SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
9
9
3
Báo Cáo Thứ Hai, 03/06/2013, 09:40

Báo cáo: Kết quả Đoàn thanh niên tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 6 háng đầu năm 2013

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   BCH TỈNH BẠC LIÊU                                                   Bạc Liêu, ngày    tháng 05  năm 2013

               ***

       Số:    -BC/ĐTN

 

BÁO CÁO

Kết quả Đoàn Thanh niên tham gia công tác tuyên truyền

phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2013

---------

Căn cứ công văn số 201/HĐPH-PBGDPL ngày 04 tháng 05 năm 2013 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo một số kết quả đạt được như sau:

I/- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:

              Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013. Ngay từ đầu năm, BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu chủ động xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật rộng khắp và sâu rộng trong từng cán bộ, ĐV và TTN trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và phổ biến pháp luật, nhất là các luật có liên quan đến cuộc sống của các đối tượng TTN, nhằm trang bị cho TTN những kiến thức cơ bản về pháp luật, các luật có liên quan… để góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức và lối sống lành mạnh trong TTN; thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

              II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

             1/-  Kết quả đạt được:

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm; thường xuyên tổ chức triển khai học tập chính sách pháp luật của Nhà nước, học tập các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, gắn với việc học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn, đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI gắn với tổ chức cho cán bộ, ĐVTN học tập 6 bài lý luận chính trị mới của Đoàn do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp biên soạn. Kết quả các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 189 cuộc cho 9.450 lượt ĐVTN tham gia học tập; từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đoàn viên thanh niên vào công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; bên cạnh còn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

- Tuyên truyền cho ĐVTN học các luật liên quan đến thanh niên như: Luật thanh niên; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông; Luật hôn nhân gia đình; Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em; Luật bảo vệ môi trường; Luật phòng chống tham nhũng; Luật An toàn vệ sinh thực phẩm, Luật Bình đẳng giới, Luật Giao thông đường bộ…Đồng thời, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tình nguyện xuống đường tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thủy nội địa, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên thực hiện 26 tiêu chí của cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, các tệ nạn xã hội; tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông, tuyên truyền về tháng An toàn vệ sinh thực phẩm. Kết quả tổ chức được 363 cuộc, thu hút hơn 18150 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

- Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm; các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền phòng chống các loại bệnh ở người, dịch cúm gia cầm, gia súc, dịch bệnh trên cây lúa...được 193 cuộc có 9.230 lượt ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó vận động người dân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm bị bệnh.

- Các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH luôn được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm, góp phần nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS bằng các hình thức như: Phát tờ bướm tuyên truyền, treo băng rol, pano, áp phích; tập huấn công tác phòng chống HIV/AIDS; tổ chức tọa đàm…Thông qua các hoạt động trên, các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ngành chức năng vận động, tư vấn, hỗ trợ giúp đỡ, cảm hoá người lầm lỗi tái hoà nhập cộng đồng.

- Trong 6 tháng qua công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật luôn được duy trì và đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gặp gỡ trực tiếp để cảm hoá, giáo dục phổ biến pháp luật, nếu các đối tượng không thay đổi, tiến hành họp dân đưa ra trước quần chúng nhân dân để giáo dục, cam kết không tái phạm. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2013 đã tổ chức được 292 cuộc có hơn 14.250 lượt ĐVTN tham gia. Hiện nay, trong toàn tỉnh Bạc Liêu có gần 170 CLB, mô hình hoạt động với hình thức là tư vấn, hỗ trợ, tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật với các tên gọi như: CLB Pháp luật trẻ,  CLB “Bạn giúp bạn”; CLB “Tuyên tryền và phổ biến pháp luật”; mô hình "Tủ sách pháp luật" "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội", các CLB này thường xuyên hoạt động nhằm trợ giúp pháp lý cho ĐVTN và quần chúng nhân dân. Thông qua CLB đã giúp cho quần chúng nhân dân nhất là bà con vùng sâu vùng xa hiểu rõ hơn về pháp luật, từ đó, quần chúng nhân dân và lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên có những biểu hiện và hành động hợp pháp, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở địa phương.

- BTV các huyện, thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã phối hợp với ngành Tư pháp và UBND các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố tổ chức trên 70 Hội thi "Hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2013" cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố thu hút 6.325 lượt ĐVTN tham gia.

- Tổ chức cho ĐVTN tình nguyện xuống đường tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thuỷ nội địa, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong các cơ sở đoàn trực thuộc tích cực hưởng ứng Năm Quốc gia về an toàn giao thông 2013, tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT, VSMT, tệ nạn xã hội. Kết quả tổ chức được 320 cuộc có 24.963 lượt ĐVTN tham gia. Tiếp tục kiện toàn, củng cố và duy trì hoạt động các câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

- Về công tác hòa giải ở cơ sở: Trong 06 tháng đầu năm 2013, cán bộ Đoàn cấp cơ sở đã tham gia hòa giải gần 560 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, với 2.630 lượt người tham dự. 

           - Ngoài ra, được sự chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đoàn, BTV Tỉnh Đoàn triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu về NQ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017”; tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II-năm 2013, Cuộc thi “Gia đình trẻ hạnh phúc”, đặc biệt là chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai trong đoàn viên, thanh niên đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp 1992 và Luật đất đai (sửa đổi), có trên 20.000 lượt đoàn viên, thanh niên gia và có hơn 700 ý kiến đóng góp… Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép phổ biến pháp luật thông qua các đợt lưu diễn của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM) như lồng ghép tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, tuyên truyền xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; kế hoạch hóa gia đình và ATGT...Hiện nay, toàn tỉnh Bạc Liêu có 281 đội TCM với 4.470 ĐVTN tham gia.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã được đội ngũ tuyên truyền viên phát huy có hiệu quả. Hiện nay, trong toàn tỉnh có 261 đội báo cáo viên và tuyên truyền viên, có 7.987 thành viên hoạt động thường xuyên, góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho lực lượng ĐVTTN, làm cho ĐVTTN tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Đoàn vào truyền thống của nhân dân cũng như của tuổi trẻ Bạc Liêu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

          2/-  Đánh giá chung:

          * Thuận lợi:

          - Nhìn chung, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng đầu năm 2013 đã có bước chuyển biến rõ rệt so với cùng kỳ năm 2012.  Đồng thời đã nhận được sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các ngành, các cấp quan tâm, tổ chức tuyên truyền kịp thời đến các đối tượng thanh thiếu nhi góp phần nâng cao trình độ nhận thức và thể hiện ý thức trách nhiệm của thanh niên trong toàn tỉnh..

          - Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng được củng cố và nâng chất hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Đoàn.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tiếp tục duy trì thường xuyên chuyên mục CLB Tuổi trẻ phát trên Đài phát thanh truyền hình Bạc Liêu; trang Thanh thiếu nhi trên Báo Bạc Liêu; đồng thời nội dung, hình thức tờ tin “Tuổi trẻ Bạc Liêu” sẽ luôn được đổi mới để giới thiệu những thông tin cần thiết cho ĐVTN nắm bắt kịp thời và chính xác và sẽ cấp phát cho 100% chi Đoàn.

 * Khó khăn:

-  Các cấp uỷ Đảng một số nơi chưa thật sự quan tâm đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; một số chi bộ chưa quan tâm đến các hoạt động của chi đoàn nên chưa nắm bắt kịp tình hình tư tưởng của thanh niên.

- Một bộ phận thanh niên còn nhiều mặt tiêu cực, sống xem nhẹ pháp luật, một số chưa hiểu biết và nhận thức chưa thật đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên đã mắc vào các TNXH.

- Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, kinh phí chi cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chưa đảm bảo, tài liệu vẫn chưa đáp ứng, không đủ để cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền, đặc biệt ở cơ sở.

- Kinh phí chi cho công tác truyền thông còn quá ít, không đủ để chi cho các hoạt động và hỗ trợ cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên. Sự phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với các ngành chức năng chưa chặt chẽ, một số đơn vị không tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất dẫn đến gặp khó khăn cho công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên.

 * Đề xuất:

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật  ở cơ sở chủ yếu là tuyên truyền miệng. Cần có nhiều lớp tập huấn kỹ năng, hướng dẫn cho cán bộ Đoàn ở cơ sở để công tác tuyên truyền được thuận lợi, dễ dàng và cho người tiếp thu dễ hiểu, dễ nắm bắt hơn thì tuyên truyền mới có hiệu quả cao.

- Cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa đoàn thanh niên với các ngành tư pháp trong việc triển khai và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đoàn viên thanh niên.

- Các ngành có chức năng cần trang bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác tuyên truyền.

- Cần tạo điều kiện về kinh phí nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến và giáo dục, thu hút quan tâm và cộng hưởng của đông đảo đoàn viên thanh niên.

- Cần cung cấp nguồn tài liệu tuyên truyền về pháp luật để phục vụ nhằm đáp ứng cho đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở, phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền pháp luật tại các địa phương, đơn vị.

3/- Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013:

- Triển khai quán triệt các văn bản về PBGDPL của Đảng và Nhà nước; của Chủ tịch UBND tỉnh tới đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đối với đời sống xã hội, đối với việc quản lý nhà nước bằng pháp luật như: Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Công văn số 118-CV/TU ngày 15/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận số 04-KL/TW về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân gắn với công tác tuyên truyền trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội.

- Xây dựng nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng, chú trọng pháp luật trong lĩnh vực hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, văn hóa, môi trường, xã hội, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội…Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; nâng cao tính chủ động của đoàn viên thanh thiếu niên trong việc học tập tìm hiểu pháp luật.

            - Tích cực triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 230 /KH-ĐTN, ngày 05 tháng 9 năm 2011 về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”;  Kế hoạch số 308-KH/ĐTN, ngày 20 tháng 10 năm 2011 về việc thực hiện kết luận 04 của Ban Bí thư TW Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân và các văn bản khác về công tác PBGDPL.

- Phối hợp các ngành chức năng phối hợp tổ chức các hoạt động lồng ghép với các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng phạm pháp, lầm lỗi và chương trình, đề án về công tác thanh thiếu niên.

- Đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên sau khi thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để tiếp tục có giải pháp, biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

- Tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật rộng rãi trong ĐV-TTN thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh, cụ thể như: Báo Bạc Liêu, Đài PTTH tỉnh, Bản tin “Tuổi trẻ Bạc Liêu”, Bản tin Tư pháp…để đưa nội dung  pháp luật vào các nội dung sinh hoạt của Đoàn – Hội; tổ chức ký giao ước thi đua giữa các cơ sở Đoàn, ĐVTN; đăng ký vào chương trình rèn luyện đoàn viên để đánh giá phân loại chất lượng đoàn viên, hội viên hàng năm.

- Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội – Đội, các cộng tác viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên; các tổ, đội, nhóm, CLB làm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp…thông qua đó, tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trang bị những kỹ năng tuyên truyền, thuyết trình và các hoạt động phổ biến góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ làm công tác tuyền truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

- Tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về kiến thức pháp luật như: hội thi hòa giải viên giỏil, tìm hiểu luật ATGT, luật môi  trường, luật phòng chống tội phạm, TNXH. Bên cạnh đó, còn tổ chức các hoạt động giao lưu VHVN, TDTT; hoạt động hướng về đối tượng thanh thiếu niên chậm tiến, lầm lỗi; phát động phong trào đọc sách pháp luật; xây dựng các chuyên mục pháp luật phát trên sóng phát thanh, truyền hình; tổ chức giúp đỡ thanh thiếu niên phạm pháp hòa nhập với cộng đồng, tạo công ăn việc làm cho các đối tượng lầm lỗi, phạm pháp…

- Phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; mở rộng các CLB pháp luật học đường; cụ thể hóa các loại tài liệu tìm hiểu về pháp luật phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đối tượng nhận thức, học tập và vận dụng vào đời sống của thanh thiếu niên.

- Nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; duy trì và thực hiện có hiệu quả các mô hình CLB “Phòng chống tội phạm”, CLB tuyên truyền và phổ biến pháp luật, CLB “Bạn giúp bạn”, đội thanh niên xung kích, đội thanh niên tình nguyện an toàn giao thông…;đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình xã, phường không TNXH, gia đình ĐVTTN không vi phạm pháp luật…

- Đặc biệt, trong năm 2013, BTV Tỉnh Đoàn sẽ phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức chương trình “Thanh niên Bạc Liêu nói không với vi phạm giao thông” . Đây là một mô hình tuyên truyền, giáo dục mới nhằm đẩy mạnh việc thực hiện quản lý, giáo dục, giúp đỡ và cảm hoá thanh thiếu niên có hành vi vi phạm pháp luật nói chung và Luật Giao thông nói riêng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Nội dung chương trình bao gồm từng giai đoạn cụ thể với những nội dung sinh động, thiết thực (sẽ có kế hoạch cụ thể gửi đến các đơn vị).

Trên đây là báo cáo của Đoàn thanh niên tham gia thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2013.

 

                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                          PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

 Sở Tư Pháp BL;

- BTV Tỉnh Đoàn;                                                                               (Đã ký)

- Các ban Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTG.                                                                                                

 

                                                                                                 Phạm Thành Phước

   

 

 

 


Số lượt người xem: 6571 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày