SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
3
3
3
7
7
8
Kế Hoạch Thứ Tư, 22/05/2019, 20:35
Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019)  (08/03)
XEM VÀ TẢI KẾ HOẠCH VỀ TẠI ĐÂY XEM VÀ TẢI ĐỀ CƯƠNG VỀ TẠI ĐÂY
Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019  (01/03)
Tải và xem văn bản tại đây.
Kế hoạch Tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại năm 2019  (27/02)
Xem và tải Kế hoạch tại đây!
Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu 2019  (27/02)
Xem và tải văn bản tại đây!
Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Năm an toàn giao thông 2019"  (27/02)
Xem và tải Kế hoạch tại đây!

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày