SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
4
7
1
Báo Cáo Thứ Năm, 08/08/2013, 07:30

Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, một số công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
    BCH TỈNH BẠC LIÊU                                              Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013
               * *  *
       Số: ……-BC/ĐTN
                       
 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm,
một số công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2013
----------------
 
Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN và chủ đề công tác năm 2013. BTV Tỉnh Đoàn báo cáo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả cụ thể như sau:
 
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO TTN 6 THÁNG ĐẦU NĂM:
I/- TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN:
Trong 6 tháng qua,các cấp bộ Đoàn thường xuyên quan đến công tác nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những ước mơ hoài bão của thanh niên để tập hợp, phản ánh và đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên. Thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, diễn đàn thanh niên, thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quyền và lợi ích của thanh niên; nhất là tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển đảo, chủ quyền quốc gia; hoặc chiếu phim tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa – Nơi ghi dấu hồn thiêng đất Việt” do Ủy Ban Biên giới quốc gia (Bộ Ngoại giao) Việt Nam chỉ đạo sản xuất (của đơn vị Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức). Qua các buổi tuyên truyền này đã góp phần làm cho ĐVTN hiểu rõ hơn về truyền thống dân tộc Việt Nam về đường lối đổi mới của Đảng CSVN, về chủ quyền biển đảo Việt Nam và quan điểm của Đảng, của đất nước ta về vấn đề Biển Đông hiện nay.
 
Bên cạnh việc tổ chức nắm bắt tư tưởng thanh niên qua các lễ hội truyền thống, mittinh kỷ niệm; các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT vui chơi, giải trí, giao lưu, kết nghĩa, hành quân dã ngoại về nguồn làm công tác xã hội; học hỏi trao đổi những kinh nghiệm trong công tác Đoàn và các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả của thanh niên. Nhìn chung, tình hình tư tưởng thanh niên luôn ổn định; đa số cán bộ, ĐV-TTN an tâm học tập, sinh hoạt, lao động, công tác và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
II/- CÔNG TÁC TUYÊN TUYỀN GIÁO DỤC:
1/- Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp:
Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN học tập các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng các cấp; Nghị quyết 01,02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển Du lịch”. Cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu, Đại hội Đoàn toàn quốc (nhiệm kỳ 2012-2017), Tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; đồng thời phát động sâu rộng trong cán bộ, ĐV-TTN tham gia cuộc thi viết tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Kết quả đã tổ chức được 258 cuộc cho gần 26.933 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia học tập.
Ngoài ra, các đơn vị Đoàn trực thuộc còn lồng ghép tổ chức các hoạt động“Ngày chính trị văn hoá tinh thần”, chế độ đọc sách, báo, nghe đài, xem thời sự; kết hợp tuyên truyền, giáo dục và xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, ĐVTN; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao (Đơn vị BĐBP); triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI); Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”;...
2/- Công tác giáo dục truyền thống:
Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn đổi mới nội dung, hình thức giáo dục truyền thống về Đảng, Đoàn, Bác Hồ và quê hương đất nước, về con người Bạc Liêu thân thiện, lịch thiệp, hiếu khách, giàu lòng yêu nước gắn với tuyên truyền mục đích, ý nghĩa các ngày lễ lớn 6 tháng đầu năm, nhất là việc chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc bằng những hành động cụ thể: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tại gia đình các bà mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu TNXP, gia đình chính sách, chăm sóc bồn hoa, cây kiểng các khu di tích văn hóa lịch sử, nhà truyền thống; thực hiện“Ngày thứ 7 tình nguyện và chủ nhật xanh”, phát động phong trào trồng cây nhớ Bác nhân ngày sinh nhật của Người (19/5); tổ chức mít-tinh, toạ đàm, Hội trại, họp mặt, dã ngoại về nguồn, thăm viếng các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng… Kết quả, đã tổ chức được 302 cuộc, có hơn 29.981 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia.
Riêng các đơn vị Đoàn LLVT tổ chức nhiều loại hình giáo dục truyền thống phong phú về nội dung và hình thức điển hình: Trợ lý thanh niên BCH Quân sự tỉnh tổ chức chiếu phim tư liệu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Đoàn thanh niên Công an tổ chức buổi tọa đàm “Tuổi trẻ thời hoa lửa” nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hội thi “Thanh niên Công an đồng hành cùng hàng Việt Nam”, “Chiến sĩ Công an tài năng thanh lịch”, tổ chức cho cán bộ, ĐVTN thăm quan nhà tù Côn đảo; thanh niên Bộ Đội Biên phòng phối hợp với Đài truyền hình AVG quay chuyên mục “Những nẽo đường biên cương”
3/- Công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống:
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới khu dân cư”,“Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”, tuyên truyền 19 tiêu chí “xây dựng Nông thôn mới”, về chủ quyền biển đảo Việt Nam ...Lồng ghép phổ biến cho ĐVTN học tập các luật có liên quan đến thanh niên. Đồng thời, tổ chức cho ĐVTN tình nguyện xuống đường tuyên truyền giữ gìn trật tự ATGT, tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, dịch cúm gia cầm, tệ nạn xã hội…Kết quả tổ chức hơn 512 cuộc có gần 45.000 ĐVTN tham gia.
Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn triển khai Chỉ thị số 22 - CT/TW của Bộ Chính trị “Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”,Kế hoạch số 21-KH/TWĐTN của BCH TW Đoàn Về việc lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)”. Đặc biệt, trong Tháng thanh niên các Đoàn cơ sở trong khối đẩy mạnh tuyên truyền chủ đề“Tuổi trẻ khối các cơ quan tỉnh tham gia xây dựng Văn hóa công sở - Văn minh đô thị” với phương châm “Ứng xử văn hóa, hành động văn minh, công trình thiết thực”...
4/- Cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt và kể chuyện hàng tháng theo các chủ đề cụ thể: “Thanh niên Công an Bạc Liêu học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì ANTQ”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn liền với khẩu hiệu hành động “Công an Bạc Liêu hết lòng vì dân - mỗi đảng viên là tấm gương sáng” và phần việc “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Tổ chức triển khai đến lực lượng đoàn viên các văn bản có liên quan, các loại sách báo, tạp chí về Bác; phong trào“Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ; triển khai viết “Sổ vàng Nhật ký làm theo lời Bác” trong thanh niên khối các cơ quan tỉnh;tổ chức các đợt sinh hoạt kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Đặc biệt, nhân ngày nhật Bác các cấp bộ Đoàn đã tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; qua đó, toàn tỉnh đã tổ chức trao huy hiệu cho 72 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn đăng ký các công trình, phần việc hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác cụ thể như: tổ chức hội thi “Tuổi trẻ Công an Bạc Liêu hành trình về với cội nguồn”, hoạt động chăm sóc cây kiểng và dọn dẹp vệ sinh, khu vực đền thời Bác Hồ tại xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi, công trình trồng cây nhớ Bác;... Qua đó, giúp mỗi ĐVTN nhận thức sâu sắc hơn về giá trị to lớn của tư tưởng Bác Hồ; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Người. Kết quả đã tổ chức được 294 cuộc thu hút gần 28.931 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.
III/- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐOÀN, ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG:
1/- Công tác củng cố tổ chức Đoàn:
- BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo các Đoàn trực thuộc tiến hành củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và đoàn viên, thành lập mới 04 chi đoàn và giải thể 01 Đoàn cơ sở, mở 78 lớp cảm tình Đoàn cho 3.757 thanh niên ưu tú và đội viên dự học; thông qua các phong trào hành động cách mạng của địa phương, đơn vị cũng như ý thức trách nhiệm, thái độ học tập, sinh hoạt của thanh niên; các cấp bộ Đoàn đã kết nạp mới 3.096 đoàn viên; chuyển đi 1.357, chuyển đến 138 đoàn viên; trưởng thành 286 đoàn viên; xóa tên 351 đoàn viên. Tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện nay là 36.667 đoàn viên.
- Công tác kiểm tra, giám sát luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện; 100% Đoàn trực thuộc tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện điều lệ Đoàn, kiểm tra theo các chuyên đề, chủ đề công tác năm, tháng thanh niên... giải quyết kịp thời công tác tố cáo khiếu nại và những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.
2/- Công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
- Nhân kỉ niệm các ngày Lễ lớn 06 tháng đầu năm, đặc biệt là kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 – 03/02/2013), các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức cho ĐVTN học tập các chủ trương của Đảng, truyền thống cách mạng của dân tộc; học tập các tấm gương đảng viên, đoàn viên tiểu biểu, gương người tốt, việc tốt; Tổ chức các chuyến về nguồn thăm khu căn cứ cách mạng, thăm các Cô, Chú cao niên trong Đảng, Đội biệt động thành…Kết quả tổ chức 413 cuộc, có gần  37.123 lượt ĐV-HV-TN tham gia.
- Tiếp tục phát động cuộc vận động “ĐVTN Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”, tổ chức cho đoàn viên đăng kí vào chương trình RLĐV để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động, đã giới thiệu 451 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 102 đảng viên mới (Số liệu tính đến ngày 10/5), số còn lại đang được các cấp ủy Đảng châm bồi phát triển trong thời gian tới.
3/- Công tác Đoàn kết, tập hợp thanh niên và xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam:
Trên tinh thần Nghị quyết 02 của BCH Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc “Tăng cường, củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên” vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. UB Hội các cấp quan tâm bám sát địa bàn, nắm chặt thực lực chi hội cũng như hội viên; từng bước nâng cao chất lượng hoạt động 69 chi hội, tổ, đội, nhóm, CLB theo sở thích, ngành nghề…
 
Thông qua các phong trào hoạt động thiết thực, các mô hình phong phú đa dạng, các chương trình hành động của Hội đã thu hút ngày càng đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức Hội, giúp hội viên thanh niên ngày càng nâng cao kiến thức xã hội, biết cách làm ăn và phát triển kinh tế gia đình; tranh thủ nhiều thời gian tham gia công tác xã hội.
4/- Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh:
- Hội đồng Đội các cấp tiếp tục phát huy và đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn đến trường – Cùng hướng tới tương lai” thông qua các phong trào như: “Giúp bạn vượt khó”, “Qũy vì bạn nghèo”, Nuôi heo đất”, “kế hoạch nhỏ”, “Chung tay vì trẻ em nghèo”, "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", tặng sách giáo khoa, truyện tranh cho các bạn học sinh nghèo, ủng hộ trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp bạn vượt khó khi ốm đau hoạn nạn… thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia.
Ngoài ra, các Liên đội còn tham mưu, vận động, phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương, các mạnh thường quân tặng quà, học bổng, đồ dùng học tập, xây dựng nhà tình thương cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi từ “Quỹ khuyến học khuyến tài”, “Thiếu nhi nghèo vượt khó”. Các Liên đội tham mưu cho BGH nhà trường miễn giảm học phí và các khoản đóng góp cho các bạn học sinh nghèo,….
- Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2013 và chào mừng kỷ niệm 62 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5) Hội đồng Đội các cấp đã trao 75 suất học bổng cho các em thiếu nhi nghèo học giỏi; triển khai cho các Liên đội đảm nhận nhiều công trình Măng non: Trồng và chăm sóc các bồn hoa, cây cảnh tạo vẽ mỹ quan và xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp trong trường học. Thông qua các phong trào của Đội đã giúp cho các em thiếu nhi có điều kiện hoạt động xã hội, hăng say trong học tập, thu hút ngày càng đông đảo các em đến với tổ chức Đội.
IV/- PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐOÀN:
1/- Phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
1.1-Đồng hành với thanh niên trong học tập:
- BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo thanh niên tổ chức Tư vấn mùa thi cho gần 800 học sinh các trường THPT của huyện, thành phố. Nhân buổi tư vấn mùa thi BTV Tỉnh Đoàn đã vận động 10 suất học bổng tặng cho 10 em học sinh nghèo trong tỉnh và 3.000 đĩa CD tư vấn mùa thi; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh.
- Phong trào học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, nhất là trong lĩnh vực trường học, thông qua các mô hình CLB, đội, nhóm học tập. Đặc biệt các cơ sở Đoàn duy trì các loại hình hỗ trợ học tập thông qua các loại quỹ như: Quỹ khuyến học, khuyến tài, các loại học bổng, quỹ giúp bạn nghèo vượt khó, học giỏi. Trong 06 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã vận động và trao gần 115 xuất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học với tổng trị giá 210 triệu đồng.
- Ngoài ra, các Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động nổi bật: Vận động các cơ sở Đoàn nhận đỡ đầu các em học sinh nghèo hiếu học bằng cách hỗ trợ tiền, tặng quà, quần áo, sách vở thường xuyên trong học tập (Đơn vị Đông Hải).Tiếp tục đẩy mạnh phong trào dạy phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu kém, nhất là học sinh khối 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, chỉ đạo các Đoàn trường THPT trong toàn huyện tiến hành tổ chức nhiều lớp phụ đạo ôn thi cho các em học sinh khối 12 (Đơn vị Hồng Dân).Phát động cuộc vận động “Heo đất nối vòng yêu thương” Thành đoàn đã trao tặng 100 chiếc áo mùa xuân và 140 phần quà cho các em thiếu nhi; tổ chức hội thi tin học trẻ cấp huyện, thành phố; liên hoan thiếu nhi Đông Hải lần thứ IV…
1.2- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm:
- Tiếp tục phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong ĐV-HV-TN, thực hiện tốt, phong trào “Sáng kiến trẻ”, giới thiệu nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình làm ăn có hiệu quả. Phối hợp với các ngành tổ chức 06 lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề cho 546 ĐVTN tham gia; Hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 2.381 thanh niên, qua đó đã có 435 thanh niên được vào làm ở các Công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.
1.3- Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần:         
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban giám hiệu Trường trung học kinh tế kỹ thuật Bạc Liêu tổ chức hoạt động kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2013) đã thu hút được hơn 1.000 ĐVTN tham gia. Ngoài ra, BTV Tỉnh Đoàn còn chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc nhất là các Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp tổ chức lễ Hội (09/01) cho HS-SV tham gia; qua đó nhằm nâng cao ý thức và thái độ học tập, sinh hoạt cũng như tham gia các phong trào hành động cách mạng của địa phương.
            - Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các ban ngành cùng cấp tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng – Mừng xuân 2013” như: Tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Chào Xuân mới” cho các em thiếu nhi trong tỉnh, Hội thi gói bánh tét; hội thi vẽ tranh, nặn tượng cho thiếu nhi; thi làm diều, thả diều với chủ đề “Cánh diều mùa xuân”; tổ chức trò chơi dân gian liên hoàn…các hoạt động đã thu hút trên 3000 lượt ĐV-TTN tham gia và cổ vũ; tổ chức các chuyến thăm hỏi và tặng trên 500 suất quà cho các gia đình Cựu cán bộ Đoàn, ĐVTN và nhân dân nghèo trong toàn tỉnh vui xuân, đón tết với tổng trị giá 153 triệu đồng; tổ chức các buổi họp mặt cho 325 sinh viên ở các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực về quê ăn tết, thông qua đó các cấp bộ Đoàn đã vận động và trao tặng 325 suất quà cho các em sinh viên vui xuân đón tết.  Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức các đợt khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.000 hộ gia đình nhân dân nghèo, tổ chức giao lưu VHVN-TDTT, trò chơi dân gian, giao lưu ẩm thực, trưng bày mâm cổ ngày tết, thi làm bàn thờ tổ quốc, tổ chức đêm văn nghệ…thu hút đông đảoĐVTN tham gia.
1.4- Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội:            
- Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc đẩy mạnh phát triển Du lịch; BTV Tỉnh Đoàn đã chọn và đưa 50 cán bộ, ĐVTN tham gia tập huấn lớp thuyết minh viên; qua đó đã tuyển chọn và tổ chức cho ra mắt CLB thuyết minh viên Du lịch của tỉnh bao gồm 45 thành viên.
- Trong 06 tháng đầu năm, các cấp bộ đã tổ chức 03 lớp tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác thanh niên cho gần 300 cán bộ Đoàn và ĐVTN tham gia; thường xuyên đầu tư nghiên cứu các loại hình hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội. Đẩy mạnh tổ chức nhiều hoạt động tập thể nhằm thu hút thanh niên tham gia, góp phần phát triển tư duy, kỹ năng xã hội cho thanh niên. Lồng ghép nội dung huấn luyện kỹ năng xã hội cho cán bộ, ĐVTN trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, phong trào văn nghệ quần chúng, các hoạt động văn hóa thể thao, khiêu vũ, nhảy dân vũ quốc tế…
2/- Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:
2.1- Xung kích phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế:
Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phát động phong trào “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”nhằm khơi dậy tiềm năng và trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thói quen cho cán bộ, ĐVTN. Qua đó, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo phong trào thi đua sôi nổi; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc thực hiện các đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo về cải cách hành chính; xây dựng mô hình “Công sở văn minh” “Văn hoá doanh nghiệp”...
Để phát huy vai trò của thanh niên trong hội nhập kinh tế quốc tế, các cơ sở Đoàn đã tăng cường việc cung cấp các thông tin liên quan đến thời cơ, thách thức, cơ hội việc làm và trưởng thành cho thanh niên; tổ chức các diễn đàn, cung cấp thông tin trên các báo, tờ rơi, tờ tin của Đoàn để giúp thanh niên có thêm kinh nghiệm và bản lĩnh trong quá trình hội nhập. Phát động sâu rộng cho cán bộ, ĐVTN đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, tuyên truyền, tập huấn về kiến thức hội nhập quốc tế…
2.2- Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
- BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo cho các cấp bộ Đoàn triển khai cho ĐVTN đảm nhận thực hiện các mô hình: tuyến đường kiểu mẫu, đường không rác; đoạn đường, cổng trường ATGT; cánh đồng mẫu, ra quân thực hiện “Ngày chủ nhật xanh – Thứ 7 tình nguyện”…thu hút trên 13.000 ĐVTN tham gia
- Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” tiếp tục phát triển và trở thành phong trào tình nguyện rộng khắp trong các cơ sở Đoàn. Thông qua các hoạt động tình nguyện, các cấp bộ Đoàn đã vận động và tổ chức thăm, tặng 571 phần quà cho các cô, chú cao niên trong Đảng, Cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; tặng 11 căn nhà nghĩa tình đồng đội, nhà nhân ái, tình thương cho Cựu TNXP, thanh niên nghèo trong tỉnh với tổng trị giá 495 triệu đồng.
 - Hoạt động tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm, nhân các hoạt động Mừng Đảng – Mừng xuân, Tháng thanh niên năm 2013 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), có 1.890 cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tình nguyện đăng kí tham gia hiến được 1.753 đơn vị máu. Đồng thời, mỗi Đoàn cơ sở trực thuộc huyện, thành Đoàn đều thành lập ít nhất một đội hình TNTN sẵn sàng hiến máu khi cần thiết.
2.3- Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
-  Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; các cấp bộ Đoàn phối hợp với BCH Quân sự cùng cấp tổ chức Hội trại tòng quân đợt I/2013. Kết quả đã vận động gần 700 thanh niên tình nguyện Đăng ký lên đường bảo vệ tổ quốc, đã có 631 đoàn viên thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đã giao quân đợt I là 500 tân binh (trong đó 41 đảng viên, 459 đoàn viên). Cũng nhân Hội trại tòng quân các cấp bộ Đoàn đã tổ chức thăm và tặng trên 500 suất quà cho tân binh và 30 suất quà cho gia đình tân binh nghèo với tổng trị giá 110 triệu đồng;      
- Hoạt động Đoàn trong khối LLVT tiếp tục được duy trì thông qua các phong trào lớn “Xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào KHCN”, “Tuổi trẻ Bộ đội biên phòng tiếp bước cha anh xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thi đua thực hiện “6 điều Bác dạy” trong công an nhân dân, qua đó giúp ĐVTN nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng tăng cường tuần tra canh gát, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở xã hội địa phương.
- Các hoạt động “Nghĩa tình biên giới hải đảo” đã được triển khai thực hiện ngày càng có hiệu quả, tạo được tình cảm gắn bó giữa ĐVTN địa phương với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển của Tổ quốc. Nhân kỷ niệm ngày Hội Biên phòng toàn dân, ngày thành lập Bộ đội Biên phòng…các Đoàn trực thuộc Tỉnh tổ chức giao lưu, thăm hỏi, tặng quà các chiến sĩ đồn biên phòng, Hải đội đóng quân trên địa bàn tạo ấn tượng đẹp giữa đoàn thanh niên và lực lượng Bộ đội Biên phòng.
2.4- Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ:
- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiết kiệm tích lũy, tự giúp nhau về giống, vốn sản xuất, ngày công lao động,... Tiếp tục phát động phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trong thanh niên thông qua các mô hình như: Trồng màu, nuôi thủy, hải sản, sản xuất nghề truyền thống, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên đã có hơn 1.650 ĐVTN giúp nhau về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, với hàng ngàn ngày công lao động, tổng trị giá trên 350 triệu đồng.
- Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các chính sách bồi dưỡng và đào tạo cán bộ Đoàn nhiệt tình, tâm huyết tạo nguồn cán bộ các cấp ở địa phương; đồng thời phát huy các tài năng trẻ của địa phương trong các lĩnh vực học tập, lao động, khởi nghiệp…
2.5- Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:
            - BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu chỉ đạo các đơn vị Đoàn thuộc củng cố các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó khí hậu; phát động thực hiện“Ngày chủ nhật xanh – Thứ 7 tình nguyện”; tổ chức các phong trào làm vệ sinh môi trường, giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng, tuyên truyền vận động ĐVTN cùng với nhân dân các địa phương xuống đường thu gom và xử lý gần 200 tấn rác thải; phát quang bụi rậm với chiều dài 119 km, sửa lề lộ giao thông nông thôn, vận động các hộ dân và gia đình thanh niên xây dựng 712 hố rác thải hợp vệ sinh; tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình bỏ rác đúng nơi quy định, xây dựng tuyến đường không rác, tuyến đường Xanh – Sạch – Đẹp; tổ chức trồng rừng, trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị và phòng chống lụt bão các hoạt động thu hút trên 20.000 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.
V/- ĐÁNH GIÁ CHUNG:
1/ Ưu điểm:
Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm tiếp tục phát triển và có nhiều nét mới. Nổi bật là hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên, chào mừng kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các hoạt động diễn ra với khí thế sôi nổi, rộng khắp mang đậm sắc thái thanh niên; Công tác khảo sát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm, Công tác tuyên truyền giáo dục luôn được đổi mới cả về phương thức, cách thức tổ chức; tạo được những mô hình giáo dục mới, hấp dẫn thu hút sự chú ý của ĐV-TTN. Đặc biệt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục về đạo đức lối sống và ý thức pháp luật luôn đạt hiệu quả cao, giúp cho ĐV-TTN ổn định tư tưởng, tích cực học tập, lao động, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn ngày một hiệu quả, chất lượng đoàn viên, hội viên, đội viên được nâng lên cả về mặt nhận thức và hành động.Phong trào hành động đã được các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng, đáp ứng được yêu cầu của địa phương; phát huy được ý thức tình nguyện, tinh thần xung kích của Đoàn viên thanh thiến niên, tạo được môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
2/ Hạn chế:
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên công tác Đoàn và phong trào TTN 06 tháng qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhất định đó là:
- Công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên đôi lúc chưa kịp thời; nội dung, phương thức tuyên truyền một số nơi còn sơ cứng, chưa thật sự thu hút được đông đảo thanh thiếu niên.
- Hoạt động Đoàn - Hội ở địa bàn dân cư còn khô cứng, nội dung sinh hoạt thiếu tính hấp dẫn đối với thanh niên. Một số cơ sở Đoàn nhận thức chưa đúng tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng đoàn viên; nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn chậm được đổi mới. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn - Hội còn gặp nhiều khó khăn…
- Việc triển khai thực hiện một số nội dung của phong trào ở cấp cơ sở còn chậm, thiếu khí thế thanh niên, mang tính hình thức; từng lúc, từng nơi phong trào chưa gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền, của Đoàn thanh niên. Đoàn chưa có nhiều mô hình nổi bật, đột phá trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
- Tác phong, giờ giấc của thanh niên gần đây còn trì trệ, thiếu ý thức và tinh thần trách nhiệm trong công việc.
B. MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2013:
1/- Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho Đoàn viên thanh thiếu niên. Tập trung củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.
2/- Đẩy mạnh phát động thực hiện hai phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đề xuất các ý tưởng sáng tạo, đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội.
3/- Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”, “Thực hành tiết kiệm trong thanh niên”
* Đối với các hoạt động cấp tỉnh:
- Tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
            - Tổ chức Liên hoan “Tiếng hát thanh niên” tỉnh Bạc Liêu lần thứ II/2013.
- Phát động các phong trào thi đua yêu nước.
- Tổ chức Hội thao cán bộ Đoàn tỉnh Bạc Liêu.
- Khởi công cải tạo, sửa chữa nâng cấp Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm và  xây dựng Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Bạc Liêu.
- Triển khai thực hiện công trình vận động xây dựng tượng đài dũng sĩ Phùng Ngọc Liêm.
- Tổ chức Hội thi báo cáo viên trẻ giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013 (5/6/2013).
- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.
- Phối hợp với các ngành tổ chức 02 lớp “Học kỳ quân đội” (Cuối tháng 6 đầu tháng 7).
- Tổ chức Hội thi gia đình trẻ hạnh phúc (28/6)
- Tổ chức ngày Hội thiếu nhi Bạc Liêu (28/6 – 30/6)
- Tổ chức thắp nến tri ân (26/7/2013).
- Tổ chức trung thu - Đêm Hội trăng rằm (18/9/2013).
- Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV (7/2013).
- Hội thi môi trường năm 2013.
- Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông năm 2013.
- Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi.
- Tập huấn Tồng phụ trách Đội giỏi.
- Tham gia Hội trại Huán luyện viên cấp I (Trung ương Đoàn tổ chức)
- Các hoạt động về nguồn làm công tác xã hội.
 - Tổ chức Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (ngày 30/12/2013).
- Tổ chức lễ kết nghĩa với Tỉnh Đoàn Ninh Bình.
2/- Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:
- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác của BCH Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động đồng loạt:
+ Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - 2013 (ngày 05/6/2013).
+ Tổ chức Lễ thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, tượng đài liệt sỹ vào tối ngày 26/7/2013.
+ Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2013 (ngày 31/8/2013).
+ Tổ chức “Đêm hội trăng Rằm”cho thiếu nhi vào ngày 18/9/2013 (14/8 Âm lịch).
+ Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (ngày 30/12/2013).
 Trên đây là báo cáo kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN 06 tháng đầu năm và một số công việc trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
 
                                                                                         TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                      PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- VP I, II TW Đoàn;                                                               
-Ban TG TW Đoàn;                                           
- BDV Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;                                                           (Đã ký)
- Phòng PA 83 (CA tỉnh);
- BCH Tỉnh Đoàn;
- Các Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TH.                                                                      Phạm Thành Phước
                                                                                   

Số lượt người xem: 22099 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày