SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
8
7
0
Báo Cáo Thứ Hai, 03/06/2013, 09:40

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN quí I/2013, một số công việc trọng tâm trong quí II/2013

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

        BCH TỈNH BẠC LIÊU                                           Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013

                  *   *   *

         Số: …. -BC/ĐTN              

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN Quí I/2013,

một số công việc trọng tâm trong quí II/2013

----------------

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2013 và một số định hướng công tác quý I/2013. BTV Tỉnh Đoàn báo cáo việc triển khai thực hiện đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN QUÍ I:

I/- CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC:

1/- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Tiếp tục triển khai cho ĐVTN học tập các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; gắn với việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và các Chỉ thị, chuyên đề của Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn, các chính sách pháp luật của Nhà nước lồng ghép tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập 6 bài lý luận chính trị mới của Đoàn do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp biên soạn, tuyên truyền Nghị quyết 01,02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển Du lịch”. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 237 cuộc cho gần 29.629 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia học tập.

2/- Công tác giáo dục truyền thống:

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tổ chức nhiều loại hình hoạt động giáo dục truyền thống về Đảng, Đoàn, Bác Hồ và quê hương đất nước, về con người Bạc Liêu thân thiện, lịch thiệp, hiếu khách, giàu lòng yêu nước gắn với tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các ngày lễ lớn như: 9/1; 3/2; 3/3; kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2013); các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Quý Tỵ 2013; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của“Tháng thanh niên 2013”, tổ chức Hội thi “Thanh niên Công an đồng hành cùng hàng Việt Nam”, tổ chức các chuyến thăm, giao lưu thanh niên Đảo Phú quốc…nhất là việc chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức ra quân thực hiện tháng thanh niên bằng các hành động cụ thể “Ngày thứ 7 tình nguyện và chủ nhật xanh”; treo các khẩu hiệu tuyên truyền, ápphích, mít-tinh, toạ đàm, Hội trại, giao lưu, dã ngoại về nguồn, thăm viếng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình ĐVTN và tân binh nghèo… Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 192 cuộc, có hơn 20.483 lượt cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.

3/- Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống:

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Cần kiệm là nếp sống đẹp trong thanh niên”; thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới khu dân cư”,“Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”... Tuyên truyền cho ĐVTN học tập các luật có liên quan đến thanh niên như: Luật thanh niên; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông; Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em; Luật hôn nhân gia đình…Đồng thời, tổ chức cho ĐVTN tình nguyện xuống đường tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thuỷ nội địa, tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm gia cầm; Tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT, VSMT, tệ nạn xã hội…; Kết quả tổ chức được hơn 350 cuộc có gần 30.000 ĐVTN tham gia. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các buổi họp đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

4/- Công tác thông tin, tuyên truyền của Đoàn:

- Duy trì tốt tờ tin“Tuổi trẻ Bạc Liêu”, trang Web của tỉnh Đoàn cũng như CLB “Tuổi trẻ Bạc Liêu” phát trên sóng PTTH tỉnh, trang giáo dục TTN trên Báo Bạc Liêu với nội dung ngày càng phong phú, sinh động, tích cực tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cập nhật những tin tức và phản ánh kịp thời những hoạt động của Đoàn, Hội, Đội ngày càng được đông đảo ĐVTN ủng hộ; thường xuyên đăng tải các mô hình hay hoạt động có hiệu quả của thanh niên, qua đó biểu dương kịp thời những tập thể điển hình, cá nhân tiêu biểu.

5/- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cụ thể là cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo Lời Bác”  thông qua việc tổ chức chào cờ đầu tuần kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ; tổ chức cho ĐVTN đăng ký các công trình, phần việc hưởng ứng cuộc vận động. Qua đó, giúp mỗi ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Kết quả trong quý đã tổ chức được 379 cuộc thu hút gần 19.082 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn trong quí I/2013 luôn được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện đạt hiệu quả, các nội dung tuyên truyền được triển khai và chuyển tải đến tận ĐV-HV-TTN, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị cụ thể như: Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá, nói chuyện chuyên đề, thi tuyên truyền ca khúc ca ngợi về Bác Hồ, sinh hoạt và kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng của ĐVTN, qua đó góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của ĐVTN đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

II/- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:

1/- Công tác củng cố tổ chức Đoàn:

- BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu chỉ đạo các Đoàn trực thuộc tiến hành củng cố nâng cao chất lượng hoạt động 73 chi đoàn, thành lập mới 01 chi đoàn cơ sở Liên Minh hợp tác xã (thuộc Đoàn khối) và giải thể 01 Đoàn cơ sở thuộc Trung Đoàn 894, mở 53 lớp cảm tình Đoàn cho 1.920 thanh niên ưu tú và đội viên dự học; thông qua các phong trào hành động cách mạng của địa phương, đơn vị cũng như ý thức trách nhiệm, thái độ học tập, sinh hoạt của thanh niên; các cấp bộ Đoàn đã kết nạp mới 1.620 đoàn viên; chuyển đến 66 đoàn viên; chuyển đi 636 đoàn viên; xóa tên 133 đoàn viên.

- Ủy ban kiểm tra các cấp luôn được kiện toàn và củng cố kịp thời; trong quý đã tổ chức 54 đợt kiểm tra giám sát các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội nhất là các công trình, phần việc thực hiện trong tháng thanh niên năm 2013.

2/- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

- Nhân kỉ niệm các ngày Lễ lớn trong quí, đặc biệt là kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 – 03/02/2013), các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức cho ĐVTN học tập các chủ trưởng của Đảng, truyền thống cách mạng của dân tộc; học tập các tấm gương đảng viên, đoàn viên tiểu biểu, gương người tốt, việc tốt; Tổ chức các chuyến về nguồn thăm khu căn cứ cách mạng, thăm các Cô, Chú cao niên trong Đảng…Kết quả tổ chức 316 cuộc, có gần  34.902 lượt ĐV-HV-TN tham gia.

- Tiếp tục phát động cuộc vận động “ĐVTN Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, các cấp bộ Đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng kí vào chương trình RLĐV để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động, đã giới thiệu 67 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 41 đảng viên mới, số còn lại đang được các cấp ủy Đảng châm bồi phát triển trong thời gian tới.

3/- Công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam:

Trong quí, Ủy ban Hội các cấp tiếp tục tiến hành củng cố nâng cao chất lượng hoạt động 104 chi hội, tổ, đội, nhóm, CLB theo sở thích.

Thông qua các phong trào hoạt động thiết thực, các mô hình phong phú đa dạng, các chương trình hành động của Hội đã thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, giúp hội viên thanh niên ngày càng nâng cao kiến thức xã hội, biết cách làm ăn và phát triển kinh tế gia đình; tranh thủ nhiều thời gian tham gia công tác xã hội.

III/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2013:

1/- Cấp tỉnh:     

- Hưởng ứng tháng thanh niên năm 2013, BTV Tỉnh Đoàn tổ chức cho ĐVTN tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên nhất là“Ngày chủ nhật xanh – Thứ 7 tình nguyện”; tuyên truyền xây dựng văn minh đô thị, tư vấn giới thiệu việc làm; ra quân thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng, vận động các hộ dân và gia đình thanh niên xây dựng hố rác thải hợp vệ sinh…thu hút đông đảo ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia. Nhân các hoạt động này, BTV Tỉnh Đoàn đã vận động trao 01 căn nhà nhân ái, 50 bao ximăng, 19 suất quà, 500 bóng đèn compast (loại tiết kiệm điện) với tổng trị giá gần 50 triệu đồng.    

            - BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo thanh niên tổ chức Tư vấn mùa thi cho gần 800 học sinh các trường THPT của thành phố Bạc Liêu và huyện Hòa Bình. Nhân buổi tư vấn mùa thi, BTV Tỉnh Đoàn đã vận động 10 suất học bổng tặng cho 10 em học sinh nghèo trong tỉnh và 2.800 đĩa CD tư vấn mùa thi, hướng nghiệp việc làm với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

            - Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn phối hợp với BCH Quân sự cùng cấp tổ chức Hội trại tòng quân đợt I/2013. Nhằm tạo điều kiện cho ĐVTN trúng tuyển nghĩa vụ quân sự có dịp giao lưu, gặp gỡ với gia đình, người thân; đồng thời tổ chức cho tân binh tham gia các trò chơi dân gian trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Kết quả đã vận động gần 700 thanh niên tình nguyện đăng ký lên đường bảo vệ tổ quốc, qua đó đã có 631 đoàn viên thanh niên trúng tuyển và đã giao quân đợt I là 500 tân binh (trong đó 41 đảng viên, 459 đoàn viên), số còn lại dự bị tại địa phương. Cũng nhân Hội trại tòng quân các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tặng 500 suất quà cho tân binh và 30 suất quà cho gia đình tân binh nghèo với tổng trị giá 110 triệu đồng;           

2/- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn:

            - Các cấp bộ Đoàn tổ chức các phong trào hành quân dã ngoại về nguồn làm vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng, các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong ĐVTN, tuyên truyền vận động ĐVTN giúp nhau phát triển kinh tế gia đình như: Triển khai mô hình nuôi heo, nuôi cá, giúp nhau ngày công lao động, cây, con giống…Cụ thể trong tháng thanh niên ĐVTN cùng với nhân dân các địa phương tổ chức cho ĐVTN xuống đường thu gom và xử lý trên 98 tấn rác thải; phát quang bụi rậm với chiều dài 45 km, sửa lề lộ giao thông nông thôn 25km, vận động các hộ dân và gia đình thanh niên xây dựng 450 hố rác thải hợp vệ sinh; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 647 người dân nghèo và tẩm 620 cái mùn ngừa sốt xuất huyết; vận động tặng 04 căn nhà nhân ái, 10 suất học bổng cho sinh viên nghèo; các hoạt động thu hút được trên 15.000 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.

Qua các phong trào và các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2013, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức mở 18 lớp cảm tình Đoàn cho 1.093 hội viên, đội viên và thanh niên ưu tú tham gia, qua đó đã kết nạp được 915 đoàn viên mới. 

IV/- PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN:

1/- Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

1.1-Đồng hành với thanh niên trong học tập:

- Phong trào học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, nhất là trong lĩnh vực trường học, thông qua các mô hình CLB, đội, nhóm học tập. Đặc biệt các cơ sở Đoàn duy trì các loại hình hỗ trợ học tập thông qua các loại quỹ như: Quỹ khuyến học, khuyến tài, các loại học bổng, quỹ giúp bạn nghèo vượt khó, học giỏi. Trong quí, các cấp bộ Đoàn đã vận động và trao gần 40 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

            - BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo thanh niên tổ chức Tư vấn mùa thi cho gần 800 học sinh các trường THPT của thành phố và huyện Hòa Bình. Nhân buổi tư vấn mùa thi BTV Tỉnh Đoàn đã vận động 10 suất học bổng tặng cho 10 em học sinh nghèo trong tỉnh và 2.800 đĩa CD tư vấn mùa thi tổng trị giá hơn 20 triệu đồng.

1.2- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:

- Tiếp tục phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong ĐV-HV-TN, thực hiện tốt phong trào “4 mới”, phong trào “Sáng kiến trẻ”, giới thiệu nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình làm ăn có hiệu quả. Phối hợp với các ngành tổ chức 06 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề cho 346 ĐVTN tham gia; Hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho 180 thanh niên.

1.3- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần:         

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban giám hiệu Trường trung học kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2013) với hai nội dung: tổ chức hội thao và lễ mít tinh ôn lại truyền thống học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, đã thu hút được hơn 1.000 ĐVTN tham gia. Tại buổi lễ BTV Tỉnh Đoàn đã trao giấy khen BCH Tỉnh Đoàn cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên, đồng thời trao 01 suất học bổng Trần Văn Ơn cho học sinh nghèo hiếu học và 15 giải thưởng hội thao bao gồm 03 môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông với tổng trị giá 12.500.000đ. Ngoài ra, BTV Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc nhất là các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tổ chức lễ Hội (09/01) cho HS-SV tham gia; qua đó nhằm nâng cao ý thức và thái dộ học tập, sinh hoạt cũng như tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

            - BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng xuân 2013” như: Hội thi gói bánh tét; hội thi vẽ tranh, nặn tượng cho thiếu nhi; thi làm diều, thả diều với chủ đề “Cánh diều mùa xuân” có 280 con diều; tổ chức trò chơi dân gian liên hoàn…các hoạt động đã thu hút trên 1000 lượt ĐV-TTN tham gia và cổ vũ. Song song đó, Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi còn tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Chào Xuân mới” cho các em thiếu nhi trong tỉnh gồm 10 tiết mục thu hút hơn 600 lực lượng tham gia; tổ chức sân chơi hát với nhau hàng đêm cho các em thiếu nhi.

              - Cũng nhân các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng xuân năm 2013” các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các chuyến thăm và tặng trên 500 suất quà cho các gia đình Cựu cán bộ Đoàn, ĐVTN và nhân dân nghèo trong toàn tỉnh với tổng trị giá 153 triệu đồng; tổ chức các buổi họp mặt cho 325 sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực về quê ăn tết, thông qua đó các cấp bộ Đoàn đã vận động và trao tặng 325 suất quà cho các em sinh viên vui xuân đón tết. ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân nghèo, tổ chức giao lưu VHVN-TDTT, trò chơi dân gian, giao lưu ẩm thực, trưng bày mâm cổ ngày tết, thi làm bàn thờ tổ quốc, tổ chức đêm văn nghệ…thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

1.4- Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội:            

- Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc đẩy mạnh phát triển Du lịch; BTV Tỉnh Đoàn đã chọn và đưa gần 50 cán bộ, ĐVTN tham gia tập huấn lớp thuyết minh viên; qua đó đã tuyển chọn và tổ chức cho ra mắt CLB thuyết minh viên Du lịch của tỉnh bao gồm 45 thành viên.

- Các cấp bộ Đoàn thường xuyên đầu tư nghiên cứu các loại hình hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội. Đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động tập thể nhằm thu hút thanh niên tham gia, góp phần phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên. Lồng ghép nội dung huấn luyện kỹ năng xã hội cho cán bộ, ĐVTN trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, phong trào văn nghệ quần chúng, các hoạt động văn hóa thể thao, khiêu vũ, nhảy dân vũ quốc tế…

2/-  Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:

2.1- Xung kích phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế:

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát động phong trào “Chung tay cải cách thủ hục hành chính” nhằm khơi dậy tiềm năng và trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thói quen cho cán bộ, ĐVTN. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện các đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính; xây dựng mô hình “Công sở văn minh” “Văn hoá doanh nghiệp”...

Để phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ sở Đoàn đã tăng cường việc cung cấp các thông tin liên quan đến thời cơ, thách thức, cơ hội việc làm và trưởng thành cho thanh niên; tổ chức các diễn đàn, cung cấp thông tin trên các báo, tờ rơi, tờ tin của Đoàn để giúp thanh niên có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trong quá trình hội nhập. Các đơn vị phát động sâu rộng cho cán bộ, ĐVTN đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, tuyên truyền, tập huấn về kiến thức hội nhập quốc tế…

2.2- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:

- BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo cho các cấp bộ Đoàn triển khai cho ĐVTN đảm nhận thực hiện các mô hình: tuyến đường kiểu mẫu, đường không rác; đoạn đường, cổng trường ATGT; cánh đồng mẫu, ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh – Thứ 7 tình nguyện”…thu hút trên 13.000 ĐVTN tham gia

- Phong trào Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồntiếp tục phát triển và trở thành phong trào tình nguyện rộng khắp trong các cơ sở Đoàn.  Các cấp bộ Đoàn đã vận động và tổ chức thăm, tặng 476 phần quà cho các cô, chú cao niên trong Đảng, Cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, 06 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà nhân ái cho Cựu TNXP nghèo trong tỉnh với tổng trị giá 295 triệu đồng.

 - Hoạt động tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm, nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn trong quí, đặc biệt là hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2013 và tiến tới kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/2013), có 1.350 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện đăng kí tham gia hiến máu nhân đạo và đã hiến cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu, Bệnh viện Đa khoa các huyện, thành phố được 1.300 đơn vị máu. Đồng thời, mỗi Đoàn cơ sở trực thuộc huyện, thành Đoàn đều thành lập ít nhất một đội hình TNTN sẵn sàng hiến máu khi các Bệnh viện đa khoa trong tỉnh cần sử dụng để cứu người.

2.3- Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

-  Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; các cấp bộ Đoàn phối hợp với BCH Quân sự cùng cấp tổ chức Hội trại tòng quân đợt I/2013. Kết quả đã vận động gần 700 thanh niên tình nguyện Đăng ký lên đường bảo vệ tổ quốc, đã có 631 đoàn viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã giao quân đợt I là 500 tân binh (trong đó 41 đảng viên, 459 đoàn viên). Cũng nhân Hội trại tòng quân các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm và tặng trên 500 suất quà cho tân binh và 30 suất quà cho gia đình tân binh nghèo với tổng trị giá 110 triệu đồng;      

- Hoạt động Đoàn trong khối LLVT tiếp tục được duy trì thông qua các phong trào lớn “Xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào KHCN”, “Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thi đua thực hiện “6 điều Bác dạy” trong công an nhân dân, qua đó giúp ĐVTN nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng tăng cường tuần tra canh gát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở xã hội địa phương.

- Các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” đã được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả, tạo được tình cảm gắn bó giữa ĐVTN địa phương với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm ngày Hội Biên phòng toàn dân (3/3), BTV các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức giao lưu, thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ đồn biên phòng, Hải đội đóng quân trên địa bàn tạo ấn tượng đẹp giữa đoàn thanh niên và lực lượng Bộ đội Biên phòng.

2.4- Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ:

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiết kiệm tích lũy, tự giúp nhau về giống, vốn sản xuất, ngày công lao động,... Tiếp tục phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong thanh niên thông qua các mô hình như: Trồng màu, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nghề truyền thống, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên đã có hơn 1000 ĐVTN giúp nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, với hàng ngàn ngày công lao động, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

- Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các chính sách bồi dưỡng và đào tạo các cán bộ Đoàn trẻ nhiệt tình tạo nguồn cán bộ các cấp ở địa phương; đồng thời phát huy các tài năng trẻ của địa phương trong các lĩnh vực học tập, lao động, khởi nghiệp…

2.5- Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:

            - BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị Đoàn thuộc củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó khí hậu nhất là“Ngày chủ nhật xanh – Thứ 7 tình nguyện”; trong quý các cấp bộ Đoàn tổ chức các phong trào hành quân dã ngoại về nguồn làm vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng, tuyên truyền vận động ĐVTN cùng với nhân dân các địa phương xuống đường thu gom và xử lý trên 165 tấn rác thải; phát quang bụi rậm với chiều dài 89 km, sửa lề lộ giao thông nông thôn 45km, vận động các hộ dân và gia đình thanh niên xây dựng 600 hố rác thải hợp vệ sinh; tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng tuyến đường không rác; tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị và phòng chống lục bão… các hoạt động thu hút được trên 20.000 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.

Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào TTN quí I tiếp tục được phát triển và có nhiều nét mới. Nổi bật là các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên, chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động diễn ra với khí thế sôi nổi, rộng khắp mang đậm sắc thái thanh niên. được cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đánh giá cao. Công tác củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Đội ngày càng chặt chẽ, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ diễn ra rộng  khắp và hoạt động có hiệu quả cao góp phần tích cực vào việc phát triển KT – XH ở địa phương.

V/- CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI:

- Hội đồng Đội các cấp tiếp tục phát huy và đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường – Cùng hướng tới tương lai” thông qua các phong trào như: “Giúp bạn vượt khó”, “Qũy vì bạn nghèo”, Nắm gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, “kế hoạch nhỏ”, “Chung tay vì trẻ em nghèo”, “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ”, tặng sách giáo khoa, truyện tranh cho các bạn học sinh nghèo, ủng hộ trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp bạn vượt khó khi ốm đau hoạn nạn, ủng hộ các bạn ở miền Trung – Tây Nguyên bị lũ lụt… thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.

Ngoài ra, các Liên đội còn tham mưu, vận động, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương, các mạnh thường quân tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập, xây dựng nhà tình thương cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi từ “Quỹ khuyến học khuyến tài”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”. Các Liên đội tham mưu cho BGH nhà trường miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho các bạn học sinh nghèo,….

- Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2013 và chào mừng kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Hội đồng Đội các cấp đã triển khai cho các Liên đội đảm nhận các công trình Măng non: Trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh tạo vẽ mỹ quan và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp trong trường học. Thông qua các phong trào của Đội đã giúp cho các em thiếu nhi có điều kiện hoạt động xã hội, hăng say trong học tập, thu hút ngày càng đông đảo các em đến với tổ chức Đội.

VI/- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong quí, công tác khảo sát, nắm bắt tình hình dư luận thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm, các mô hình sản xuất kinh doanh được nhân rộng đảm bảo lợi ích, cải thiện đời sống cho ĐVTN. Chế độ chính sách, thông tin được tăng cường cho cơ sở, phát huy tính sáng tạo, chủ động của chi đoàn, đoàn viên nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của ĐVTN.

- Việc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được quan tâm, tổ chức triển khai chặt chẽ, có sự đầu tư, nghiên cứu những nội dung mới, sáng tạo phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương.

- Qua việc triển khai thực hiện các chương trình đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả được nhân rộng trong ĐVTN, qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn được quan tâm thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quí I/2013.

B. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM QUÍ II NĂM 2013:

1/- Tập trung nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho ĐVTN. Tập trung củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

2/- Tiếp tục đẩy mạnh hai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và triển khai thực hiện mạnh mẽ các phong trào thi đua, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội.

3/- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”. Tích  cực  triển  khai  thực  hiện Cuộc  vận  động “Tuổi  trẻ  chung  tay  xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”, “Thực hành tiết kiệm trong thanh niên”

4/- Một số hoạt động cấp tỉnh quí II/2013:

- Sơ kết quí I và tổng kết Tháng thanh niên 2013.

- Hội thao truyền thống cán bộ Đoàn.

- Phát động cho ĐVTN và các cấp bộ Đoàn đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.

- Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (19/5/2013).

- Ra quân chiến dịch ĐVTN-HSSV tình nguyện hè.

- Tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5) trong đó có các hoạt động: Hội thi chỉ huy đội giỏi, Liên hoan hoa phượng đỏ…

- Phối hợp với BCH Quân sự, Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ quân đội”.

- Phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn vốn vay, nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

- Tổ chức các hoạt động về nguồn làm công tác xã hội.

- Tổ chức liên hoan tiếng hát thanh niên lần thứ II.

- Hội thi Bí thư ĐCS giỏi

- Tổ chức ngày hội vì sức khỏe cộng đồng

- Hội thi gia đình trẻ hạnh phúc.

- Hội nghị sơ kết 6 tháng của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu

- Tổ chức lớp tập huấn thanh vận;

- Ngày hội thiếu nhi Bạc Liêu (Cuối tháng 6)

- Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiêu nhi (1/6)

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN quí I và một số công việc trọng tâm trong quí II năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 
 
                                                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- VP I, II TW Đoàn;                                                               

- Ban TG TW Đoàn;                                           

- BDV Tỉnh ủy;

- VP Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;                                                                     (Đã ký)

- Phòng PA 83 (CA tỉnh);

- TT Tỉnh Đoàn;

- Các Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, TH.                                                                                   Phạm Thành Phước

                                                                                   

 


Số lượt người xem: 1949 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày