SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
9
6
6
Báo Cáo Thứ Hai, 24/06/2013, 07:45

Báo cáo: Sơ kết công tác triển khai thực hiện chỉ thị 12 của BTV Tỉnh ủy

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    BCH TỈNH BẠC LIÊU                                    Bạc Liêu, ngày ….tháng … năm 2013

                  ***

          Số:       -BC/ĐTN

 

BÁO CÁO

Sơ kết công tác triển khai thực hiện chỉ thị 12 của BTV Tỉnh Ủy

--------------------­­­­­­­

 

Thực hiện công văn số 353/SVHTTDL-TT, ngày 03/06/2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu về việc báo cáo sơ kết công tác triển khai thực hiện chỉ thị 12 của Ban thường vụ tỉnh Ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020. Qua thời gian triển khai thực hiện BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo sơ kết công tác triển khai thực hiện chỉ thị 12 của BTV Tỉnh Ủy như sau:

 

I/- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

 

- Sau khi tiếp thu Chỉ thị 12 của BTV Tỉnh Ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.  BTV Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện, và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tập trung vào các nội dung trọng tâm cụ thể.

- Chỉ đạo cho các cấp bộ Đoàn thực hiện tốt công tác tham mưu với lãnh đạo, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành có liên quan nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tuổi trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực thể dục thể thao nhằm rèn luyện sức khỏe.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, triển khai tổ chức tốt các phong trào, các hội thao như: Hội thao học sinh sinh viên 9/01; Hội thao 26/3 Giải việt dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng 02/9 ; Hội thao truyền thống cán bộ Đoàn 30/4….

II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHONG TRÀO:

1/- Hội thao học sinh, sinh viên 09/01:

Hàng năm BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa , thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội thao chào mừng ngày truyền thống học sinh, sinh viên 09/01, đối tượng tham gia là các em học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, THCN, TTGDTX trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu, với hình thức tổ chức trao cờ đăng cai tổ chức xoay vòng cho các đơn vị; Đồng thời tổ chức các môn thi đấu như: Bóng đá nam, nữ; Bóng chuyền nam, nữ; Cầu lông đơn, đôi nam, nữ, và các trò chơi dân gian… qua mỗi lần tổ chức đã thu hút gần 500 VĐV tham gia; kinh phí tổ chức vận động các đơn vị tham gia đóng góp.

2/- Hội thao truyền thống cán bộ Đoàn:

Định kỳ hàng năm BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa , thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội thao truyền thống cán bộ Đoàn 30//4, đối tượng tham gia là cán bộ Đoàn thuộc các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, cán bộ lãnh đạo Đoàn qua các thời kỳ với hình thức tổ chức trao cờ đăng cai tổ chức xoay vòng cho các đơn vị; Đồng thời tổ chức các môn thi đấu như: Bóng đá; Quần vợt thông qua giải tổ chức hàng năm đã thu hút gần 100 VĐV tham gia; kinh phí tổ chức vận động các nhà tài trợ.

3/- Giải Việt Dã cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng:

Hàng năm BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Văn hóa , thể thao và Du lịch tỉnh BGĐ ngân hàng Sacombank tổ chức giải Việt dã chạy vì sức khỏe cộng đồng 2/9, đối tượng tham gia là cán bộ, ĐVTN các sở ban ngành, LLVT cấp tỉnh, các em học sinh, sinh viên các trường Đại học, cao đẳng, THCN, TTGDTX, THPT trên địa bàn Thành phố Bạc Liêu, qua mỗi lần tổ chức đã thu hút gần 2.000 VĐV tham gia; kinh phí tổ chức từ Ngân hàng Sacombank.

4/- Các phong trào khác:

Ngoài ra nhằm duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong cán bộ, đoàn viên thanh niên, vận động ĐVTN lựa chọn và duy trì tập một môn thể thao mà mình yêu thích. Ngoài ra các cấp bộ đoàn thành lập các CLB võ thuật, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa các đơn vị, các trò chơi dân gian…..tạo sân chơi lành mạnh cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên.

III/- ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT:

1/- Thuận lợi:

- Có sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong việc tổ chức các hoạt động.

- Ý thức của cán bộ, ĐVTN trong việc tham gia các hoạt động thể dục thể thao nhằm mục đích nâng cao và rèn luyện sức khỏe.

2/- Khó khăn:

- Tỉnh Đoàn không có nguồn kinh phí để tổ chức các giải, kinh phí tổ chức các hoạt động chủ yếu vận động từ các nguồn tài trợ từ các công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp.

IV/- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Tỉnh Đoàn ký kế hoạch liên tịch để tổ chức các hoạt động hàng năm cho cán bộ, ĐVTN.

Tạo nhiều khu vui chơi, các hoạt động thể dục, thể thao bổ ích, lành mạnh và miễn phí để thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Trên đây là báo cáo của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu trong việc triển khai thực hiện chỉ thị 12 của Ban thường vụ tỉnh Ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

                                                       

                               TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Sở VHTT&DL;

- BTV Tỉnh Đoàn;                                                                   

- Các Ban Tỉnh đoàn

- Lưu VP, Ban ĐKTHTN.                                                                           (Đã ký)

                   

 

                          Phạm Thành Phước  

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4448 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày