SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
3
5
5
Báo Cáo Thứ Ba, 09/07/2013, 08:10

Báo cáo: Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

      BCH TỈNH BẠC LIÊU                                               Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2013

         ***

    Số:        -BC/ĐTN

 

BÁO CÁO

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị

 về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống

và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”

-----------

 

Căn cứ Công văn số 141/CABL-PV11, của Công an tỉnh về việc yêu cầu báo cáo Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”,  BTV Tỉnh Đoàn báo cáo một số kết quả đạt được trong 5 năm  cụ thể sau:

I/- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN:

- Trên tinh thần Nghị quyết 03 giữa Bộ Công an và Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Nghị quyết lien tịch số 01/NQLT của BTV Tỉnh Đoàn và Ban giám đốc Công an tỉnh. BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đơn vị Đoàn trực thuộc về việc tổ chức thực hiện các chương trình phòng chống ma tuý một cách cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhằm kịp thời ngăn chặn một cách tối đa các loại tội phạm, tệ nạn ma túy…

- Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an cùng cấp, chính quyền  địa phương tổ chức tuyên truyền và truy quét các loại tội phạm và ngăn ngừa các ổ, nhóm, đường dây buôn bán, tiêm chích ma túy, ổ chứa gái mại dâm, đặc biệt là tình trạng mua bán người…

II/ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1/- Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, mua bán phụ nữ, trẻ em và những hiểu biết về tác hại của ma túy, mại dâm, HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ bướm, tờ rơi, pa nô, áp phích, gửi tin, bài, ảnh trên báo Bạc Liêu và bản tin nội bộ “Tuổi trẻ Bạc Liêu” hàng tháng để làm công cụ tuyên truyền. Bên cạnh đó, triển khai lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ chi đoàn, chi hội các buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ và TDTT được 5.630 cuộc cho 309.650 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia.

- BTV Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình phối hợp với các ngành có liên quan như: Công an tỉnh, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh... tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN và quần chúng nhân dân hiểu biết về tác hại cũng như ý thức phòng chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS lồng ghép với công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, TNXH nhân các ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6); ngày thế giới phòng chống AIDS (1/12), đặc biệt là công tác phòng chống mua bán người hiện nay,…bằng nhiều hoạt động thiết thực như: mittinh, tổ chức các hội thi, hội diễn văn nghệ, phát hành tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ bướm, pano, áp phích… thu hút đông đảo đoàn viên, TTN và quần chúng nhân dân tham gia.

- Tăng cường công tác tuyên truyền 06 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, đã có 100% gia đình đoàn viên được công nhận là gia đình văn hóa; đẩy mạnh việc triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác” sâu rộng trong cán bộ, ĐV-TTN tuyên truyền 6 bài học lý luận chính trị; vận động tổ chức được 1.639 buổi tuyên truyền cảnh giác với các loại tội phạm; không chứa chấp, bao che các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy cho hơn 98.340 lượt cán bộ, ĐVTTN và quần chúng nhân dân.

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền, vận động trong cán bộ, ĐVTTN và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động phòng chống các loại tội phạm, ma túy, TNXH. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng (TCM), đội tuyên truyền viên, CLB tư vấn pháp luật, tổ, đội, nhóm phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; thường xuyên chú trọng đến công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời khai thác có hiệu quả bản tin nội bộ của Đoàn và tờ rơi, tờ bướm, áp phích, một số hình ảnh trực quan sinh động... Các hoạt động đều thu hút đông đảo ĐVTTN hưởng ứng.

- Triển khai 4 tiêu chí “Tuổi trẻ sống đẹp”, “Cần kiệm là nếp sống đẹp trong thanh niên”, “Nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ, hội”, phát động phong trào 4 giảm (giảm ma túy, mại dâm, giảm tội phạm và tai nạn giao thông); vận động 100% gia đình trẻ không sinh con thứ 3, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma tuý, số đề, mại dâm, mở rộng các hình thức sinh hoạt CLB tư vấn pháp luật, CLB phòng chống ma túy, phòng chống TNXH; thường xuyên vận động trong gia đình ĐV-TTN và quần chúng nhân dân cảnh giác với các loại tội phạm, không bao che, chứa chấp các loại tội phạm về ma túy… được 2.635 cuộc, có hơn 171.963 lượt ĐVTN và nhân dân tham gia góp phần làm giảm đi các loại tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác.

- Chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc chủ động phối hợp các ngành, các cấp triển khai tốt Nghị quyết 03 về phòng chống  ma túy của Bộ Công an và Trung ương Đoàn, và Nghị quyết 01 của Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh về phòng chống tội phạm gắn với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch phối hợp với Ban chỉ đạo 138 Công an tỉnh Bạc Liêu tuyên truyền về những tác hại của ma túy và phương pháp phòng, chống ma túy tại các trường THPT trong toàn tỉnh vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, nói chuyện chuyên đề,…đến nay đã tổ chức được 25 lớp tập huấn và 475 buổi sinh hoạt dưới cờ tại các trường THPT trong toàn tỉnh.

            2/- Công tác phối hợp tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy:

- Trong năm qua, các cấp bộ Đoàn chủ động vận động ĐV-TTN và quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động ma túy, bài trừ tệ nạn xã hội; đăng ký gia đình không có người mắc vào các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy.v.v. đã có 100% hộ gia đình ĐVTN đăng ký tham gia. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các buổi ký giao ước thi đua thực hiện “chi đoàn, chi hội, chi đội không vi phạm pháp luật và mắc vào tệ nạn xã hội và ma tuý” đồng thời thực hiện mục tiêu “Mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên là một tuyên truyền viên tích cực về phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS”

 - Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức củng cố và thành lập được 67 đội thanh niên tình nguyện (TNTN), xung kích an ninh (XKAN) với 1.340 thành viên thường xuyên làm công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, mua bán và sử dụng các chất gây nghiện, ma tuý. Qua đó cũng đã thành lập 143 tổ tự quản, tổ dân phòng; 34 tổ hòa giải và 12 CLB phòng chống ma túy, HIV/AIDS, 52 CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”.

- Tổ chức các hoạt động VHVN-TDTT như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bòng bàn, tổ chức hội thi ca khúc truyền thống... được các cấp bộ Đoàn thường xuyên duy trì có hiệu quả gắn liền với các ngày lễ lớn trong năm, thông qua đó giáo dục trong ĐVTN về các tệ nạn xã hội, tránh xa tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tội phạm ma túy trên địa bàn thu hút trên 297.630 lượt ĐVTN nhiệt tình hưởng ứng.

- Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tệ nạn ma tý trong thời gian qua luôn được các cấp bộ đoàn quan tâm. Tham mưu và xây dựng kế hoạch triển khai và tuyên truyền đến tận đoàn viên, thanh thiếu niên. Đặc biệt lồng ghép đưa vào nội dung chương trình thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN theo từng năm cụ thể. Chỉ đạo ĐCS hướng dẫn đoàn viên, hội viên đăng ký cam kết 100% đoàn viên, hội viên không vi phạm TNXH và trên cơ sở đó đánh giá xếp loại định kỳ 6 tháng 1 lần. Từ các hoạt động thiết thực, hiệu quả đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm mới, tập thể, cá nhân điển hình tham gia phong trào xây dựng cụm dân cư, trường học an toàn không có ma túy, TNXH; tổ chức ký giao ước chi đoàn, chi hội không ma túy. Ngoài ra có những gương mặt tiêu biểu trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, TNXH ở các địa phương.

III/- Đánh giá, nhận xét:

- Nhìn chung, công tác tuyên truyền phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm và mua bán người luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện đạt hiệu quả; nội dung, hình thức tuyên truyền luôn được đổi mới và thiết thực.

- Được sự quan tâm và tạo điều kiện của chính quyền, địa phương cộng với sự năng nổ, nhiệt tình của đội ngũ tuyên truyền viên, CLB, tổ, đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội hình TNTN - XKAN và sự tích cực hưởng ứng của đông đảo quần chúng nhân dân, từ đó đã tạo điều kiện cho công tác phòng chống tội phạm, ma tuý thu được nhiều kết quả thiết thực.

- ĐVTN luôn có ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Nhà nước về công tác phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi thì vẫn còn một số hạn chế như sau: cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, kinh phí chi cho công tác truyền thông và các hoạt động phòng chống ma túy chưa đảm bảo.

- Tài liệu vẫn chưa đáp ứng so với yêu cầu, không đủ để cung cấp cho đội ngũ tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma tuý. Thiếu sân chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu niên trong tỉnh.

- Công tác chỉ đạo của một số cấp uỷ Đảng chưa thật sự sâu sát, thiếu kiểm tra và chưa chỉ đạo xây dựng các đội hình hoạt động tại những điểm nóng để tổ chức ngăn ngừa kịp thời. Bên cạnh đó, một số ngành hữu quan chưa thật sự chú trọng phong trào này, nên công tác phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với các ngành chức năng còn gặp nhiều khó khăn, chưa chặt chẽ, một số đơn vị không tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất gây khó khăn cho việc tham gia tuyên truyền phòng chống ma tuý.

IV/- Đề xuất, kiến nghị:

- Tăng cường cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng chống ma túy; đồng thời tổ chức các buổi tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên; các tổ, đội nhóm, CLB, đội hình TNTN, XKAN nắm bắt cách thức và địa điểm hoạt động của tôị phạm ma túy và tệ nạn ma túy và cách tiếp tận, nhận biết với đối tượng nghiện…

- Thường xuyên tuyên truyền và tăng thời lượng phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đặc biệt các kênh thông tin từ Trung ương và địa phương về các chương trình hành động phòng chống ma túy.

Trên đây là báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về “tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                            PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Công an tỉnh;

- Đ/c Loan – Q.Trưởng BTG;

- Lưu VP, BTG.                                                                                      (Đã ký)

 

 

                                    Phạm Thành Phước

 


Số lượt người xem: 17343 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày