Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Cán bộ Tỉnh đoàn Bạc Liêu thực hiện chủ trương 1+2 năm 2021

Tin trong tỉnh
Thứ bảy, 30/10/2021, 21:23
Màu chữ Cỡ chữ
Cán bộ Tỉnh đoàn Bạc Liêu thực hiện chủ trương 1+2 năm 2021

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp Trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 - 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số 09-HD/TĐTN-TCKT ngày 10/5/2018 về “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2018 - 2022”; Theo đó, cán bộ đoàn cấp tỉnh đi công tác cơ sở phải đủ 1 tháng (30 ngày/năm).

Hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Bạc Liêu là 26 đồng chí. Trong đó, tổng số cán bộ, công chức thuộc đối tượng đi thực tế ở cơ sở theo chủ trương 1+2 là 23 đồng chí; 03 đồng chí không thuộc đối tượng này bao gồm: cán bộ, công chức không trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi như: kế toán, tài xế và tạp vụ.

Description: IMG_20211031_152731

Đ/c Lương Văn Pho - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu kiểm tra công tác đi cơ sở theo chủ trương 1+2 của cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn

Sau khi triển khai, chủ trương 1 + 2 đã được cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh thực hiện có hiệu quả, cán bộ đi công tác tại cơ sở với nhiều nội dung như: công tác cơ sở theo chuyên đề điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi; hỗ trợ cơ sở; củng cố tổ chức, tham gia phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động, đặc biệt là các hoạt động, phong trào trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covidd-19 cũng như hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm 2021…

Kết quả tính đến cuối tháng 10/2021, có 16 cán bộ chuyên trách Tỉnh đoàn hoàn thành thời gian đi công tác cơ sở trên 30 ngày/năm; còn lại 07 đồng chí có thời gian đi công tác cơ sở đủ 30 ngày/năm.