SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
5
6
4
Báo Cáo Thứ Hai, 24/06/2013, 08:15

Báo cáo: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn 6 tháng đầu năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

    BCH TỈNH BẠC LIÊU                                 Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2013

                     ***

          Số:      -BC/ĐTN

 

BÁO CÁO

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn 6 tháng đầu năm 2013

------------------

 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; và Chương trình công tác Đoàn năm 2013 của BCH Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; Nghị quyết Đại Hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX. Đây cũng chính là điều kiện thuận lợi để BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh hơn. Qua 6 tháng đầu năm 2013, công tác xây dựng tổ chức Đoàn của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC XÂY DỰNG BỘ MÁY TỔ CHỨC:

1. Tổ chức bộ máy cấp cơ sở:

Hiện nay, trong toàn tỉnh có 118 Đoàn cơ sở với tổng số UV.BCH là 1.328 đ/c (có 275 nữ); UV.BTV là 487 đ/c (có 89 nữ); 58/64 xã, phường, thị trấn có 02 cán bộ Đoàn chuyên trách và 06/64 xã, phường, thị trấn có 03 cán bộ Đoàn chuyên trách.

2. Tổ chức bộ máy cấp huyện, thành  Đoàn và Đoàn trực thuộc:

- Toàn tỉnh hiện có 17 đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn, trong đó có 06 huyện; 01 thành phố, 06 trường chuyên nghiệp (trong đó có Đoàn trường Đại học Bạc Liêu và Đoàn trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên là 02 đơn vị tương đương cấp huyện); 01 Đoàn khối các cơ quan tỉnh và 03 đơn vị lực lượng vũ trang.

- UV.BCH huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc có 296 đ/c (nữ 95 đ/c); UV.BTV là 93 đ/c. Cán bộ chuyên trách tại Huyện, thành Đoàn và tương đương là 61 đ/c.

           - Trong 6 tháng đầu năm đã luân chuyển 01 Phó Bí thư Huyện Đoàn sang nhận nhiệm vụ mới.

                    3. Tổ chức bộ máy cấp tỉnh:

- Công tác củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đặc biệt quan tâm chú trọng. Hiện nay BCH Tỉnh Đoàn gồm 45 đ/c, BTV Tỉnh Đoàn hiện có 15 đ/c trong đó có 04 nữ. Bộ phận Thường trực Tỉnh Đoàn: 04 đ/c (01 Bí thư; 03 Phó Bí thư, trong đó có 01 nữ). Cơ quan Tỉnh Đoàn gồm có 06 Ban và 01 văn phòng; tổng số cán bộ hiện có 37 đ/c (trong đó hợp đồng trong biên chế 01 đ/c, hợp đồng ngắn hạn cơ quan 12 đ/c). Trong 6 tháng đầu năm BTV đã sắp xếp luân chuyển một số phó ban và cán bộ các ban với nhau, cho phù hợp với khả năng và nhiệm vụ của từng đồng chí.

Ngay từ đầu năm 2013 BTV Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch phân công cán bộ chuyên trách cấp tỉnh đi chỉ đạo, củng cố tổ chức Đoàn ở cơ sở, và các chi đoàn địa bàn dân cư. Đặc biệt, năm 2013 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, BTV Tỉnh Đoàn đã phân công các đồng chí trong BTV, BCH trực tiếp xuống cơ sở chỉ đạo cơ sở. Qua đó, giúp cơ sở  hoàn thành một số chỉ tiêu của đơn vị đề ra. Mặt khác, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn tiếp cận với thực tế cơ sở để từ đó nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhìn chung bộ máy tổ chức của các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn được sắp xếp gọn nhẹ, đảm bảo hoạt động theo quy định, chất lượng hoạt động ngày càng hiệu quả, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Song, so với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay về biên chế cán bộ, từ tỉnh đến cơ sở vẫn còn thiếu. Riêng đối với một số huyện, thành đoàn, cán bộ kiêm nhiệm rất nhiều việc, mỗi đồng chí phụ trách từ 02 đến 03 bộ phận nên còn rất ít thời gian đầu tư sâu vào công việc chuyên môn; cấp cơ sở xã, phường, thị trấn chỉ có 02 cán bộ phụ trách trong khi đó khối lượng công việc thì tập trung khá nhiều ở cơ sở, nên đôi lúc chất lượng hoạt động và hiệu quả công việc chưa cao.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐOÀN:

1. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn và cơ sở Đoàn:

Trong 6 tháng đầu năm 2013 Ban Thường Vụ Tỉnh Đoàn chủ yếu tập trung vào công tác chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội các cấp. Đồng thời tổ chức hướng dẫn cơ sở củng cố các cơ sở Đoàn yếu kém, kiện toàn bộ máy tổ chức. Tuy nhiên BTV Tỉnh Đoàn  luôn chú trọng công tác hướng dẫn xây dựng chi đoàn địa bàn dân cư vững mạnh và các hoạt động sinh hoạt chi đoàn, bên cạnh đó còn hướng dẫn cơ sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chủ đề, chủ điểm và có sự đổi mới về nội dung cũng như phương pháp sinh hoạt thu hút được nhiều thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Ngay từ đầu năm 2013, BTV Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch số: 40-KHHD/ĐTN ngày 03/4/2013 về việc “Hướng dẫn xây dựng chi đoàn địa bàn dân cư vững mạnh” Kế hoạch số: 31-KH/ĐTN ngày 13/3/2013 về việc “Củng cố cơ sở Đoàn yếu kém”. Bên cạnh đó, các nội dung phương pháp phân loại đoàn viên, cách triển khai và đăng ký thực hiện chương trình RLĐV, quy trình cấp phát thẻ đoàn và quản lý thẻ đoàn luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm thực hiện khá hiệu quả. Từ đó, chất lượng đoàn viên, Chi đoàn ĐBDC, Đoàn cơ sở nâng lên rõ nét, nội dung hình thức hoạt động có đổi mới phù hợp với từng đối tượng thanh niên, góp phần thu hút ngày càng đông thanh niên tham gia thực hiện các phong trào do Đoàn phát động, đồng thời thông qua các phong trào hành động cách mạng, các cấp bộ Đoàn đã tạo được môi trường thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

- Kết quả, 6 tháng đầu năm 2013 đã củng cố, nâng chất 98 chi đoàn (trong đó có 65 chi đoàn ĐBDC); nâng chất 21 Đoàn cơ sở, tính đến nay trong toàn tỉnh có 118 Đoàn cơ sở; 1.686 chi đoàn, trong đó có 518 chi đoàn ĐBDC; hiện toàn tỉnh có 215 chi đoàn ĐBDC có từ 15 đoàn viên trở lên.

- BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo huyện, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc tiến hành kiểm tra các chi đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh. Nội dung kiểm tra tập trung vào các hoạt động tháng Thanh niên, xây dựng nông thôn mới, chiến dịch hè tình nguyện, vấn đề giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên, tình hình triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; việc thực hiện Điều lệ Đoàn, các kế hoạch và đề án của BCH, BTV; công tác xây dựng và phát triển tổ chức và các nguồn vốn ủy thác do Đoàn thanh niên đảm nhận. Bên cạnh đó, BTV cũng  đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn – Hội - Đội trong các trường Tiểu học và THCS. Qua kiểm tra đánh giá cho thấy chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn đã được nâng lên so với cùng kỳ năm 2012 góp phần từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở  ngày càng rộng mạnh.

2. Công tác đoàn viên:

a. Công tác phát triển Đoàn:

Thực hiện Đề án số: 02-ĐA/ĐTN ngày 03 tháng 4 năm 2013 về việc phát triển 40.000 đoàn viên mới của BCH Tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa IX, Kế hoạch số: 39-KH/ĐTN ngày 03 tháng 4 năm 2913 về việc kết nạp đoàn viên mới năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn.

Các cấp bộ Đoàn đã từng bước cụ thể hóa và triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống của Đoàn. Từ đó công tác phát triển đoàn viên mới ngày càng được nâng cao và đạt hiệu quả.

Trong 6 tháng đầu năm 2013 các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã mở 78 lớp bồi dưỡng phát triển đoàn viên cho 3.757 thanh niên ưu tú và đội viên dự học và đã kết nạp mới 3.096 đoàn viên; nâng tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh hiện nay là 43.112 đoàn viên (so với cuối năm 2012 tăng 1.230 đoàn viên)

* Đoàn viên diễn biến trong 6 tháng đầu năm 2013 như sau:

- Đoàn viên chuyển đến: 138.

- Đoàn viên chuyển đi: 1.357.

- Đoàn viên trưởng thành: 286.

- Đoàn viên xóa tên: 351

b. Nâng cao chất lượng đoàn viên:

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đoàn viên là then chốt, là quan trọng. Việc quản lý Đoàn viên có bước đổi mới, từ đó thúc đẩy thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn ngày càng đông về số, mạnh về chất; Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã triển khai và hướng dẫn một cách cụ thể việc triển khai, đăng ký thực hiện chương trình RLĐV. Đề ra nhiều nội dung mới phù hợp với thanh niên, hiện nay có 41.890 đoàn viên đăng ký chương trình RLĐV (đạt 97.2%), ngoài ra các cấp bộ Đoàn đã phát mới 3.790 thẻ Đoàn, nâng tổng số đoàn viên được cấp phát hiện nay là 39.896 (đạt 92.5%).

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp luôn chủ động sáng tạo trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch mục tiêu nhiệm vụ công tác Đoàn cũng như Nghị quyết đã đề ra. Đặc biệt, luôn được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các ngành, các cấp, tinh thần trách nhiệm, khả năng sáng tạo trong công việc, nhiệt tình, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN được nâng lên rõ nét. Từ đó, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn so với cùng kỳ.

* Kết quả phân loại đoàn viên 6 tháng đầu năm 2013:

- Tổng số đoàn viên được phân loại là: 40.590 (đạt 94.2%)

+ Đoàn viên xuất sắc: 26.956 (đạt 66.4%).

+ Đoàn viên khá: 12.230 (đạt 30.1%).

+ Đoàn viên TB: 1.201 (chiếm 3 %)

+ Đoàn viên Yếu: 201 (chiếm 0,5%).

Công tác quản lý đoàn viên trong thời gian qua đã được các cấp Bộ Đoàn quan tâm hơn, nhưng vẫn còn một số ĐCS chưa thường xuyên kiểm tra, khảo sát lại thực lực tổ chức, tình trạng quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo, việc luân chuyển cán bộ Đoàn khá nhanh, từ đó gặp không ít khó khăn cho việc quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ; đồng thời một số ít cán bộ Đoàn mới về công tác, thiếu kinh nghiệm trong thực tiễn, thiếu chủ động trong công việc dẫn đến chất lượng đoàn viên ở một số đơn vị, địa phương chưa cao.

      3. Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng:

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động và Đề án số:01-ĐA/ĐTN ngày 03 tháng 4 năm 2013 về việc giới thiệu 5.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp giai đoạn 2013 – 2017 của BCH Tỉnh Đoàn Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017, kế hoạch 38-KH/ĐTN ngày 03/4/2013 của BTV Tỉnh Đoàn phân bổ cho các đơn vị trực thuộc giới thiệu và phát triển 1.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, gắn liền với đợt thi đua, phấn đấu trở thành Đảng viên lớp Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng kế hoạch chăm bồi những đoàn viên xuất sắc và lựa chọn những đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng chăm bồi phát triển tạo nguồn cán bộ trẻ cho tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2013 các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 451 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được kết nạp 102 đ/c (số liệu tính đến ngày 10/5) (chiếm 22.6 % trên tổng số giới thiệu), số còn lại đang được cấp ủy châm bồi phát triển trong thời gian tới.

4. Công tác quy hoạch đào tạo và luân chuyển cán bộ:

a. Công tác quy hoạch đào tạo:

Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ luôn được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm và đặt lên hàng đầu. Nhìn chung các cáp bộ Đoàn trong tỉnh luôn tham mưu tốt cho cấp ủy đề án quy hoạch cán bộ Đoàn trong tình hình mới.

Ngay đầu năm BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức tập huấn công tác thanh vận cho các đồng chí là  Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ các cơ sở Đoàn; Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã, phường, thị trấn; các đoàn viên được quy hoạch dự nguồn Bí thư, Phó Bí thư cấp cơ sở ở các địa phương tham gia.

b. Công tác luân chuyển cán bộ:

Thực hiện quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành quy chế cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh. BTV Tỉnh Đoàn đã tiếp tục thực hiện công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp theo quy chế cán bộ đoàn. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn đã đi khảo xác thực tế và chỉ đạo các đoàn trực thuộc thực hiện tốt quy chế này, tạo điều kiện và tham mưu cấp uỷ về cơ chế luân chuyển cán bộ Đoàn đã lớn tuổi.

III. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Về ưu điểm:

- Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở luôn tạo được sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, biết chủ động trong công tác, biết tham mưu đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng; luôn nghiên cứu tìm ra những nội dung phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào TTN của từng địa phương, đơn vị.

- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có sự chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn được nâng lên rõ nét, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng có hiệu quả thiết thực; việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp được thực hiện chặt chẽ và đúng quy trình, chất lượng đoàn viên ưu tú ngày càng được nâng lên; từ đó số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, được Đảng xem xét kết nạp đạt tỉ lệ khá cao.

* Nguyên nhân đạt được:

- Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự ủng hộ của chính quyền, công tác phối hợp với các ngành, các cấp được đồng bộ và chặt chẽ.

- Sự vận dụng sáng tạo của BCH, BTV Tỉnh Đoàn trong việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình ở cơ sở, đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà. Kịp thời giám sát, kiểm tra và uốn nắn những hạn chế, thiếu sót và những mặt chưa làm được trong từng hoạt động của các đơn vị.

- Đội ngũ cán bộ, đoàn viên từ tỉnh đến cơ sở nhiệt tình, năng động, sáng tạo đi đầu trong mọi công việc và có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Về hạn chế:

- Tổ chức bộ máy cán bộ Đoàn được củng cố, nhưng công tác tổ chức ở một số đơn vị cơ sở vẫn chưa đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ thực tế địa phương đơn vị.

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm tập hợp thanh niên, kỹ năng công tác thanh niên của một bộ phận cán bộ Đoàn còn hạn chế nhất là ở cơ sở.

* Nguyên nhân hạn chế:

- Một số cơ sở Đoàn chưa chủ động trong việc tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng về công tác tổ chức cán bộ, chưa mạnh dạn bố trí sắp xếp cán bộ trẻ tuổi có trình độ, năng lực cũng như các mặt công tác khác của Đoàn.

- Cán bộ chủ chốt luân chuyển khá nhanh, nhất là ở cơ sở. Trong khi công tác đào tạo quy hoạch cán bộ không đáp ứng kịp thời, đội ngũ Bí thư chi đoàn ĐBDC còn kiêm nhiệm quá nhiều. Công tác qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng kịp thời do sự biến động cán bộ; kinh phí hoạt động, kinh phí đào tạo bồi dưỡng còn nhiều khó khăn.

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng tổ chức Đoàn và đoàn viên 6 tháng đầu năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

                       TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                         PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- BTC TƯ Đoàn;                                                                                    (Đã ký)

- BTG TƯ Đoàn;

- VP I, II TƯ Đoàn;                                                          

- BDV Tỉnh ủy;

- Đ/c Quảng Trọng Ninh-UVBTV TU;                                           Phạm Thành Phước

Trưởng Ban Dân vận;                                                                       

- Các đ/c UV.BTV Tỉnh Đoàn;

- Các Ban Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTC Tỉnh Đoàn.


Số lượt người xem: 4806 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày