SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
7
8
9
Báo Cáo Thứ Sáu, 07/06/2013, 06:55

Báo cáo: Kết quả thực hiện cuộc vận động thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị 06 tháng đầu năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

     BCH TỈNH BẠC LIÊU                             Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2013

            ***                                              

 Số:       -BC/ĐTN

     

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện cuộc vận động Thanh niên

tham gia xây dựng văn minh đô thị 06 tháng đầu năm 2013

      ------------------

- Thực hiện kế hoạch số: 465 KH/TWĐTN, ngày 27/11/2012 của Trung ương Đoàn về việc vận động Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị;

- Căn cứ vào kết quả thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” 06 tháng đầu năm 2013 của tuổi trẻ tỉnh nhà. Nay Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xin báo cáo kết quả, cụ thể như sau:

I/- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giao Ban TNNT-CNĐT-LLVT là đơn vị thường trực xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, đồng thời chọn đơn vị phường 3 – thành phố Bạc Liêu làm đơn vị điểm về việc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” như: tham gia xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, hẻm không rác, khu phố văn minh…. Bên cạnh Ban TNNT-CNĐT-LLVT còn giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc.

- Ban Thường vụ các Đoàn trực thuộc thực hiện hiệu quả theo nội dung kế hoạch, luôn chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn. Hàng tháng chủ động báo cáo kịp thời kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đúng theo yêu cầu.

II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục:

- Tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN học tập các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp; Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch”. Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu, Đại hội Đoàn toàn quốc (nhiệm kỳ 2012 – 2017). Được 258 cuộc cho gần 26.933 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia học tập.

- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, hình thức giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, sự cần thiết về xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho thanh thiếu nhi và nhân dân khu vực trong 06 tháng đầu năm. Đồng thời tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc như: làm vệ sinh môi trường, thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh”… Được 302 cuộc, có hơn 29.981 lượt cán bộ đoàn viên, hội viên và thanh niên tham gia.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới khu dân cư”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”… Lồng ghép phổ biến cho ĐVTN học tập các luật có liên quan đến thanh niên như:  Luật Thanh niên, Luật hôn nhân gia đình, Luật giao thông đường bộ; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan đô thị; tuyên truyền về phòng - chống tệ nạn xã hội; tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với thanh niên về học nghề, lập nghiệp… Kết quả tổ chức hơn 512 cuộc, có gần 45.000 ĐVTN tham gia.

- Ngoài ra các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử, văn hóa xếp hàng nơi công cộng cho đoàn viên, thanh niên; các buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, đạo lý trong gia đình; các buổi sinh hoạt chuyên đề về phòng, chống cháy, nổ, an toàn trong sử dụng điện. Được hơn 305 cuộc, thu hút gần 27.910 ĐVTN tham gia.

2. Tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị:

- 100% Đoàn phường, thị trấn thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia sửa sang, vệ sinh khu phố; chăm sóc bảo vệ cây xanh; phân loại rác thải theo quy định, đặc biệt là rác thải nguy hại như: ra quân được 210 cuộc, thu gom hơn 100 tấn rác thải dọc theo tuyến lộ và kênh, xuống đường làm vệ sinh, phát hoang hơn 265 km cây che khuất tầm nhìn và trồng hơn 7.500 cây xanh các loại. Mỗi Đoàn cơ sở thành lập được các đội hình thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

- Tổ chức gần 90 cuộc sinh hoạt vui chơi cho đoàn viên thanh niên tại các công viên, nhà thiếu nhi, quảng trường thu hút hơn 65.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia… thông qua các mô hình câu lạc bộ: tổ, đội, nhóm theo sở thích. Nhằm xây dựng cho đoàn viên thanh niên có lối sống tập thể, vì cộng đồng.

- Tổ chức các đợt bóc, xóa các quảng cáo, rao vặt trái phép, từ đó giữ gìn được mỹ quan đô thị. Ngoài ra tỉnh Đoàn còn phát động cho các cơ sở Đoàn đăng ký đảm nhận xây dựng “Tuyến đường xanh thanh niên” nhằm nâng cao ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

- Tổ chức hơn 235 cuộc ra quân tình nguyện “Ngày thứ bảy vì đường phố không rác”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày hành động vì môi trường quanh ta”, “Ngày không túi nilon”. Có gần 95.100 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Đồng thời các Đoàn cơ sở duy trì tốt hoạt động đảm nhận được 13 tuyến đường kiểu mẫu theo tinh thần Nghị quyết 01 của Tỉnh ủy.

3. Tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông:

- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Bên cạnh còn tổ chức các cuộc thi về an toàn giao thông.

- 100% Đoàn phường, thị trấn trong tỉnh thành lập ít nhất 2 tổ thanh niên tự quản tham gia xây dựng “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự” tại địa phương; mỗi tổ gồm 20 ĐVTN tham gia.

- Duy trì hiệu quả hoạt động đội TNTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các chốt đèn, các điểm trường, các nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông; khu công nghiệp, khu chế xuất khi công nhân tang ca ...

4. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn xã hội:

- 06 tháng đầu năm các Đoàn phường, thị trấn đăng ký cảm hóa, giúp đỡ 21 thanh niên chậm tiến tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm tương đối ổn định.

- 100% các Đoàn phường, thị trấn tổ chức hoạt động giúp đỡ trên 200 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ.

- Mỗi Đoàn phường, thị trấn thành lập được tổ tự quản tại khóm, ấp có từ 10 thành viên trở lên tham gia “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”.

- Tổ chức cho đoàn viên thanh niên đăng ký tham gia phong trào“3 không” (không thử, không giữ, không dùng ma túy), thu hút hơn 28.000 đoàn viên thanh niên tích cực tham gia. Từ đó các Đoàn phường thị trấn xây dựng được “Khu phố không có thanh niên, vị thành niên mắc tệ nạn xã hội”.

- Phối hợp với Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tổ chức 45 cuộc tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, nhằm giúp thanh thiếu niên hình thành lối sống tích cực, lành mạnh trong cộng đồng.

- Thành lập 140 Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”, “Ánh sáng và niềm tin”, mỗi câu lạc bộ gồm 30 thành viên. Bên cạnh các đơn vị còn tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục - thể thao, các hoạt động Đoàn, Hội tại địa phương góp phần thay đổi sự kỳ thị của cộng đồng đối với thanh niên chậm tiến, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

5. Hỗ trợ thanh niên nhập cư:

- 100% các Đoàn phường, thị trấn thành lập các đội thanh niên, sinh viên, lao động nhập cư tự quản trên địa bàn dân cư.

- Các Đoàn phường, thị trấn chủ động tham mưu kịp thời với chính quyền địa phương rà soát, nắm rõ số lượng thanh niên nhập cư tại các khu lưu trú, khu nhà trọ trên địa bàn và làm thủ tục tạm trú theo quy định.

- Thành lập 130 câu lạc bộ thanh niên, sinh viên nhà trọ, tham gia bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn, khu vực lưu trú. Có hơn 4.500 học sinh, sinh viên tham gia.  

- Tổ chức nhiều đội hình hỗ trợ thanh niên nhập cư, trợ giúp về kiến thức pháp luật, việc làm, quyền lợi trong lao động.

6. Củng cố tổ chức Đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của cơ sở Đoàn trên địa bàn đô thị:

- BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Đoàn trực thuộc tiến hành củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thành lập mới 04 chi đoàn và giải thể 01 Đoàn cơ sở, mở 78 lớp cảm tình Đoàn cho 3.757 thanh niên ưu tú và đội viên dự học.

- Trong 06 tháng đầu năm các cấp bộ Đoàn trong tỉnh kết nạp mới 3.096 đoàn viên, chuyển đi 1.357, chuyển đến 138 đoàn viên, trưởng thành 286 đoàn viên, xóa tên 351 đoàn viên. Nâng tổng số Đoàn viên trong toàn tỉnh hiện nay là 43.112 đoàn viên (so với cuối năm 2012 tăng 1.230 đoàn viên).

- Các cơ sở Đoàn phát huy được vai trò, trách nhiệm trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động 69 chi hội, tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ theo sở thích, ngành nghề…. Bên cạnh luôn đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; chú trọng chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng ở địa bàn dân cư và khối trường học.  

Trên là Báo cáo kết quả Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” 06 tháng đầu năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

 

Nơi nhận:

- Ban TN Công nhân và đô thị TW Đoàn;

- Ban dân Vận Tỉnh ủy;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các Ban trực thuộc Tỉnh Đoàn;

- Các Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT-LLVT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 


Số lượt người xem: 8378 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày