SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
8
8
4
2
Báo Cáo Thứ Ba, 09/07/2013, 08:20

Báo cáo: Chương trình phối hợp Công tác Đoàn, Đội và phong trào TTN trường học năm học 2012 - 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MMINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

*   *   *

   Số:    /BC-ĐTN

 

Bạc Liêu, ngày    tháng    năm 2013

BÁO CÁO

Chương trình phối hợp Công tác Đoàn, Đội

và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2012 – 2013

--------------------

 

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2012 – 2013. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2012 – 2013, đồng thời, góp phần thắng lợi vào công tác giáo dục và đào tạo của Tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu thống nhất Chương trình phối hợp năm học 2012 – 2013. Qua một năm thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo một số kết quả, cụ thể như sau:

  I. TÌNNH HÌNH CHUNG:

Năm học 2012 – 2013 là năm diễn ra nhiều hoạt động lớn và trọng đại của đất nước như: Chào mừng thành công Đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội Đoàn các cấp, đặc biệt là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Bác; 82 năm ngày thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2013); 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2013).

 
            II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đoàn luôn đựơc quan tâm và tổ chức đạt hiệu quả trong năm học qua bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Tuyên truyền cho các em học sinh, sinh viên học tập, tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội toàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (Nhiệm kỳ 2012 – 2017); giáo dục truyền thống về Đảng, Đoàn, Bác Hồ và quê hương Bạc Liêu, về con người Bạc Liêu thân thiện, lịch thiệp, giàu lòng yêu nước gắn với tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các ngày lễ lớn như: 9/1; 3/2; 3/3; kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2013); kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2013); kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013); kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2013); Kết quả, trong năm học qua đã tổ chức đựơc 900 cuộc với hơn 87.000 lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia học tập và tìm hiểu, thường xuyên tổ chức các chuyến tham quan, về nguồn các khu di tích lịch sử, khu căn cứ cách mạng trong và ngoài tỉnh cho hơn 2.500 học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh tham gia.

 Tổ chức cho ĐVTN học tập các Luật có liên quan đến Thanh niên như: Luật Thanh niên; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông; Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em; Luật hôn nhân gia đình, Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND… Đồng thời, tổ chức cho ĐVTN tình nguyện xuống đường tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thuỷ nội địa, tuyên truyền trong đoàn viên thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; Tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT, VSMT, tệ nạn xã hội…; Kết quả tổ chức được hơn 200 cuộc thu hút trên 17.000 học sinh, sinh viên tham gia.

 Tích cực đổi mới về hình thức tổ chức, chú trọng giáo dục nâng cao nhận thức cho học sinh - sinh viên về truyền thống tôn sư trọng đạo, văn hóa ứng xử, giao tiếp, ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phê phán những thói hư tật xấu, những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành vi của học sinh - sinh viên, giáo dục tính trung thực trong học tập và sinh hoạt. Đẩy mạnh cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" 100 % các điểm trường điều xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện cuộc vận động Học sinh tích cực, nhà trường thân thiện, mỗi huyện thị chọn điểm ở 3 khối làm tiêu chí cho cả năm học thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng nhà trường thân thiện, học sinh tích cực”.

 Bên cạnh đó, tổ chức cho học sinh, sinh viên nhận chăm sóc và giúp đỡ các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công cách mạng, tạo cho các em lòng biết ơn những người đi trước. Kết quả, trong năm học đã nhận chăm sóc và giúp đỡ 150 gia đình có công với nước, chăm sóc và tôn tạo các khu căn cứ cách mạng, khu di tích, có hơn 1.500 công trình, phần việc thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” của học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh.

 Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn trường học luôn quan và triển khai tổ chức các hoạt động có hiệu quả,  tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia bằng nhiều hình thức như: Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc thi viết “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh”, toạ đàm, chiếu phim về tấm gương của Bác,… đặc biệt, BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức lễ báo công dâng Bác và tọa đàm nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người; bên cạnh đó BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo cho Ban Thanh thiếu nhi trường học xây dựng kế hoạch triển khai hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao ý thức, trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân tại các chi đoàn, Đoàn trường Trung học phổ thông, các Đoàn khoa của các trường Đại học, cao đẳng và THCN trong toàn tỉnh. Kết quả đã có 100% các chi đoàn, Đoàn trường và các Đoàn khoa tổ chức tốt buổi sinh hoạt chuyên đề này. Qua đợt phát động tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề trên, đã dần tăng thêm nhận thức về tinh thần học tập, ý nghĩa từ việc rèn luyện, học tập theo tư tưởng và tấm gương của Bác đã dần đi sâu vào tiềm thức của mỗi học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong khối trường học, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào học tập của các em và đạt kết quả cao hơn so với các năm

                  2. Phối hợp thực hiện các phong trào:

TT

NỘI DUNG

CQ CHỦ TRÌ

CQ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

TỔ CHỨC

01

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

Sở GD-ĐT

Tỉnh Đoàn

Cả năm

02

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp và giúp đỡ học sinh yếu kém”

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

Cùng một số Sở, Ngành liên quan

Cả năm

03

- Hoạt động 9/1

 

 

- Hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

- Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)

- Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2013)

- Tỉnh Đoàn

 

 

- Sở GD&ĐT

 

- Tỉnh Đoàn

 

 

- Tỉnh Đoàn

- Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, THCN, TTGDTX

- Tỉnh Đoàn

 

- Sở GD&ĐT

 

 

- Sở GD&ĐT

- 9/1/2013

 

 

- 20/11/2012

 

- 26/3/2013

 

 

- 15/5/2013

04

- Điều động lực lượng tham gia các buổi diễn đàn, mittinh theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh như: Ra quân chiến dịch mùa hè tình nguyện, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, ngày môi trường thế giới...

- Tuyên truyền Luật Giao thông ở các trường

Tỉnh Đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng một số Sở, Ban, Ngành liên quan

Cả năm

05

Triển khai Chương trình phối hợp “Học làm người có ích” (Có Chương trình riêng)

Tỉnh Đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cả năm

06

- Liên hoan Hoa phượng đỏ hè 2013.

- Hội thi Nhi thức Đội, Chỉ huy Đội giỏi năm 2013

- Tập huấn Giáo viên – TPT Đội, cán bộ Đoàn trường học

- Tỉnh Đoàn

 

- Tỉnh Đoàn

 

- Tỉnh Đoàn

 

- Sở GD&ĐT

 

- Sở GD&ĐT

 

- Sở GD&ĐT

 

- Tháng 6/2013

 

- Tháng 6/2013

 

- Tháng 8/2013

07

- Chương trình tiếp sức mùa thi 2013

- Chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2013”

- Tỉnh Đoàn

 

- Tỉnh Đoàn

- Sở GD&ĐT

 

- Sở GD&ĐT

- Tháng 6, 7/2013

- Tháng 8/2013

08

Tổ chức triển khai Diễn đàn phòng chống tội phạm, ma túy trong trường phổ thông, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; Hội thi tìm hiểu an toàn Giao thông;

Sở GD&ĐT

Tỉnh Đoàn

Công an tỉnh

Cả năm

09

Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV – 2013

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT, cùng một số Sở, Ngành liên quan

Tháng 6/2013

10

Chỉ đạo tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện, thành phố và khối trường THPT

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT, cùng một số Sở, Ngành liên quan

Dứt điểm trước ngày 5/4/2013

11

Tổng kết Công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2012-2013

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

Tháng 8/2013

12

Vận động học sinh đến trường nhân dịp đầu năm học mới năm học 2012-2013

Sở GD&ĐT

Tỉnh Đoàn

Tháng 9, 10 năm 2012

13

Tổ chức trại hè liên tỉnh năm 2013

Các tỉnh phối hợp

Tháng 6/2013

14

Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quí Tỵ 2013

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

Sở LĐTB&XH

Hội Nhà Báo Tỉnh

Đầu tháng 2/2013

 

                   III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN:

              1. Thuận lợi:

              Nhìn chung, công tác phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giữa Tỉnh Đoàn với Sở Giáo dục và Đào tạo trong năm học qua đạt nhiều kết quả quan trọng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào quan tâm đến công tác phát triển Đoàn, Đội trong nhà trường nhằm giáo dục kỹ năng sống, thực hành xã hội, chăm bồi ước mơ, hoài bão cho các em thiếu nhi; từ đó, góp phần vào thành công cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

 

                Đội ngũ giáo viên làm công tác Đoàn, Đội cũng ngày càng được quan tâm nhiều hơn, chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi; nhiều đơn vị huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện có hiệu quả chế độ giáo viên tổng phụ trách Đội hàng năm. Các em thiếu nhi làm công tác Chỉ huy Đội được rèn luyện, nâng cao kỹ năng thông qua các Hội thi Chỉ huy Đội giỏi, Nghi thức Đội...

 

              Phối hợp chặt chẽ trong công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên tham gia làm công tác Đoàn, Đội tại các trường; các đồng chí làm công tác Đoàn, Đội, tham gia phụ trách thiếu nhi giàu lòng nhiệt huyết, tâm huyết với công việc, luôn ra sức công hiến, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm phục vụ hiệu quả công tác Đoàn, Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.

 

              Các em thiếu nhi, đội viên tích cực hăng hái tham gia các hoạt động của Đoàn, Đội phát động; vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô, yêu mến bạn bè, đoàn kết, tương thân tương ái trong học tập, ý thức cao trong việc giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, người dân tộc thiểu số... Trong năm, toàn tỉnh có hàng ngàn đôi bạn cùng tiến, nhóm học tập, câu lạc bộ giúp bạn vượt khó...

 

              Đặc biệt, sự quan quan tâm của các cấp, các ngành, quí phụ huynh và toàn xã hội nên công tác triển khai các phong trào của Đoàn, Đội trong trường học  gặp nhiều thuận lợi và gặt hái nhiều thành công nhất định.

 

               2. Khó khăn:

               Bên cạnh những thuận lợi trên, trong năm học qua, công tác triển thực hiện phong trào Đoàn, Đội trong các trường học trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu còn gặp nhiều khó trong công tác phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo:

 

            - Sở Giáo dục và Đào tạo chưa chỉ đạo sâu và chặt chẽ về chế độ giáo viên làm công tác Đoàn, Đội đặc biệt là các trường THCS, một số huyện, thành phố nhiều năm giáo viên tổng phụ trách đội không nhận được chế độ, công tác xét khen thưởng cho các đồng này cũng gặp nhiều hạn chế.

 

            - Nhiều Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như Ban Giám hiệu các trường còn thụ động, bảo thủ trong việc tạo điều kiện cho giáo viên làm công tác Đoàn, Đội tham gia tập huấn nghiệp vụ; việc sử dụng nguồn quỹ của Đội một số nơi chưa thực hiện đúng, cơ sở vật chất, trang thiết bị Đội còn nhiều hạn chế. Đặc biệt, công tác triển khai sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên, sổ chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi của tỉnh Bạc Liêu đang gặp nhiều khó khăn.

 

               IV. ĐỀ XUẤT – KIẾN NGHỊ:

              - Ban Thường vụ Tỉnh ĐoànBạc Liêu đề xuất kiến nghị với Ban Bí thư Trung ương Đoàn cần có những chương trình phối hợp và văn bản chỉ đạo cụ thể đặc biệt là hệ thống ngành Giáo dục và Đào tạo.

 

            - Trung ương cần có chế độ dành cho các đồng chí Bí thư, phó bí thư Đoàn các  trường cấp II (Khối THCS).

 

           - Chế độ giáo viên tổng phụ trách Đội cần thay đổi phù hợp viu tình hình thực tế và điều kiện hiện nay.

 

           - Qui định chế độ cho đội ngũ làm công tác Đoàn, Hội trong các trường Đại học, cao đẳng và THCN cần qui định chi tiết và cụ thể dành cho các trường thuộc tỉnh nhỏ, do các trường này số lượng học sinh, sinh viên ít, không đủ chuẩn theo quy định, không thể so sánh cùng các trường thuộc các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước.

 

Trên đây là báo cáo Chương trình phối hợp chỉ đạo Công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2012 – 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

 

Nơi nhận:

- VP I, II Trung ương Đoàn;

- Ban TNTH Trung ương Đoàn;         

- Hội đồng Đội Trung ương;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban TTNTH, HĐĐ tỉnh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Vũ Thăng

 

 


Số lượt người xem: 5687 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày