Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bạc Liêu kiểm tra, giám sát chuyên đề cuối năm 2020

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 22/10/2020, 08:58
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bạc Liêu kiểm tra, giám sát chuyên đề cuối năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 220-KH/TĐTN-UBKT ngày 31/3/2020 của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn về nội dung đi “Kiểm tra, giám sát chuyên đề và Giám sát ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn năm 2020”.

Đồng chí Lê Thị Ngọc Linh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra làm việc với Thành đoàn Bạc Liêu

Từ ngày 19 - 21/10/2020, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn có thành lập 04 đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề cuối năm2020 tại 11/16 đơn vị Đoàn trực thuộc. Nội dung kiểm tra chuyên đề gồm việc triển khai, xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”các chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đoàn và công tác giáo dục của Đoàn đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn, triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 06/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Hội, Đội; tình hình hoạt động vốn ủy thác tại các đơn vị. Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ Đoàn”; Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.
Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án, Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các Chương trình, đề án, Kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; Việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên và công tác thanh niên. Việc kiểm tra, giám sát chuyên đề đã được thực hiện đồng bộ, toàn diện đúng quy trình, phương pháp, đảm bảo nội dung, thời gian quy định.
 Kết quả cho thấy các đơn vị đã chủ động xây dựng văn bản cụ thể hóa và thực hiện các Đề án, Kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và các Chương trình, đề án, Kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, việc thực hiện pháp luật, chính sách thanh niên đã có bước chuyển biến quan trọng, đạt kết quả tốt. Trong năm có tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ nhằm rút ra kinh nghiệm cho những năm tiếp theo đạt chất lượng, hiệu quả cao. Tuy nhiên, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở một số đơn vị còn hạn chế nhất định, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh Đoàn cũng đã nêu ra những giải pháp cụ thể để các đơn vị thực hiện trong năm 2020 đạt kết quả tốt hơn.
 

Số lượt xem: 1054

Thúy Ái - BBT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com