SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
8
9
6
2
5
Hệ thống Văn Bản Thứ Hai, 05/08/2019, 09:30

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số: 172-KH/TĐTN-BTG
          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu, ngày 05 tháng 8 năm 2019

 
KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
---------------
 
Thực hiện Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc “Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, các phương thức, thủ đoạn hoạt động “tín dụng đen”. Xác định những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý nhà nước về ANTT và công tác phòng, ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.
- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh, từng bước kiềm chế, tiến tới làm giảm và xóa bỏ tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương, đơn vị.
- Xem đây là nội dung trọng tâm, thường xuyên, đồng thời cũng mang tính cấp bách trong tình hình hiện nay.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA ĐIỂM CẦN TẬP TRUNG ĐẤU TRANH
1. Đối tượng đấu tranh
-       Các cơ sở cầm đồ, cơ sở kinh doanh dịch vụ (công ty đòi nợ thuê, công ty tài chính…) có biểu hiện hoạt động “tính dụng đen”.
-       Các tổ chức tín dụng hoạt động biến tướng dưới mọi hình thức (khuyến mãi, hoa hồng, huy động vốn để đầu tư, ủy thác đầu tư, đầu tư trái phiếu… với lãi suất cao).
-       Các cá nhân có biểu hiện hoạt động cho vay tài chính bất hợp pháp, có dấu hiệu hoạt động của băng nhóm tội phạm.
-       Các cơ sở, cá nhân có biểu hiện huy động vốn với lãi suất cao bất thường (chơi hụi, họ, phường…) hoặc góp vốn dưới mọi hình thức kinh doanh đa cấp.
-       Các đối tượng “tín dụng” trong sới bạc; tin nhắn trên điện thoại, quảng cáo bằng hình thức như tiếp thị, tờ rơi… các đối tượng hoạt động tín dụng qua mạng Internet dưới dạng cho vay trực tuyến, vay ngân hàng (iDong, Doctor Dông…) với lãi suất cao.
-       Các cơ sở có biểu hiện nghi vấn tàng trữ các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; chủ cơ sở, nhân viên có quá khứ liên quan đến các hành vi trên, hoặc có quan hệ với các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về vũ khí, vật liệu nổ.
-       Các cơ sở đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc có biểu hiện nghi vấn liên quan đến các hành vi cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt, hủy hoại tài sản, các hành vi đe dọa, gây rối trật tự công cộng như đặt vòng hoa tang, quan tài, đổ chất bẩn, chất thải nhằm đòi nợ, siết nợ…
-       Các cơ sở cầm đồ có biểu hiện cầm cố tài sản không rõ nguồn gốc, tài sản do người khác phạm tội mà có.
2.     Địa bàn đấu tranh
         Trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung vào địa bàn trung tâm ở các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh và địa bàn các xã, phường thị trấn trọng điểm, phức tạp về ANTT; các tuyến địa bàn giáp ranh các tỉnh, nơi tội phạm hoạt động phức tạp, chú ý những nơi đông dân cư có nhiều đối tượng lợi dụng hoạt động hoặc công ty. Doanh nghiệp tín dụng có biểu hiện hoạt động liên quan đến “tín dụng đen” đang gây bức xúc trong dự luận thời gian qua.
III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị sô 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường đảm bảo ANTT trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng, bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.
2. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong các giao dịch dân sự (các quy định của Bộ luật Dân sự về Hợp đồng cho vay tài sản; Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019 của Hội đồng thẩm phán Toàn án nhân dân tối cao về hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm; Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi biêu, phường và các văn bản hướng dẫn liên quan). Tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến vỡ hụi, họ, biêu, phường thời gian qua để cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân không trực tiếp hoặc gián tiếp cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đời nợ, kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.
3. Các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
4. Tích cực tuyên truyền các chính sách tài chính, hỗ trợ thanh niên vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên; kịp thời tuyên tuyền nâng cao cảnh giác về phương thức, thủ đoạn và hậu quả do “tín dụng đen” gây ra; tuyên truyền các vụ việc vỡ hụi, vỡ họ, lừa đảo thông qua huy động vốn.
5. Phối hợp giám sát tại địa bàn khu dân cư, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia tố giác, đấu tranh, lên án đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến “tín dụng đen”; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động tín dụng nhằm đảm bảo cho người dân, đặc biệt là những đối tượng khó khăn được tiếp cận dịch vụ tài chính toàn diện.
6. Phát động phong trào, huy động cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân phối hợp với lực lượng chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo... liên quan đến “tín dụng đen”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh
-       Xây dựng và ban hành Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến các Đoàn trực thuộc để triển khai thực hiện.
-       Phối hợp với các ngành liên quan cùng cấp tổ chức các hoạt động, chương trình nhằm tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.
-       Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn: là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng văn bản chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện; giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả; chịu trách nhiệm tuyên truyền, thông báo những phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật, hậu quả của “tín dụng đen” và các vụ việc nghiêm trọng liên quan khác để cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.
-       Giao ban Thanh niên nông thôn, công nhân viên chức và đô thị Tỉnh đoàn: Tổng hợp và cung cấp những thông tin liên quan đến các chính sách tài chính, hỗ trợ thanh niên vay vốn ngân hàng, tổ chức tài chính hợp pháp.
2. Các Đoàn trực thuộc
-       Căn cứ Kế hoạch này, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị chủ động xây dựng văn bản triển khai thực hiện.
-       Tăng cường phối hợp với các ngành liên quan cùng cấp thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền cũng như ra quân giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật và các vụ việc nghiêm trọng có liên quan đến “tín dụng đen”.
-       Báo cáo kết quả triển khai thực hiện định kỳ theo 6 tháng, 01 năm gửi về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, gmail: bantuyengiaotdbl@gmail.com (số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu).
          Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và các Đoàn trực thuộcnghiêm túc triển khai thực hiện.
 

Nơi nhận:
- Ban TG TW Đoàn;
- UBND tỉnh;                  
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;          
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- BTV Tỉnh đoàn;       
- Ban TNNT, CNVC và ĐT Tỉnh đoàn;
- Các huyện, thị, thành Đoàn
và các Đoàn trực thuộc;
- BBT website Tỉnh đoàn;
- Lưu VT, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Lương Văn Pho

 
 

Số lượt người xem: 821 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày