SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
6
6
2
Báo Cáo Thứ Hai, 24/06/2013, 07:50

Báo cáo: Kết quả triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ Bạc Liêu thực hành tiết kiệm" tính đến tháng 5/2013

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    BCH TỈNH BẠC LIÊU                           Bạc Liêu, ngày ... tháng 6 năm 2013

                    ***

        Số: …..-BC/ĐTN

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu thực hành tiết kiệm”

 tính đến tháng 5/2013

-----------------

Thực hiện Công văn số 691/TWĐTN ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc báo cáo một số nội dung trong khối thanh niên công nhân, công chức, viên chức và đô thi trong đó có yêu cầu báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo kết quả triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu thực hành tiết kiệm” cụ thể như sau:

II/- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

- Thực hiện Kế hoạch số 300 KH/TWĐTN, ngày 14/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam thực hành tiết kiệm”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch số 306-KH/ĐTN ngày 19/10/2011 về việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu thực hành tiết kiệm” đến các Đoàn trực thuộc với phương châm: Hành động nhỏ, lợi ích lớn.

- BTV Tỉnh Đoàn luôn quan tâm chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, lao động, sản xuất kinh doanh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, ĐVTN bằng các hình thức như: Thông qua các cuộc họp Chi bộ, họp cơ quan, Hội nghị công chức, các hoạt động hành quân dã ngoại, về nguồn của Đoàn…

- Bộ phận thường trực Tỉnh Đoàn thường xuyên chỉ đạo cán bộ các ban chuyên trách của cơ quan thực hiện tốt các điều luật thực hành tiết kiệm; thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả.

- Công tác triển khai, thực hiện quy chế tiết kiệm về tài sản, nguyên vật liệu sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn; qua đó nhằm tác động ý thức của từng cán bộ, ĐVTN có thói quen thực hành cơ chế tiết kiệm, chống lãng phí, tích lũy tài sản công.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1/- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm trong thanh thiếu nhi:

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi về các nội dung của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ; Chỉ thị 04 CT/TWĐTN ngày 08/3/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; sự cần thiết và ý nghĩa của việc tham gia thực hiện tiết kiệm của tuổi trẻ trong tình hình hiện nay; các ý tưởng, sáng kiến, các gương điển hình, cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hành tiết kiệm của thanh thiếu nhi; thực hành tiết kiệm phải đi đôi với chống lãng phí.

- Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức tiết kiệm, chống lãng phí theo phương châm: Việc đáng chi bao nhiêu cũng không tiếc, việc không đáng chi thì một xu cũng không chi. Các nội dung trên được các cấp bộ Đoàn lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, tới nay đã tuyên truyền được gần 6.560 cuộc cho hơn 121.200 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Phát động rộng rãi trong đoàn viên thanh niên mạnh dạn đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và đưa ra những sáng kiến, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt và công tác thường ngày như: tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm… Bên cạnh đó, đoàn viên – thanh niên khối công chức còn đưa nội dung tiết kiệm tài sản công, tài sản cơ quan vào một trong những phần việc đăng ký“Học tập và làm theo lời Bác”, còn đối với thiếu niên, nhi đồng thì thực hiện Công trình “Kế hoạch nhỏ” bằng việc thu gom sách,  báo, lon nước ngọt,… không còn dùng được nữa bán lấy tiền giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, BTV Tỉnh Đoàn đã xây dựng Hướng dẫn số 81 và 75/ĐTN về việc đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí với những nội dung cụ thể, thiết thực theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể. Từ đó, góp phần đưa việc thực hành tiết kiệm trở thành thói quen thường nhật trong đời sống của đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi.

 

2/- Các nội dung thực hành tiết kiệm:

2.1/- Tiết kiệm chi tiêu:

- BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN và quần chúng nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tiêu sài, sinh hoạt, lao động, sản xuất kinh doanh cụ thể như: tiết kiệm điện, nước, vật dụng sinh hoạt cũng như tài sản trong gia đình, cơ quan Nhà nước... Kết quả trong năm qua đã tổ chức hơn 20 cuộc có gn 5.241 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.

- Các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng trong đoàn viên thanh niên của từng đơn vị, triển khai thực hiện tiết kiệm trên quy mô lớn. Vận động đoàn viên thanh niên khối cơ quan Đảng, đoàn thể, hành chính, sự nghiệp đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hành chi tiêu tiết kiệm văn phòng, vật dụng văn phòng, chi phí điện, nước, đèn, quạt, máy lạnh và điện thoại. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, lưu trữ văn bản, tài liệu thông tin liên lạc, thực hiện thư điện tử văn bản chỉ đạo của cấp trên với cấp dưới. Công tác chi tiêu nguồn ngân sách Nhà nước luôn tiết kiệm, chi tiêu đúng thực tế, chủ động tiết kiệm chi phí trong hoạt động, thực hiện theo phương châm tổ chức hoạt động theo hướng tận dụng tối đa nguồn lực xã hội hóa.

            - Các cấp bộ Đoàn chuyên trách thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng Ngân sách của Nhà nước; định kỳ hàng tháng, quý bộ phận kế toán cơ quan phải báo cáo việc thu, chi kinh phí theo quy định; Thành lập ban thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm kê, giám sát khấu hao tài sản của cơ quan để sửa chữa và khắc phục kịp thời.

- Để gây quỹ vì đàn em thân yêu, giúp đỡ thiếu nhi nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập, các cấp bộ Đoàn đã chỉ đạo cho Hội Đồng đội nghiên cứu mô hình vận động gây quỹ giúp đỡ thiếu nhi. Từ đó Hội đồng đội đã phát động phong trào gây quỹ “Vòng tay yêu thương, thiếu nhi vượt khó” trong lực lượng đoàn viên thanh niên khối công chức để tiết kiệm ly cafe sáng trong tuần để gây quỹ giúp đỡ thiếu nhi. Kết quả vận động đến nay đã gây được gần 1.200 ly café, với tổng số tiền trị giá gần 6.000.000đ.

- Các cấp bộ Đoàn cũng đã chỉ đạo cho các trường phát động và nhân rộng mô hình túi rác cuối lớp, một mặt muốn cho các em học sinh ý thức giữ gìn vệ sinh trong lớp học và ý thức bảo vệ môi trường, mặt khác túi rác cuối lớp sẽ thu gom giấy vụn để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, kết quả đã gây được gần 3.500.000đ ở các điểm trường trên địa bàn toàn tỉnh. Bên cạnh đó, để hưởng ứng phong trào gây “Quỹ kế hoạch nhỏ” do Trung ương Đoàn phát động, Hội đồng đội cũng đã chỉ đạo cho các Liên chi đội trường tổ chức vận động các em gây quỹ, qua đó đã vận động gây được gần 9.000.000đ.

            2.2/-  Tiết kiệm năng lượng:

- Thực hiện chỉ thị số 02/2011/CT-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc “Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, ĐVTN và quần chúng nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và tiện lợi. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn phải tăng cường phối hợp với ngành điện lực cùng cấp rà soát, kiểm tra, giám sát các hoạt động sử dụng điện và cung cấp điện theo hợp đồng mua bán giữa Công ty điện lực và khách hàng sử dụng điện trong địa phương, đơn vị.

- Thông qua các cuộc họp, hội nghị sơ tổng kết trong năm thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện quy chế phối hợp tiết kiệm điện cho cán bộ, đảng viên, ĐVTN nắm vững những kiến thức về việc sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; triển khai các chế độ chính sách về bảo về an toàn hành lang lưới điện và các quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng điện cho cán bộ, ĐVTN; vận động cán bộ, ĐVTN gương mẫu thực hiện đúng quy chế và tham gia vận động  Hội doanh nhân trẻ, các chi đoàn công ty, xí nghiệp, trường học, các hộ gia đình ĐVTN có sản xuất – kinh doanh thực hiện sử dụng điện tiết kiêm, an toàn. Kết quả trong năm qua đã tổ chức hơn 17 cuộc có gần 3.241 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia và thực hiện.

- Vận động 100% cán bộ, ĐVTN trong toàn tỉnh sử dụng thiết bị có tính năng tiết kiệm điện; thông tin về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và các quy định của pháp luật về sử dụng điện trong các cuộc hội, họp và hoạt động phục vụ chuyên môn.

- Các cấp bộ Đoàn chỉ đạo cho 100% cơ sở Đoàn và ĐVTN ý thức thực hành tiết kiệm điện trong sinh hoạt gia đình, nơi công sở; treo các quy định và hướng dẫn sử dụng điện tại các trụ sở, nơi làm việc, phòng, ban và nơi công cộng.

- Nhân các chuyến hoạt động hành quân dã ngoại về nguồn, các cấp bộ Đoàn tăng cường hướng dẫn ĐVTN và nhân dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và tiện lợi; hướng dẫn việc sử dụng cầu giao đảo chiều, sử dụng các dụng cụ, vật dụng trang thiết bị, đồ dùng trong gia đình bằng các tính năng tiết kiệm điện…

2.3/- Tiết kiệm thời gian:

- Các cơ sở Đoàn trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp phát động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên thực hiện đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công việc, dùng thời gian rổi để học tập, nghiên cứu và tham gia hoạt động có ích cho xã hội; Đoàn trong các doanh nghiệp phát động và tổ chức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện tốt nội quy và kỷ luật lao động, vận hành, sử dụng các thiết bị sản xuất phù hợp; phát huy sáng kiến, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng lao động.

- Mỗi đoàn viên thanh niên trong khối công nhân, công chức, viên chức luôn đi đầu trong việc xây dựng lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng… có ý thức tổng kết công việc trong ngày, tuần, tháng nhằm đánh giá việc sử dụng thời gian hiệu quả, mỗi đoàn viên có xây dựng kế hoạch học tập, làm việc theo từng giai đoạn, thường xuyên đánh giá tiến độ mục tiêu đề ra. Trong thời gian qua có 12 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất trong việc tiết kiệm thời gian đảm bảo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong từng cơ quan đơn vị, nhiều tấm gương điểm hình luôn đi đầu trong tiết kiệm thời gian, luôn hoàn thành công việc ở mức độ cao và  chính xác, rút ngắn thời gian và giảm bớt chi tiêu cho mỗi cơ quan.

III/- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1/- Ưu điểm:

- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu thực hành tiết kiệm” đã phát huy được hiệu quả tích cực, được đa số các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi nhiệt tình thực hiện. Từ đó đã góp một phần quan trọng vào việc chống lãng phí, rèn luyện cho tuổi trẻ sống có ý thức và biết trân trọng những giá trị vật chất, tinh thần. Đồng thời thông qua Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng tinh thần gây quỹ tiết kiệm tương thân, tương ái trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

            - Đa số các cấp bộ Đoàn điều sử dụng các trang thiết bị, vật dụng sinh hoạt cũng như trong sản xuất, kinh doanh có tính năng tiết kiệm nhiên vật liệu đảm bảo an toàn tiết kiệm và hiệu quả.

2/- Hạn chế:

- Cuộc vận động đã được triển khai rộng khấp nhưng tính chiều sâu của cuộc vận động chưa thực hiện tốt, vẫn còn một số cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên chưa nhiệt tình triển khai và hưởng ứng.

- Trình độ nhận thức, cũng như các ứng dụng tiết kiệm nguyên vật liệu, nguồn tài nguyên, thiên nhiên trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của một số cán bộ, ĐVTN địa bàn dân cư chưa đáp ứng kịp thời với sự phát triển chung của xã hội.

IV/- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các loại tài liệu, quy định, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, lao động và sản xuất kinh doanh.

- Các ngành chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiên liệu phục vụ trên từng lĩnh vực, từng cá nhân, từng khâu công tác, từng ngành hoạt động. Qua đó, kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, lãng phí trong việc sử dụng tài sản, nhiên liệu để chấn chỉnh kịp thời.

Trên đây là báo cáo “Tuổi trẻ Bạc Liêu thưc hành tiết kiệm” đến tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

 

Nơi nhận:

- Ban TNCN và Đô thị TW;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT-LLVT.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

    PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 

 


Số lượt người xem: 2561 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày