SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
5
8
9
Báo Cáo Thứ Hai, 24/06/2013, 08:10

Báo cáo: Kết quả 04 năm triển khai thực hiện phong trào "3 trách nhiệm" của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu giai đoạn 2009 - 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                        

     BCH TỈNH BẠC LIÊU                           Bạc Liêu, ngày       tháng        năm 2013

        * * *

          Số:      -BC/ĐTN

              

BÁO CÁO

Kết quả 04 năm triển khai thực hiện phong trào

“3 trách nhiệm” của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu (giai đoạn 2009 – 2013).

 --------------

           

Thực hiện Công văn số: 691/TWĐTN, ngày 23/5/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “về việc báo cáo một số nội dung trong khối Thanh niên công nhân, công chức, viên chức và đô thị”. Trong đó có nội dung về báo cáo kết quả 4 năm triển khai phong trào “3 trách nhiệm” (giai đoạn 2009 – 2013). Nay Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xây dựng báo cáo kết quả 04 năm triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (giai đoạn 2009 – 2013), với nội dung cụ thể sau:

I/- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

- Ngay từ khi phong trào “3 trách nhiệm” của Ban thanh niên công nhân và đô thị TW Đoàn phát động, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đã nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn số: 52 HD/CNĐT, ngày 17/6/2009 của Ban thanh niên công nhân và đô thị TW Đoàn về việc hướng dẫn triển khai phong trào “3 trách nhiệm” trong cán bộ, công chức trẻ. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai sâu rộng đến các cấp bộ Đoàn trong tỉnh, nghiêm túc thực hiện và đạt kết quả cao trong phong trào “3 trách nhiệm” (gọi tắt là 3T).

- Bên cạnh chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc xây dựng kế  hoạch, tổ chức triển khai phong trào “3 trách nhiệm” tới từng cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế  để triển khai sâu rộng đến ĐVTN thực hiện với những việc làm, hành động cụ thể và thiết thực. Hàng tháng, hàng quý gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ tỉnh Đoàn theo dõi, kiểm tra và kịp thời chấn chỉnh thực hiện phù hợp và đạt hiệu quả.

II/- KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1/- Trách nhiệm đối với bản thân:

- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng các phong trào học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề kỹ năng xã hội đến ĐVTN và được đông đảo ĐVTN tham gia. Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương ĐVTN hăng say học tập, thường xuyên trau dồi đạo đức và gương mẫu thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó ngày càng thu hút đông đảo ĐVTN, cán bộ công chức trẻ tham gia thực hiện đạt hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” như:

+ Đoàn viên khối cán bộ công chức: Tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, tranh thủ học các lớp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ…(Nếu như năm 2009 chỉ có khoảng 60% cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị Đoàn trực thuộc và khoảng 30% đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường, thị trấn có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và biết sự dụng máy vi tính. Thì đến nay theo thống kê đã có 100% cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức Đoàn trực thuộc và 90% ngành xã, phường, thị trấn có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và biết sử dụng máy vi tính; 85% cán bộ Đoàn được bồi dưỡng về kiến thức kinh tế, pháp luật, chính trị xã hội… nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay toàn tỉnh số lượng cán bộ, công chức, viên chức là đoàn viên có trình độ chuyên môn đại học, đang học đại học chiếm khoảng 80%).

+ Đoàn viên khối trường học: Tích cực học tập nghiên cứu những sáng kiến trong công tác giảng dạy, từ năm 2009 đến nay có tổng số 1.300 đoàn viên giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp. Đoàn viên học sinh tích cực học tập và tham gia các hoạt động. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của toàn tỉnh ngày càng tăng theo từng năm.

+ Đoàn viên nông thôn: tích cực tham gia các lớp học bổ túc THPT để nâng cao trình độ học vấn, tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới theo chương trình mục tiêu Quốc gia của Trung ương đề ra.

- Thanh niên trong khối công chức, viên chức toàn tỉnh luôn có tinh thần chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu, tham mưu với chính quyền cơ quan, đơn vị cải tiến các quy trình nâng cao hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ, giảm bớt thủ tục hành chính, đề xuất giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, tránh gây phiền hà cho nhân dân, tham gia tư vấn pháp luật, thủ tục hành chính khi có yêu cầu của nhân dân. Nhiều ĐVTN, công chức, viên chức trẻ có nhiều sáng kiến mang lại hiệu quả cao được áp dụng vào thực tế công việc tại địa phương, đơn vị.

- Bên cạnh ĐVTN, công chức, viên chức trong toàn tỉnh có tinh thần tích cực tham gia các hoạt động xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh như: thực hành chống tham ô, lãng phí, quan liêu, tham nhũng, trong cơ quan, đơn vị. Đội ngũ ĐVTN, cán bộ, công chức, viên chức có ý thức tổ chức kỷ luật, có trách nhiệm với bản thân khi dược phân công nhiệm vụ. Hàng năm, không có cán bộ ĐVTN vi phạm quy định về những điều cán bộ công chức không được làm, và những quy định của cơ quan, đơn vị luôn được cán bộ ĐVTN thực hiện nghiêm túc.

2/- Trách nhiệm với cơ quan, đơn vị:

- Cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn xác định tốt vị trí, vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Vì thế thời gian qua, các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm khuyến khích, động viên ĐVTN trong việc học tập, nghiên cứu phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc đăng ký xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh đã được 100% tổ chức Đoàn trong tỉnh đăng ký và thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở Đoàn tổ chức ký kết trách nhiệm với mỗi đoàn viên, cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, tận tâm với công việc, tuân thủ thời gian làm việc đi đúng giờ; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo gương Bác Hồ vĩ đại nhằm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người cán bộ trẻ. 100% Chi đoàn xây dựng “Chi Đoàn văn minh” và 100% cơ sở Đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, xuất sắc.

- Hàng năm các đơn vị đăng ký thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị thực tế tại cơ quan, đơn vị. Đa số các đơn vị hoàn thành xuất sắc với các công trình phần việc như: Rút ngắn thời gian đăng ký biển số xe của Đoàn cơ sở công an các huyện, thành phố  trong tỉnh, đường dây tư vấn kỹ thuật trực tiếp của Chi Đoàn Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,  tổ chức các ngày chủ nhật xanh, thứ bảy tình nguyện, thanh niên công nhân đi đầu trong nghiên cứu cải tiến kỹ thuật nâng cao năng suất lao độn ...

- Thanh niên trong khối công chức, viên chức toàn tỉnh luôn xung kích đi đầu và tận tụy trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; trồng và bảo vệ cây xanh trên các tuyến đường, trong khuôn viên,… phấn đấu tỷ lệ cây sống đạt 100%. BTV Tỉnh Đoàn tuyên truyền, vận động ĐVTN trong toàn tỉnh thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong lao động sản xuất.

- Bên cạnh các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tuyệt đối không để kẻ địch lôi kéo, xúi giục, xuyên tạc, gây mất ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; tham gia đấu tranh, triệt phá có hiệu quả các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch”. Tiết kiệm trong bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị cấp phát, thực hiện phương châm “Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”.

- Thực hiện phong trào “Rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại”, các đơn vị đã tổ chức trên 710 hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị, thu hút gần 9.100 ĐVTN tham gia và cổ vũ. Qua đó tạo sân chơi lành mạnh, giúp cho ĐVTN có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe đáp ứng ngày càng cao nhu cầu công việc.

- Tổ chức được 4.900 buổi sinh hoạt chi đoàn, hướng dẫn tham gia các trò chơi tập thể  thu hút trên 80.300 ĐVTN tham gia; tổ chức phổ cập tin học cho 1.450 đoàn viên thanh niên. Củng cố kiện toàn được 35 chi đoàn hoạt động kém hiệu quả, tổ chức 48 lớp tập huấn thanh vận tại các huyện, thành phố cho 2.100 cán bộ Đoàn - Hội – Đội tham gia.

3/- Trách nhiệm đối với nhân dân:

- Trên cơ sở trách nhiệm của mỗi cán bộ ĐVTN đối với nhân dân và dựa theo đặc điểm tình hình tại từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Các đơn vị trực thuộc vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn để tham mưu cho lãnh đạo đơn vị cách thức, phương pháp tiếp đón nhân dân sao cho ân cần, niềm nở, tôn trọng giải quyết những quyền lợi chính đáng cho nhân dân như: treo bảng hướng dẫn, chỉ dẫn nơi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc cho nhân dân một cách thuận tiện, tránh những thủ tục rườm rà, đi lại nhiều lần gây khó khăn cho nhân dân, nhất là nhân dân ở các địa phương vùng xâu, vùng xa đến liên hệ giải quyết công việc.

- Tích cực tham gia hướng dẫn tận tình và giải quyết các công việc liên quan đến quyền lợi của nhân dân trên các lĩnh vực: kinh doanh, mua bán, làm ăn, đền bù... Quán triệt và thực hiện tốt nội dung yêu cầu xây dựng con người mới XHCN  “Đối với nhân dân phải đoàn kết, tôn trọng, chăm lo lợi ích của nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Kính trọng người già, thương yêu lớp trẻ, đứng đắn với phụ nữ”. Đặc biệt chấp hành nghiêm 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân, biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bản thân mỗi cán bộ ĐVTN luôn ý thức xây dựng tác phong tiếp dân hòa nhã, chu đáo, luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân, không quan liêu, sách nhiễu, không xa rời quần chúng nhân dân,…

- Tích cực tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Từ năm 2009 đến nay đã tổ chức hơn 70 đợt khám, cấp thuốc cho người dân ở các xã, đã khám hơn 6.900 lượt người; tẩm 21.000 cái mùng; thăm và tặng hơn 1.400 xuất quà cho các gia đình chính sách, trị giá trên 110 triệu đồng; sửa chữa được 45 căn nhà cho gia đình thương binh liệt sỹ, trẻ em nghèo; vận động xây dựng 30 căn nhà nhân ái trị giá trên 500 triệu đồng.

- Hiểu được ý nghĩa sâu sắc của phong trào “Hiến máu nhân đạo” là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người với con người và là truyền thống tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” của người dân Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay cán bộ, đoàn viên thanh trong toàn tỉnh đã tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện được hơn 1.350 đơn vị máu.

III/- ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Nhìn chung, phong trào “3 trách nhiệm” (giai đoạn 2009 – 2013) trong Đoàn thanh niên được tổ chức triển khai có hiệu quả, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức trẻ với công cuộc cải cách hành chính nhà nước. Thời gian qua phong trào “3 trách nhiệm” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai sâu rộng và thực hiện đạt hiệu quả, song bên cạnh vẫn còn gặp một số khó khăn và thuận lợi như sau:

1/- Thuận lợi:

           - Phong trào được tổ chức triển khai sâu rộng đến ĐVTN, được đông đảo ĐVTN nhiệt tỉnh hưởng ứng tham gia với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đem lại hiệu quả trong công việc. Lực lượng ĐVTN, cán bộ, công chức trẻ nhiệt tình trong các hoạt động đoàn thể góp phần xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy cho ĐVTN.

- Xây dựng được môi trường giáo dục cho ĐVTN, cán bộ, công chức trẻ phát huy vai trò tiền phong gương mẫu và nâng cao trách nhiệm với bản thân, gia đình, công việc, với nhân dân và toàn xã hội.

- Phong trào “3 trách nhiệm” tạo động lực cho ĐVTN phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong các hoạt động phong trào, ngày càng thu hút đông đảo các lực lượng tham gia, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Nhờ vậy phát hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình, nhiệt tình, sáng tạo, giỏi tay nghề, có lòng yêu nước, có lí tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng, …qua đó làm tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở địa phương

2/- Khó khăn:

- Số ít cán bộ ĐVTN chưa nhận thức rõ ý nghĩa của phong trào, vai trò của bản thân trong từng việc nên dẫn đến hiệu quả chưa cao.

- Một số công trình, phần việc thanh niên đăng ký nhưng thực hiện còn rập khuôn chưa mang tính sáng tạo nên còn hình thức chưa đi vào chiều sâu.

- Những sáng kiến, kiến nghị của ĐVTN chưa được quan tâm, chưa có hình thức khen thưởng kịp thời, nhằm động viên cho những sáng kiến thúc đẩy sự tìm tòi, nghiên cứu, phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ.

3/- Kiến nghị, đề xuất:

- Hàng năm phải tổ chức sơ, tổng kết để các cơ sở Đoàn kịp thời đề nghị khen thưởng, động viên những ý tưởng, sáng tạo của các cá nhân, tập thể trong việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị.

          - Cần chủ động tích cực trong việc tham mưu, lãnh chỉ đạo các chương trình, việc làm hỗ trợ cán bộ ĐVTN trong việc thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”.

           IV/- PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2013 – 2014:

           - Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”.

           - Vận động ĐVTN thực hiện tốt các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đoàn các cấp, chấp hành những quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị.

           - Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào chào mừng kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm.

           - Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn nghiên cứu các biện pháp, việc làm cụ thể hơn nữa đối với các mô hình, công trình phần việc đưa ra phải triển khai thực hiện có hiệu quả. Hàng tháng, hàng quý và cuối năm có báo cáo chi tiết gửi về BTV Tỉnh Đoàn. 

           Trên đây là báo cáo kết quả 04 năm thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” (giai đoạn 2009 – 2013) và phương hướng trong năm 2013 – 2014 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

                                                                             

                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                               PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Ban Bí thư, Ban TNCN&ĐT TW Đoàn;

- TT Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh;

- Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ;

- Các đ/c TT Tỉnh Đoàn;                                                                        (Đã ký)       

- Các huyện, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;                                          

- Lưu VP, Ban TNNT-CNĐT-LLVT;                                                 Phạm Thành Phước 

 


Số lượt người xem: 14589 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày