SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
5
4
8
Báo Cáo Thứ Bảy, 24/08/2013, 21:10

Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 8 và định hướng hoạt động tháng 9 năm 2013

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
      BCH TỈNH BẠCLIÊU                                      Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013
                *   *   *
         VĂN PHÒNG                   
         Số: ….BC/ĐTN
 
BÁO CÁO
Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 8
và một số định hướng hoạt động tháng 9/2013
---------
 
            Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí III và một số công việc trọng tâm tháng 8/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức thực hiện đạt được những kết quả như sau:
I/- TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG THANH NIÊN:
Trong tháng qua, việc nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên luôn được triển khai thực hiện một cách đồng bộ; cán bộ, ĐV-TTN an tâm học tập, sinh hoạt, lao động, công tác và nhiệt tình cống hiến cho phong trào hành động cách mạng của địa phương; đa phần ĐVTN chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, của Đoàn thanh niên; tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn, mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, đơn vị. Bên cạnh việc tổ chức giáo dục truyền thống lồng ghép với các hoạt động lễ hội, mittinh kỷ niệm, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức nhiều phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ; hoạt động kết nghĩa, hành quân dã ngoại về nguồn làm công tác xã hội; học hỏi trao đổi những kinh nghiệm trong công tác Đoàn và các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả của thanh niên.
Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn về các vấn đề liên quan đến biển đảo, chủ quyền quốc gia; Qua các buổi tuyên truyền này đã góp phần làm cho ĐVTN hiểu rõ hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam và quan điểm của nước ta hiện nay trong vấn đề Biển Đông. Tình trạng đưa hình ảnh, tin, bài, lời bình nói chung là về “Văn hóa chợ trên facebook” đảm bảo tính văn hóa, chủ yếu là viết những bình luận, trò chuyện vui tươi, bổ ích chia sẽ công việc sau những ngày làm việc mệt nhọc hoặc để xả stress trong thanh niên…
 
II/- MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”:
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng; nhất là tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2012-2017); Tuyên truyền các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, các chương trình, đề án của tỉnh huyện, thành phố về xây dựng Nông thôn mới; tăng cường việc triển khai học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua nội dung 6 bài học LLCT của Đoàn. Kết quả đã tổ chức được 69 cuộc thu hút trên 7.091 lượt cán bộ ĐVTN tham gia.
- Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt và kể chuyện hàng tháng theo từng chủ đề gắn liền với những sự kiện lịch sử trong tháng 8. Tổ chức triển khai đến lực lượng đoàn viên các văn bản có liên quan, các loại sách báo, tạp chí về Bác; tổ chức các đợt sinh hoạt dưới cờ, kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần với nội dung phong phú như: xem phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; xem đĩa “10 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, bộ phim“Hồ Chí Minh chân dung một con người”, thực hiện chương trình“sổ vàng nhật ký làm theo lời Bác” những bài hát ca ngợi về Bác …
Ngoài ra, các đơn vị Đoàn trực thuộc còn đăng ký và thực hiện nhiều công trình, phần việc hưởng ứng cuộc vận động cụ thể: hoạt động trồng và chăm sóc cây kiểng, dọn dẹp vệ sinh các khu Di tích lịch sử trong tỉnh, khu vực đền thời Bác Hồ tại xã Châu Thới huyện Vĩnh Lợi, khu vực nghĩa trang liệt sĩ...
2- Công tác giáo dục truyền thống:
Nhân các ngày lễ lớn trong tháng, các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động sôi nổi, thiết thực tạo sân chơi giải trí bổ ích lành mạnh cụ thể: tổ chức các hoạt động thắp nến tri ân nhân kỷ niệm 66 năm Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2013), tham gia Hội thao ngày thành lập LĐLĐ Việt Nam (28/7), Hội thao ngày thành lập Công an nhân dân (19/8). Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tổ chứccác hoạt động hành quân về nguồn chiếu phim tư liệu về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, truyền thống nhân dân Việt Nam; giao lưu VHVN, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn, nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của thế hệ thanh niên thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thu hút trên 18.000 lượt ĐV-TTN tham gia.
 Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền thực hiện có hiệu quả 19 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tuyên truyền hưởng ứng“Năm an toàn giao thông”, 26 tiêu chí “Thanh niên với văn hóa giao thông”; Lồng ghép tuyên truyền sửa đổi hiến pháp 1992 và dự thảo sửa đổi Luật đất đai, các luật có liên quan đến thanh niên như: Luật nghĩa vụ Quân sự, hôn nhân gia đình, Luật giao thông, Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em... Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 118 cuộc có trên 19.541lượt ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.
3- Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng:
Các Đoàn trực thuộc tỉnh tiến hành củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 18 chi đoàn ĐBDC; tổ chức mở 12 lớp cảm tình Đoàn cho 589 hội viên, đội viên và thanh niên ưu tú tham gia, qua đó đã kết nạp được 465 đoàn viên mới; chuyển đến 10, chuyển đi 1.283 (HS chuyển trường), xóa tên 86, trưởng thành 9 đoàn viên.
Công tác phát triển đảng viên luôn được trú trọng; Trong tháng qua; các cấp bộ Đoàn đã châm bồi và giới thiệu 9 đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét kết nạp 5 đảng viên mới, số còn lại tiếp tục được xem xét phát triển sau;
4- Công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam:
- Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Hội và phong trào thanh niên (Nhiệm kỳ 2009-2013); qua đó Ban thư ký UBH tỉnh đã thống nhất cho rút tên 04 ủy viên ủy ban hội tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cấp bộ Hội xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu (Nhiệm kỳ 2014 -2019).
- Ngoài ra, các cấp bộ Hội còn tập trung củng cố, kiện toàn xây dựng bộ máy tổ chức Hội LHTN Việt Nam, nâng cao chất lượng hoạt động 45 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; chú trọng đổi mới nội dung hình thức tập hợp thanh niên, quan tâm giải quyết những nhu cầu về học tập, lao động, việc làm, vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh niên. Đặc biệt, Ủy ban Hội các cấp phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, dạy nghề hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tranh thủ các nguồn vốn vay để hỗ trợ thanh niên sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống.
5- Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
- Nhằm để trang bị kiến thức cũng như kỹ năng công tác Đội cho các giáo viên Tổng phục trách Đội; Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức mở 01 tập huấn kỹ năng công tác Đội cho 253 đồng chí là giáo viên Tổng phụ trách Đội trong toàn tỉnh tham gia. Bên cạnh đó, Hội đồng đội tỉnh thường xuyên chỉ đạo Hội đồng đội các huyện, thành phố tiếp tục duy trì và tổ chức các điểm sinh hoạt Đội cho các em đội viên, thiếu nhi tại địa bàn dân cư; triển khai sổ rèn luyện đội viên và nhi đồng đến các Liên đội, chi đội trực thuộc.
- Trong thông qua,Hội đồng Đội tỉnh cũng đã đưa 03 em Chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh tham gia Hội thi chỉ huy đội giỏi cấp khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả đạt 03 em đều đạt chỉ huy Đội giỏi cấp khu vực trong đó đạt 01 em đạt giải III.
- Ngoài ra, Hội đồng đội các cấp thường xuyên tổ chức tập dợt các bài trống và nghi thức đội cho giáo viên, tổng phụ trách và BCH Liên đội chào mừng đầu năm học mới. Tiếp tục triển khai vận động các loại “Quỹ vì bạn nghèo”, “Quỹ kế hoạch nhỏ”, “Vòng tay bè bạn” vận động tập viết, sách vỡ, quà tặng các em thiếu nhi nhân đầu năm học mới; duy trì sinh hoạt CLB tổng phụ trách đội hàng tháng.
 6- Các phong trào hành động của Đoàn:
            - BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã tổ chức lễ tổng kết các hoạt động hè tình nguyện của sinh viên các trường Đại học thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Bạc Liêu; kết thúc đợt hoạt động tình nguyện hè năm nay; BTV Tỉnh Đoàn đã trao bằng khen  của UBND tỉnh cho 02 tập thể, 06 cá nhân và 09 giấy khen của Tỉnh Đoàn cho sinh viên các trường Đại học thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc trong chuyến tình nguyện hè 2013.
            - Cũng nhân chiến dịch tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động hành quân dã ngoại, về nguồn làm công tác xã hội; làm giao thông nông thôn, thủy lợi thủy nông nội đồng; tuyên truyền vận động ĐVTN xây dựng nông thôn mới; giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tổ chức cho ĐVTN xuống đường thu gom rác thải; phát quang bụi rậm; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hộ dân nghèo, trao quà cho học sinh, gia đình chính sách khó khăn; tẩm mùn ngừa sốt xuất huyết, trao 04 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà tình bạn; các hoạt động thu hút trên 16.000 ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia.
            Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” cũng được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm; nhân ngày (27/7) ngày thương binh liệt sĩ, các cấp bộ Đoàn trực thuộc đã tổ chức thắp hương và cắm hoa cho gần 10 ngàn ngôi mộ trên địa bàn tỉnh; cũng nhân dịp này, các đơn vị đã tổ chức thăm và tặng 158 phần quà cho gia đình chính sách, gia đình thương binh, liệt sĩ, Cựu TNXP nghèo với tổng trị giá 65 triệu đồng.
            - Duy trì hoạt động của các đội DQTV, Thanh niên XKAN tiếp tục tổ chức tuần tra canh gát thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh chính trị; trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Đồng thời tăng cường tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tích cực phòng chống các TNXH nhất là ma túy, mại dâm, cờ bạc, số đề…thu hút đông đảo  ĐVTN tham gia. Đoàn thanh niên Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thông qua việc tuyên truyền về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức và trộm cắp, cướp giật để quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống, tố giác tội phạm và bài trừ các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh công tác nghiệp vụ: bắt, xử lý đối tượng phạm tội về ma túy; vận động gia đình, người thân đưa con em nghiện ma túy đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh Bạc Liêu; đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt, thanh loại đối tượng truy nã…      
- Phong trào “Hiến máu nhân đạo”, Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” luôn được các cấp bộ Đoàn, Hội quan tâm chú trọng; trong tháng qua các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động 250 cán bộ, ĐVTN tham gia đăng kí hiến máu cho Bệnh viện Bạc Liêu và các Bệnh viện Đa khoa của huyện kết quả đã hiến được 255 đơn vị máu.
- Song song đó, các cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè: làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường “Xanh – Sạch – Đẹp”; tổ chức thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thanh niên nghèo; tổ chức các hoạt động vì an sinh xã hội, giao lưu VHVN, TDTT…
III/- MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THÁNG 9:
- Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.
- Tổng kết chiến dịch tình nguyện hè năm 2013.
- Hội thao truyền thống cán bộ Đoàn.
- Tổ chức trung thu cho thiếu nhi (18/9)
- Tổ chức hội thi Bí thư ĐCS giỏi cấp tỉnh.
- Tổ chức sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN quý II/2013
Trên đây là báo cáo công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 8 và một số nhiệm  vụ trọng tâm tháng 9 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
                                    
                                                                                 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
 Nơi nhận                                                                             PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 -VP I, II TW Đoàn;                                                                                                        
-Ban TG TW Đoàn;                                                                                                       
- BDV Tỉnh ủy;                                                                                      
- VP Tỉnh ủy; UB MTTQ tỉnh;:                                                            (Đã ký)  
- Phòng PA 83 (CA tỉnh);
- TT Tỉnh Đoàn;
- Các Đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, TH.                                                                              Ngô Thành My
 
 
 
 

Số lượt người xem: 4770 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày