Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thông qua các trang mạng xã hội

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 13/05/2021, 17:55
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thông qua các trang mạng xã hội

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh; trong thời gian, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp đã không ngừng tổ chức nhiều hoạt động, phong trào mang ý nghĩa giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Đặc biệt, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi thông qua các trang mạng xã hội đã được các cấp Đoàn, Hội triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

ĐVTN trong giờ thực hành tại lớp tập huấn nâng cao kỹ năng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại do Tỉnh đoàn tổ chức

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ xuyên suốt của các tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh; thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục của Đoàn đã giúp cho đoàn viên, thanh thiếu nhi ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ thế hệ trẻ có đủ phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực và trí tuệ để đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng và Chính quyền phân công. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Công nghệ 4.0) đã và đang tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh những lợi ích mà nó mang lại thì nhiều nước trên thế giới (Trong đó có Việt Nam) đang bị tác động không nhỏ bởi những vấn đề “An ninh phi truyền thống” từ chính cuộc cách mạng 4.0 này. Các thế lực và phần tử xấu đã và đang lợi dụng các trang mạng xã hội để đăng tải, đưa các thông tin sai sự thật, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước, tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc, thông tin giả, gây hiệu ứng tâm lý xã hội trước những vấn đề có tính thời sự của đất nước; trong đó, chúng đặc biệt nhằm vào đối tượng thanh niên, học sinh, sinh viên. Từ đó, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, giáo dục của các tổ chức bộ Đoàn, Hội nói riêng, của các cấp , các ngành nói chung.

Nhận thức rõ những khó khăn, thách thức đó, trong thời gian qua, các cấp Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, giáo dục; đẩy mạnh công tác năm bắt tình hình tư tưởng và dự luận trong thanh niên, từ đó, kịp thời định hướng, giáo dục phù hợp với từng đối tượng thanh niên; mỗi tổ chức Đoàn, Hội từ tỉnh đến cơ sở đều chủ động thành lập các trang fanpage của đơn vị, mỗi cán bộ Đoàn, Hội đều thành lập trang cá nhân trên các trang mạng xã hội, từ đó, theo dõi, nắm băt tình hình tư tưởng, diễn biến dư luận thông qua các thông tin chia sẻ trên trang cá nhân của đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn. Thông qua các trang fanpage, các cấp Đoàn, Hội đã có nhiều định hướng và truyền tải các thông tin chính thống về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước kịp thời đến các đối tượng thanh niên, thiêu niên và nhi đồng, cụ thể như: đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập một trang Website “Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn Bạc Liêu”, 4 trang fanpage gồm: Tuổi trẻ Bạc Liêu theo dấu chân Bác, Cổng thông tin Tỉnh đoàn Bạc Liêu, Tre xanh Bạc Liêu, Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Đối với cấp huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị Đoàn trực thuộc đều thành lập ít nhất một Website và 2 fanpage của Đoàn, Hội quản lý; đối với cấp xã và Đoàn cơ sở tương đương có ít nhất một trang fanpage. Bên cạnh đó, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhận dạng đúng những thông tin sai lệnh, phản bác lại các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường chia sẻ những hoạt động ý nghĩa của Đoàn, tin người tốt – việc tốt.

Hàng năm, các trang fanpage cấp tỉnh chia sẻ và đăng tải hơn 1.500 lượt tin, bài; thu hút hàng triệu lượt tiếp cận, tương tác, chia sẻ và like. Nhiều tin, bài thu hút sự chú ý và quan tâm tích cực của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt, tổ chức Đoàn các cấp đã tận dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội để tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến, bình chọn qua trang fanpage; tạo sự hứng thú và khám phá của đoàn viên, thanh niên, từ đó, thu hút ngày càng đông đảo lực lượng trẻ tham gia vào các trang mạng xã hội do tổ chức Đoàn, Hội quản lý. Từ đây, tạo ra nhiều diễn đàn thiết thực, ý nghĩa nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống có hiệu quả trong thanh thiếu nhi.

Có thể nói, việc sử dụng có hiệu quả các trang mạng xã hội để định hướng, tuyên truyền, giáo dục trong thanh thiếu nhi là một một mô hình sáng tạo, phù hợp với điều kiện và tình hình phát triển, hội nhập của đất nước trong thời kỳ mới; là hình thức đoàn kết, tập hơp thanh niên phù hợp với điều kiện thực tế, tạo môi trường sinh hoạt hiệu quả, đáp ứng với nhu cầu chính đáng của thanh thiếu nhi; góp phần làm dừng, làm giảm các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật đối với thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh cần phải nhân rộng và sáng tạo ra nhiều nội dung ý nghĩa, thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục nói chung và lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống trong thanh thiếu nhi nói riêng, đóng góp vào công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ vừa hồng – vừa chuyên,  bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hình ảnh các trang fanpage do Tỉnh đoàn quản lý:

 

 

 

Số lượt xem: 2258

Quốc Tịnh - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com