Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
​​​​​​​
 
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đoàn khối: Tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2020 theo Quy định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Tin hoạt động cơ sở
Thứ hai, 24/08/2020, 21:30
Màu chữ Cỡ chữ
Đoàn khối: Tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2020 theo Quy định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 90-HD/UBKTTWĐ ngày 20/02/2020 của Ủy Ban kiểm tra (UBKT) Trung ương Đoàn về “Công tác kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW năm 2020”; Hướng dẫn số 60-HD/TĐTN-BTC ngày 16/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.Trên cơ sở đó, UBKT Đoàn khối đã xây dựng Kế hoạch số 44-KH/UBKT-ĐK ngày 24/12/2020 triển khai quán triệt đến các cấp bộ Đoàn trong Khối.

Trong năm 2020, UBKT Đoàn khối đã chủ trì tổ chức 02 đợt giám sát: Giám sát việc thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở 16 đơn vị; giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và Chỉ thị 12-CT/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh” ở 15 đơn vị.

UBKT Đoàn khối thực hiện công tác giám sát tại Chi đoàn Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Bạc Liêu

Cùng với công tác giám sát thì công tác phản biện xã hội cũng được UBKT Đoàn khối đổi mới trong quá trình triển khai thực hiện để phù hợp với thời đại công nghệ 4.0 và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. UBKT Đoàn khối đã tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ khối; theo đó các dự thảo được gửi đến địa chỉ email của các tổ chức cơ sở Đoàn, của cá nhân ĐVTN để lấy ý kiến góp ý, trong đó nêu rõ thời hạn cuối cùng để góp ý và đề nghị hồi đáp khi đã nhận được. Qua đó đã có 23 ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi), có trên 200 lượt ý kiến góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ khối.

Nhìn chung, hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2020 theo Quy định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị được UBKT Đoàn khối chủ động tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Khối đã đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Khối chưa đạt nhiều kết quả theo mong muốn. Việc xác định nội dung, hình thức giám sát còn lúng túng; công tác giám sát và phản biện chưa đáp ứng yêu cầu, chủ yếu thực hiện các giám sát chuyên đề trong hệ thống Đoàn và phần lớn dừng lại ở việc tham gia góp ý vào các dự thảo luật, dự thảo văn kiện Đại hội khi cấp ủy Đảng yêu cầu. Đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối chưa có kinh nghiệm trong công tác giám sát, phản biện xã hội nên hiệu quả mang lại chưa cao.   

Để Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” ngày càng đi sâu vào cuộc sống một cách hiệu quả, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nói chung, tuổi trẻ Khối các cơ quan tỉnh nói riêng ngày càng phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc thực hiện chức năng giám sát phản biện theo cơ chế và luật định, cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tích cực của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp, sự nỗ lực hết mình của các cấp bộ Đoàn trong Khối.

Số lượt xem: 386

Lan Anh – BBT

Tin đã đưa
 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
 
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com