn chế, đội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu, còn hạn chế về trình độ, năng lực tổ chức quản lý, điều hành và nghiệp vụ chuyên môn. Đa số cán bộ quản lý mới chỉ đ­­­ược tham gia các khoá bồi dư­­­ỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày; chính sách cán bộ chưa được chú trọng nên một số cán bộ quản lý HTX dịch vụ nông nghiệp hiện nay không yên tâm công tác; công tác tuyên truyền gây nhận thức đối với tầng lớp trẻ về vai trò, vị trí của kinh tế tập thể chưa được chú trọng.

VI. Đề xuất, kiến nghị

Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị:

- Sự quan tâm hỗ trợ về mặt chủ trương, chính sách của của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương Đoàn trong việc tạo điều kiện cho ĐVTN của tỉnh phát triển kinh tế thông qua các nguồn vốn vay của trung ương.

- Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực và đặc biệt là chính sách đãi ngộ thu hút lực lượng trẻ tham gia làm việc tại HTX, tổ hợp tác thanh niên.

- Tạo điều kiện cho các HTX, THT tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chính sách để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, do THT, HTX là một mô hình đặc thù nên các tổ chức tín dụng cần tạo thuận lợi và có cơ chế linh hoạt về thủ tục vay vốn cho các tổ hợp tác, HTX, cho phép được dùng tài sản làm thế chấp có nguồn gốc hình thành từ vốn vay hoặc được vay vốn bằng tín chấp, vay vốn theo dự án sản xuất, kinh doanh.

- Chính quyền các cấp cần phải coi trọng phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ đất đai để HTX đầu tư xây dựng hệ thống sân bãi, kho chứa đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

     VII. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

     Trong thời gian tới, để tạo bước chuyển biến mới trong hoạt động, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

     - Tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế tập thể với nhiều hình thức, loại hình, quy mô và trình độ khác nhau trong các ngành, các lĩnh vực, đặc biệt là phát triển mô hình tổ hợp tác làm ăn có hiệu quả. Coi phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.

     - Tập trung chỉ đạo củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các HTX hiện có và các HTX mới thành lập nhằm thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất trong các HTX, đưa kinh tế tập thể đạt tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và bền vững, thực sự trở thành một trong những thành phần kinh tế quan trọng của nền kinh tế tỉnh nhà.

Trên đây là báo cáo kết quả xây dựng và phát triển mô hình Tổ hợp tác và Hợp tác xã thanh niên của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

 

Nơi nhận:

- Ban TNNT TW Đoàn;

- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT-LLVT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 

 


Số lượt người xem: 20528 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày