SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
9
4
3
5
Báo Cáo Thứ Hai, 24/06/2013, 07:55

Báo cáo: Kết quả 05 năm triển khai phong trào "Sáng tạo trẻ" giai đoạn 2008 - 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

      BCH TỈNH BẠC LIÊU                                    Bạc Liêu, ngày         tháng       năm 2013

                     * * *

    Số:     -BC/ĐTN

 

BÁO CÁO

Kết quả 05 năm triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”

(giai đoạn 2008 – 2013)

-------------------

            Căn cứ công văn số 691/TWĐTN ngày 23 tháng 5 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc báo cáo một số nội dung trong khối thanh niên công nhân, công chức, viên chức và đô thị.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo kết quả 05 năm triển khai phong trào sáng tạo trẻ giai đoạn 2008 – 2013 đạt được những kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

Hưởng ứng phong trào “Sáng tạo trẻ”, nay là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã triển khai sâu rộng phong trào trong toàn Đoàn, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên tham gia. Trong đó tập trung chỉ đạo trong từng đối tượng thanh niên ở các lĩnh vực với các nội dung và giải pháp cụ thể, đặc biệt là thanh niên trong khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang…Bên cạnh đưa ra các nội dung, giải pháp chỉ đạo cơ sở thực hiện, BTV Tỉnh Đoàn còn phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các cuộc thi, Hội thi sáng tạo để phát hiện, tìm kiếm và tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, việc nhân rộng và phát huy hiệu quả phong trào sáng tạo trẻ còn gặp nhiều khó khăn. Công tác đánh giá rút kinh nghiệm, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện ở cơ sở chưa thường xuyên; chưa tổ chức được hoạt động kiểm tra liên ngành, công tác phối hợp để hướng dẫn, kịp thời xử lý các tồn tại vướng mắc tại cơ sở chưa được nhiều. Một số đơn vị cấp huyện còn lúng túng trong triển khai nội dung chương trình phối hợp, còn trông chờ, ỷ lại vào cấp trên. Một số nội dung đề ra có triển khai song chưa thường xuyên như: việc cung cấp Bản tin khoa học và công nghệ đến các cơ sở Đoàn. Ở một số nơi chưa phát huy tối đa tính sáng tạo của thanh niên; tính đi đầu học tập, say mê khoa học, tự trách nhiệm và ý thức đóng góp công sức cho sự phát triển chung của cộng đồng...

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Với tiêu chí “Sáng tạo là nhiệm vụ”, trong những năm qua, phong trào “Sáng tạo trẻ” trong ĐVTN tỉnh Bạc Liêu đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích trong lao động, học tập, nâng cao trình độ và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh, từ đó khẳng định vai trò, năng lực của thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Qua 05 năm triển khai thực hiện phong trào đã được những kết quả cụ thể như sau:

1/- Về lĩnh vực thanh niên công nhân:

Góp phần nâng cao năng suất, tiết kiệm điện năng, nâng cao chất lượng sản phẩm, Đoàn thanh niên ở các công ty, xí nghiệp trong tỉnh đã tham mưu, đề xuất những sáng kiến và được đơn vị công nhận, nhiều đề tài sáng kiến được đưa vào triển khai ứng dụng hiệu quả, mỗi năm làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng. Các sáng kiến điển hình như: sáng kiến ứng dụng hệ thống sàng lọc tự động và thay đổi hệ thống chiếu sáng trong qui trình sản xuất thức ăn chăn nuôi của chi đoàn Công ty cổ phần thức ăn chăn nuôi Bạc Liêu, sáng kiến ứng dụng trong quy trình xử lý tôm nguyên liệu, thay đổi mẫu mã, kiểm tra mức độ an toàn vi sinh thông qua hệ thống lạnh, sơ chế mặt hàng tôm thẻ chiên giòn của công ty thủy sản Nigico, Sáng kiến cải tiến qui trình kiểm dịch tôm giống, nâng cao chất lượng, số lượng tôm giống qua kiểm dịch ….

2/- Lĩnh vực thanh niên nông thôn:

Với phương châm: “Mỗi đoàn viên thanh niên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườn ươm sáng tạo”, phong trào “Sáng tạo trẻ” của Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu  đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tinh thần xung kích, nâng cao trình độ và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất. Nhiều sáng kiến, mô hình trong thanh niên nông thôn được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả kinh tế cao như:  ứng dụng khoa học công nghệ trong qui trình xử lý tôm nuôi; quá trình sản xuất lúa chất lượng cao “3 giảm 3 tăng”

3/- Lĩnh vực Đoàn viên thanh niên công chức, viên chức đô thị và trường học:

Trong thời gian qua, phong trào ”Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên các lĩnh vực, địa bàn và phong trào ”4 mới” trong thanh niên nông thôn được triển khai thực hiện một cách thường xuyên mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, phong trào ”Tuổi trẻ sáng tạo” được đông đảo cán bộ, đoàn viên là công nhân viên chức lao động, giáo viên hưởng ứng thực hiện. Nhiều sáng tạo trong việc cải tiến đồ dùng dạy học được ứng dụng trong công tác giảng dạy mang lại hiệu quả thiết thực, và nhiều sáng kiến trong sản xuất được đưa vào sử dụng mang lại lợi ích kinh tế. Đến nay đã có 45 đề tài sáng kiến được nghiệm thu, đánh giá công nhận. Các sáng kiến điển hình như: sáng tạo phần mềm quản lý khách hàng của chi đoàn Công ty cấp thoát nước Bạc liêu, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và trong lưu trữ hồ sơ của chi đoàn sở Tư pháp; sáng kiến hướng dẫn bệnh nhân vào phòng khám bệnh bằng hệ thống điện tử của ĐCS Bệnh viện đa khoa huyện Giá Rai, …

            Nhằm nâng cao nhận thức, tạo phong trào thi đua học tập công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi toàn tỉnh, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ ở địa phương, hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, sau đó tuyển chọn và bồi dưỡng kiến thức cho các em đạt giải cao trong hộ thi cấp tỉnh tham gia hội thi Tin học trẻ toàn quốc và đã được nhiều kết quả đáng khích lệ.

            4/- Lĩnh vực ĐVTN khối lực lượng vũ trang:

Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” theo phương châm “Ở đâu có đoàn viên thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”, ĐVTN khối lực lượng vũ trang trong tỉnh đã có nhiều sáng kiến ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất, bảo quản, sử dụng, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang thiết bị góp phần xây dựng lực lượng vũ trang chính quy và hiện đại, nhiều ý tưởng, sáng kiến, sáng chế trong luyện tập và chiến đấu, đảm nhận các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong đó có nhiều sáng kiến được tham dự ở cấp quân khu và toàn quân như: sáng kiến máy bắn bia tự động, Tranh đèn huấn luyện Điều lệnh đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, sáng kiến Kính quan sát, Mõ quay cải tiến, Hệ thống báo động A2…. Bên cạnh đó, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn được triển khai và nhân rộng như: rút ngắn thời gian làm giấy chứng minh nhân dân của Đoàn thanh niên công an tỉnh, sáng kiến quản lý hồ sơ theo dõi các đối tượng vi phạm pháp luật thông qua hệ thống mạng nội bộ của ĐCS Công an huyện Giá Rai, sáng kiến giải quyết qui trình cấp hộ chiếu thông qua hệ thống tin nhắn SMS của Chi đoàn phòng Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh…

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, phong trào “Sáng tạo trẻ” (giai đoạn 2008– 2013) trong Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai có hiệu quả, đạt được nhiều kết quả nhất định. Tuy nhiên, các công trình, mô hình sáng tạo còn hạn chế, chưa được nhân rộng và phát huy được vai trò của tuổi trẻ. Để đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên, hướng tới cần phải tập trung vào các hoạt động sau:

1. Tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức sáng tạo trong thanh niên. Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức các hội thi tay nghề, sáng tạo kỹ thuật. Kịp thời khen thưởng, động viên các hoạt động, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sáng tạo.

2. Kêu gọi các cấp chính quyền, đoàn thể đầu tư về vật chất và tinh thần cho hoạt động sáng tạo của đoàn viên thanh niên. Khuyến khích xây dựng các mô hình sáng tạo, câu lạc bộ sáng kiến trẻ, biến các hoạt động lao động sáng tạo đơn lẻ của các cá nhân, đơn vị thành một phong trào lớn, cuốn hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, công nhân, viên chức và người lao động vào phong trào này.

3. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho nghiên cứu, thực thi các hoạt động sáng tạo; khuyến khích và đầu tư cho các hoạt động sáng tạo của các cá nhân và tập thể.

            Trên đây là báo cáo kết quả 05 năm triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ” giai đoạn 2008 – 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

 

Nơi nhận:

- BBT TW Đoàn;

- Ban TNCN&ĐT TW Đoàn;

- TT Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh;

- Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ;

- Các đ/c TT Tỉnh Đoàn;                                  

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;

- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT- LLVT;                      

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Phạm Thành Phước 

 

                   

       

 

 

 

 


Số lượt người xem: 5910 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày