SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
4
4
8
8
8
9
Kế Hoạch Thứ Năm, 18/07/2019, 00:25
Kế hoạch phối hợp Thành lập và tổ chức hoạt động Câu lạc bộ Lý luận trẻ  (02/07)
Xem và tải Kế hoạch về tại đây.
Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)  (08/03)
XEM VÀ TẢI KẾ HOẠCH VỀ TẠI ĐÂY XEM VÀ TẢI ĐỀ CƯƠNG VỀ TẠI ĐÂY
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019  (01/03)
Tải và xem văn bản tại đây.
Kế hoạch Tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại năm 2019  (27/02)
Xem và tải Kế hoạch tại đây!
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu 2019  (27/02)
Xem và tải văn bản tại đây!

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày