Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: 100% đoàn viên hoàn thành việc học các bài Lý luận chính trị (sửa đổi)

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 05/11/2020, 20:30
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: 100% đoàn viên hoàn thành việc học các bài Lý luận chính trị (sửa đổi)

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên là nhiệm vụ quan trọng, cần phải thực hiện thường xuyên. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức các lớp học tập bồi dưỡng các bài học Lý luận chính trị (sửa đổi) trong đoàn viên.

Huyện đoàn Đông Hải

Theo đó, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 100% Huyện, Thị, Thành đoàn và tương đương chủ động tổ chức tuyên truyền, triển khai các bài học Lý luận chính trị (Sửa đổi) đến đoàn viên thanh niên phù hợp với từng khối đối tượng và bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể như: Tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị học tập, triển khai các bài học Lý luận chính trị (Sửa đổi); lồng ghép triển khai trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ đoàn chủ chốt các cấp… Qua đó, 100% Huyện, Thị, Thành đoàn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các Huyện, Thị xã, Thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị triển khai; riêng đối với các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn tương đương cấp huyện cũng đã chủ động phối hợp với các cơ quan cùng cấp tổ chức triển khai các bài học lý luận chính trị (Sửa đổi) đến đoàn viên tại đơn vị. Kết quả, tổ chức được 16 lớp thu hút gần 1.850 đoàn viên tham gia học tập.

Song song đó, đối với cấp cơ sở, tùy vào điều kiện thực tế từng địa phương, đơn vị, các cơ sở Đoàn trong toàn tỉnh cũng đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai các bài học lý luận chính trị (Sửa đổi) đến đoàn viên. Ngoài ra, còn lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Đoàn - Hội, sinh hoạt chuyên đề; xem các Video, Infographic; trong các chương trình rèn luyện đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp… Đồng thời, tổ chức tuyên truyền và phát động cho đoàn viên truy cập vào Website: hoclyluan.doanthanhnien.vn để học tập và nghiên cứu, đây là trang Cổng thông tin điện tử học tập lý luận chính trị do Trung ương Đoàn thiết lập. Kết quả, tổ chức lồng ghép được 2.642 cuộc thu hút 29.530 đoàn viên tham gia. 

Như vậy, tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức cho đoàn viên tham gia học tập các bài học Lý luận chính trị và làm bài kiểm tra với hình thức tự luận, tính đến cuối tháng 10 năm 2020, trong toàn tỉnh đã có 31.380/31.380 đoàn viên tham gia học tập và hoàn thành tốt bài kiểm tra (Đạt 100%)

Với những kết quả đạt được trong triển khai các bài học lý luận chính trị (Sửa đổi) đã góp phần giúp cho đoàn viên Bạc Liêu nắm được những vấn đề lý luận chính trị cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, về Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; từ đó, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên; góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới của đất nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. 

Hình ảnh của các đơn vị còn lại:
                                                 

Đoàn khối Cơ quan tỉnh 

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Huyện đoàn Phước Long

Thị đoàn Giá Rai

 

 

Số lượt xem: 767

BTG

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com