Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn: Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn và Sinh hoạt lệ tháng 01/2021

Tin trong tỉnh
Chủ nhật, 10/01/2021, 17:38
Màu chữ Cỡ chữ
Chi đoàn cơ quan Tỉnh đoàn: Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn và Sinh hoạt lệ tháng 01/2021

Chiều ngày 08/01/2021, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nghị quyết, Kết luận, Chương trình của Đoàn cho 100% đoàn viên Chi đoàn và Sinh hoạt lệ tháng 01/2021 theo định kỳ do đồng chí Nguyễn Văn Tượng - UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn điều hành.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tượng - UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn triển khai một số Nghị quyết

Tại Hội nghị, đoàn viên Chi đoàn được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tượng - UV.BCH, Phó Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn, Bí thư Chi đoàn triển khai một số Nghị quyết như: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động”... và một số Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”...

Đoàn viên phát biểu thảo luận tại nội sung Sinh hoạt lệ Chi đoàn

Đồng thời, Chi đoàn cũng tiến hành thông qua báo cáo tháng và phương hướng hoạt động của Chi đoàn, buổi thảo luận đã diễn ra sôi nổi.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đoàn, giúp cho đoàn viên chi đoàn nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, Chương trình. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Số lượt xem: 710

Bùi Văn Tưởng - BBT

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com