Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Điều phối viên Quốc gia đến thăm và làm việc với dự án ARTEMIA Bạc Liêu

Tin trong tỉnh
Thứ hai, 15/03/2021, 08:30
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: Điều phối viên Quốc gia đến thăm và làm việc với dự án ARTEMIA Bạc Liêu

Ngày 11/03/2021 bà Nguyễn Thị Thu Huyền – Điều phối viên Quốc gia đã có buổi đến thăm và làm việc với HTX NTTS Thuận Thành nhằm rà soát lại các hoạt động đã thực hiện được của Dự án cho đến thời điểm hiện tại. Năm thứ 2 Dự án “Thí điểm mô hình sản xuất Artemia cho người dân ở xã đặc biệt khó khăn nhằm thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng bãi ngang ven biển huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu” được tiếp tục thực hiện tại xã Vĩnh Hậu và Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình với quy mô 35 ha/50 hộ năng suất bình quân đạt đến thời điểm hiện tại là 40kg/ ha.  

Description: C:\Users\mrHP\Desktop\z2856195360262_778ea92085df8e4cbebf9f95074bf8b4.jpg

Ngoài buổi đến thăm các hộ dân nuôi Artemia, bà Nguyễn Thị Thu Huyền còn làm việc với lãnh đạo huyện Hòa Bình, Ban điều hành và nhóm chuyên gia thuộc Dự án nhằm lắng nghe những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện, đề xuất các giải pháp đối với những khó khăn chưa thực hiện được, các biện pháp nhằm nhân rộng và bền vững mô hình sau khi dự án kết thúc.