SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
1
1
8
7
6
2
Công Văn Thứ Tư, 01/04/2020, 14:22
Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp  (06/11)
XEM VÀ TẢI VỀ TẠI ĐÂY
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII  (04/04)
Xem và tải Công văn tại đây!
Công văn phát hành Thể lệ và Bộ câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019  (29/03)
- Xem và tải Công văn về tại đây (Scan): - Xem và tải Công văn về tại đây (W): - Xem và tải Thể lệ về tại đây: - Xem và tải Bộ câu hỏi về tại đây:
Công văn về việc đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên năm 2019  (08/03)
Công văn triển khai Ngày hội thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn năm học 2018 - 2019  (01/03)
Tải và xem văn bản về tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày