SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
1
2
5
6
2
8
Chương Trình Thứ Hai, 13/01/2014, 08:10

Chương trình phối hợp công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2013 - 2014

TỈNH ĐOÀN – SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BẠC LIÊU
---------------
   Số: 10 /CTr-SGDĐT-ĐTN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Bạc Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2014

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học
 năm học 2013 - 2014
----------------------------
 
Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai chương trình năm học 2013 – 2014, đồng thời thực hiện có hiệu quả Chương trình số 355/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 25/3/2013 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2017.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu thống nhất ban hành chương trình phối hợp triển khai Công tác Đoàn, Đội và phong trào Thanh thiếu nhi trường học năm học 2013 - 2014, cụ thể như sau:
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP
1. Tham gia các hoạt động quy mô cấp toàn quốc:
 
TT
Nội dung hoạt động
Cơ quan chủ trì
Cơ quan
 thực hiện
Thời gian        tổ chức
1
Cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
TW Đoàn
- Ban TNTH
- Vụ CT HSSV
Cả năm học
2
Tuyên dương Sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Kim Đồng, Cây bút tuổi hồng, Cánh én hồng.
TW Đoàn
- Ban TNTH
- Ban CTTN
- Vụ CT HSSV
1/2014
3/2014
5/2014
8/2014
3
Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam.
Bộ GDĐT
- Vụ KHCN
- Ban TNTH
Tháng 11/2013
4
Hội thi giai điệu tuổi hồng
Bộ GDĐT
- Vụ CT HSSV
- Ban TNTH
- Ban CTTN
Tháng 6/2014
5
Trại hè thiếu nhi Quốc tế tại Việt Nam.
TW Đoàn
- Ban CTTN
- Vụ CTHSSV
7/2014
6
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XX - 2014
TW Đoàn
- TT Phát triển KH, CN và Tài năng trẻ
- Ban TNTH
 
 
2. Hoạt động cấp tỉnh:
 
TT
 
Nội dung hoạt động
CQ chủ trì
CQ Phối hợp
Thời gian        tổ chức
01
- Hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)
 
- Hoạt động 9/1
- Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2014)
- Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2014)
- Sở GD&ĐT
 
- Tỉnh Đoàn
- Tỉnh Đoàn
 
- Tỉnh Đoàn
- Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, THCN, TTGDTX
- Tỉnh Đoàn
- Sở GD&ĐT
 
- Sở GD&ĐT
- 20/11/2013
 
 
- 9/1/2014
- 26/3/2014
 
- 15/5/2014
02
Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân năm 2014
Tỉnh Đoàn
Sở GD&ĐT
Sở LĐTB&XH
Hội Nhà Báo Tỉnh
Đầu tháng 2/2014
03
- Triển khai Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu” năm học.
- Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” tỉnh Bạc Liêu năm 2014
- Tỉnh Đoàn
 
- Tỉnh Đoàn
- Sở Giáo dục & Đào tạo
- Sở GD ĐT, Hội Khuyến học tỉnh
- Cả năm học
- Tháng 7/2014
04
Chương trình “Em yêu lịch sử Việt Nam”, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, truyền thống, đạo đức và thực hiện các chương trình về nguồn, đến với làng nghề, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Cả năm học
05
Đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường, các hội thi, liên hoan nghệ thuật, văn hóa thể thao cho thiếu nhi; tổ chức “Liên hoan Đàn và hát dân ca”, “Liên hoan các trò chơi dân gian”…
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cả năm học
06
Tổ chức các mô hình trại cho thiếu nhi như: Trại hè học từ thiên nhiên, trại sáng tác thơ, văn tuổi học trò, trại huấn luyện kỹ năng sống.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cả năm học
07
Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên.
Bộ GDĐT
Tỉnh Đoàn
Cả năm học
08
Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”.
Bộ GDĐT
Tỉnh Đoàn
Cả năm học
09
Chương trình “Khi tôi 18” trong học sinh các trường trung học phổ thông.
 Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Cả năm học
10
Phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cả năm học
11
Phối hợp tổ chức các hoạt động hướng nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Sở GDĐT
Tỉnh Đoàn
Cả năm học
12
Tổ chức Tháng Thanh niên, Chương trình Tiếp sức mùa thi và chiến dịch TN, HS, SV tình nguyện - Hè 2014.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tháng 5,6,7,8/2014
13
Ngày hội Kế hoạch nhỏ tại tất cả các Liên đội.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cả năm
14
Thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học sinh yếu kém trong học tập để đảm bảo không có học sinh bỏ học vì học lực yếu kém. Tổ chức tốt Cuộc vận động “Giúp bạn tới trường”.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cả năm
15
Liên hoan tuyên truyền măng non, bảo vệ môi trường, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích, ma túy.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tháng 6 đến 8/2014
16
Phối hợp triển khai các chương trình dạy bơi, học bơi, phòng chống đuối nước trong thiếu nhi.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan
Cả năm học
17
Triển khai thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề; kiểm tra việc triển khai thực hiện thông tư số 52 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên tổng phụ trách Đội giỏi; Sửa đổi, bổ sung Thông tư 23 về chế độ, chính sách cho giáo viên Tổng phụ trách Đội.
Sở Giáo dục và Đào tạo
Tỉnh Đoàn
 
Cả năm học
18
Triển khai đồng bộ chương trình “Rèn luyện đội viên sửa đổi”; sổ theo dõi rèn luyện nhi đồng và đội viên.
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo
Cả năm học
19
- Tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI – năm 2014
 
- Chỉ đạo tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố năm 2014.
- Tỉnh Đoàn
 
 
- Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo
- Sở GD ĐT và các ngành liên quan
- Phối hợp với các ngành liên quan
 
20
Định kỳ đối thoại giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh, sinh viên.
Sở GDĐT
Tỉnh Đoàn
Cả năm học
21
- Điều động lực lượng tham gia các buổi diễn đàn, mittinh theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh như: Ra quân chiến dịch mùa hè tình nguyện, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, ngày môi trường thế giới...
- Tuyên truyền Luật Giao thông ở các trường
Tỉnh Đoàn
Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng một số Sở, Ban, Ngành liên quan
Cả năm
22
Tập huấn Giáo viên – TPT Đội, cán bộ Đoàn trường học
Tỉnh Đoàn
Sở GD ĐT, các trường Đại học, CĐ, TTGDTX, THCN
Tháng 8/2014
23
Tổ chức triển khai Diễn đàn phòng chống tội phạm, ma túy trong trường phổ thông, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; Hội thi tìm hiểu an toàn Giao thông;
Sở GD&ĐT
Tỉnh Đoàn
Công an tỉnh
Cả năm
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp tỉnh:
- Thống nhất phối hợp tổ chức một số hoạt động quy mô cấp tỉnh và tham gia các hoạt động cấp toàn quốc, đồng thời triển khai các nội dung hoạt động đến các đơn vị gtrực thuộc.
- Kiểm tra, giám sát và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện chương trình năm học.
- Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình năm học theo từng học kỳ và năm học.
            2. Các huyện, thành Đoàn:
- Chủ động phối hợp cụ thể hóa Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo thành chương trình, kế hoạch phối hợp của đơn vị; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.
- Thống nhất các hoạt động quy mô địa phương; Chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động cấp tỉnh và toàn quốc.
- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp khi kết thúc năm học. Các huyện, thành đoàn, Đoàn trường trực thuộc gửi báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2013 - 2014 về Ban Thanh thiếu nhi Trường học Tỉnh Đoàn trước ngày 05/6/2014.
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
 
 
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
 
 
 
 
 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Văn phòng I, II TW Đoàn;
- Ban TNTH TW Đoàn;
- Hội đồng Đội TW;
- Ban Dân vận tỉnh uỷ;
- BTV Tỉnh Đoàn;                      
- Ban Giám đốc Sở GDĐT;                                           
- BTV các huyện, thành Đoàn;
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Hội đồng Đội các huyện, thành phố;
- Các Ban, Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, Ban TTNTH.

Download Chương trình tại đây


Số lượt người xem: 2556 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày