Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tin trong tỉnh
Thứ bảy, 20/11/2021, 12:52
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xác định công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, từ đó tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và quan trọng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ tỉnh nhà trong thời gian tới. 

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết cho cán bộ Đoàn, đoàn viên

Thời gian qua, tuổi trẻ Bạc Liêu đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua nhiều hình thức như: Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội, đăng tải nội dung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn, Hội quản lý, chia sẻ các tin, bài viết, các infographic tuyên truyền về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn, Hội quản lý… 

Đối với Đoàn cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai cho 100% cán bộ Đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở tham gia hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, toàn tỉnh có 01 điểm cầu cấp tỉnh, 12 điểm cầu cấp huyện và tương đương với gần 300 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt trên địa bàn tỉnh tham dự. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết, Chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021cho 250 đại biểu học tập; ngoài ra, các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp còn được tham gia các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết do cấp ủy tổ chức. Để dánh giá kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Chỉ sau tuần đầu tiên phát động, toàn tỉnh đã có 7.545 thí sinh là cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên đang học tập, sinh hoạt trên địa bàn tỉnh tham gia với tổng số 12.895 lượt thi thành công, đây là kết quả mang tín hiệu tích cực góp phần thành công cho Cuộc thi.

Song song đó, Ban thường vụ Tỉnh đoàn còn triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo, tổ chức Hội nghị triển khai, đồng thời, đưa nôi dung chương trình hành động của Đoàn vào Tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, từ đó, giúp cho đoàn viên thanh niên tiếp cận, năm bắt nhanh chóng những nội dung chương trình hành động của Đoàn tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên địa bàn tỉnh. 

Đối với các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong học tập Nghị quyết nên đã chủ động tham mưu cho cấp ủy tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, quán triệt, triển khai đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn. Song, do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh nên các hoạt động tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cũng đã linh hoạt, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quán triệt nghị quyết cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị như: Lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đăng tải nội dung tuyên truyền trên các trang mạng xã hội do các cấp bộ Đoàn, Hội quản lý, chia sẻ các tin, bài viết, các infographic tuyên truyền về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các trang mạng xã hội… 

Kết quả, với nhiều hình thức quán triệt, triển khai, tính đến nay, toàn tỉnh có 2.149/2.149 cán bộ Đoàn; 26.892/26.892 đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đạt 100% chỉ tiêu chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của tỉnh đã đề ra.

Một số hình ảnh khác của Đoàn cơ sở:

 

Số lượt xem: 415

Ban Tuyên giáo

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com